Hopp til innhold

– Det blir jo et symbol på hvordan vi som samfunn forholder oss til ville dyr

Var avlivingen av hvalrossen Freya ulovlig? Nå krever politikere svar.

Hvalrossen Freya

DØDE: Hvalrossen Freya på en båt i Oslofjorden i juli. 14. august kom meldingen om at Freya var avlivet.

Foto: Fiskeridirektoratet

Miljøpartiet De Grønne vil ha en juridisk vurdering av om avlivingen av hvalrossen Freya i sommer var ulovlig. Fiskeridirektoratet svarer at de har sitt på det tørre.

I hele sommer fikk hvalrossen Freya stor oppmerksomhet da hun beveget seg rundt i Oslofjorden. Søndag 14. august var det slutt.

Freya ble avlivet med et skudd i hodet med en rifle av personell fra Fiskeridirektoratet tidlig på morgenen i Frognerkilen i Oslo.

Hvalrossen veide 645 kilo, inkludert innpakning/presenning, da den ble obdusert på Veterinærinstituttet.

Der konkluderte de med at skuddet i hodet påførte øyeblikkelig tap av bevissthet og død.

Noah: – Ulovlig avliving

Organisasjonen Noah som jobber for å styrke dyrs rettigheter sier avlivingen kom som et stort sjokk.

Siri Martinsen, NOAH

Siri Martinsen er veterinær og leder for dyrevernsorganisasjonen Noah

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Vi har en avlivning, uten egentlig vedtak, som vi mener er ulovlig og som ingen juridisk kyndig instans har sett på, sier leder i Noah, Siri Martinsen.

Noah klaget det de mener var en ulovlig avlivingen inn til Sivilombudet, som valgte å ikke prioritere saken.

Vi synes det er synd. Vi mener at man bør ta dette på alvor nå i Freya-saken fordi vi kan fort komme opp i en lignende situasjon igjen. Vi mener det er veldig synd at de trolig har sett på dette som et engangstilfelle, sier Martinsen.

MDG ber om juridisk vurdering

Nestleder i MDG Ingrid Liland

Ingrid Liland er nestleder i Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Foto: Nicklas Knudsen / Nicklas Knudsen

Miljøpartiet De Grønne (MDG) på Stortinget tar nå saken videre.

Nå ber vi utredningsseksjonen på Stortinget om å gjøre en juridisk vurdering av vernet til spesielt sjøpattedyr etter avlivingen av Freya i sommer, sier nestleder Ingrid Liland i MDG.

Vi synes det var veldig trist og bekymringsverdig at vi som land og regjeringen valgte å møte det dyret med avliving til slutt. Det blir jo et symbol på hvordan vi som samfunn forholder oss til ville dyr.

I løpet av våren vil MDG foreslå et nytt lovforslag for å styrke rettsvernet til ville dyr. Partiet mener det er viktig å ha dette på plass til neste gang det skjer noe lignende.

Det er veldig mye vi gjør som gjør leveområdene til hvalrosser som Freya ulevelig, og fremover så kan vi forvente at det er flere dyr som forviller seg inn i våre leveområder. Da må vi vite hva som er en riktig og god måte å møte de dyrene på, sier Lilan.

– Burde prøvd andre løsninger

Obduksjon av Freya

Hvalrossen ble obdusert på Veterinærinstituttet

Foto: Veterinærinstituttet

Både MDG og Noah stiller spørsmål om avliving er i tråd med Bernkonvensjonen som Norge har skrevet under på, og som sier at avliving av sårbare arter kun kan vedtas i unntakstilfeller. Hvalross er et rødlistet og fredet i Norge.

Det kan ikke være slik at man bare kan skyte ville dyr og særlig da truede dyr, mens de sover og kalle det for en form for nødrett for å forhindre fare. Man skal faktisk prøve alternative metoder først og det ble ikke gjort. Det ble snakket om, men det ble ikke prøvd, sier leder i Noah, Siri Martinsen.

Noah mener bedøvelse og flytting burde vært forsøkt først.

Ellers oppfordret organisasjonen til innføring av bøter fra politiet til folk som brøt retningslinjene om å ikke nærme seg hvalrossen, og GPS-merking av Freya for å informere publikum om hvor den befant seg.

Fiskeridirektoratet er uenig

Frank Bakke- Jensen

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Vi mener den norske forvaltningen av sjøpattedyr er i tråd med Bernkonvensjonen, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen til NRK.

Fiskeridirektoratet har et forvaltningsansvar for sjøpattedyr, sier han.

Det betyr at vi har med hjemmel i loven ansvar for å ta beslutning om avlivning, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Andre løsninger ble vurdert. Holde avstand, flytting og i siste instans avlivning. Vi kommuniserte aktivt i en rekke kanaler gjennom sommeren med et tydelig budskap.

Han peker på at hvalrossen er et vilt dyr på flere hundre kilo.

Uforsiktig oppførsel i nærheten av dette dyret ville kunne stresse dyret, provosere frem farlige situasjoner og potensielt sette menneskers liv i fare, sier fiskeridirektøren.

Han slår også fast at ekspertene vurderte at en flytting ville medføre stor risiko for å skade eller drepe dyret.

En egnet container for flytting måtte konstrueres og produseres. Frakt til et sted så langt unna at den ikke ville vende tilbake. Usikkerheten var for stor til at vi iverksatte en slik operasjon, sier Bakke-Jensen.

Kadettangen i Bærum

Politiet sperret av stupetårnet på badeplassen Kadettangen i Sandvika i Bærum 5. august på grunn av hvalrossen Freya.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK
Noah:
– Ikke nødrett

Noah mener avlivingen er å trekke den såkalte nødretten ekstremt langt.

Nødrett er det åpenbart ikke når man aktivt oppsøker et dyr og skyter det i søvne.

Hva mener dere skal til for at det skal være nødrett?

Da er det at det er en direkte faresituasjon hvor man for eksempel har et dyr som angriper eller som er i en akutt situasjon. Det skal være en slags nærhet til faren og situasjonen som utløser nødrett. Det kan ikke være sånn at man generelt frykter at kanskje kan det komme til å skje noe.

Hvis man er i en sånn situasjon så har man mulighet til å finne andre løsninger og det forplikter Bernkonvensjonen at man gjør når det gjelder truede dyr, sier Martinsen i Noah.

– Observerte en rekke farlige situasjoner

Freya tar det helt med ro i sommersola

Freya slapper av på en båt i Oslofjorden

Foto: Joshua V. Jaunsen / Tipser

I pressemeldingen om avlivingen skrev Fiskeridirektoratet at de i uken før gjennom egne observasjoner konkludert med at risikoen for farlige situasjoner for mennesker og dyr var svært høy.

Her er vi igjen uenig med Noah. Vi hadde observert en rekke farlige situasjoner. Det er derfor klart innenfor nødretten å avlive dyret, og at dyret ble flyttet mens det sov er også innenfor våre regler for human avlivning, fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

AKTUELT NÅ