Hopp til innhold

Mann dømt for å ha spyttet på politiet – truet med korona

En Oslo-mann er dømt til 75 dagers ubetinget fengsel etter å ha spyttet på politiet og kommet med trusler om at han var smittet av koronaviruset.

Oslo tingrett fredag 9. februar

DØMT: I tiltalen kommer det fram at mannen fremsatte truslene to dager etter at regjeringen innførte tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset. 

Foto: Ola Mjaaland / NRK

Saken ble behandlet i hurtigdomstolen i Oslo tingrett, og dommen ble avsagt den 30.03, opplyser politiet en pressemelding fredag ettermiddag.

Politiadvokat Karl Kristian Nordheim sier til NRK at dommen er ubetinget, men ikke rettskraftig.

– Han er meddelt dommen og vi har ikke fått noen avklaring på om han ønsker å anke eller om han vedtar den, sier Norheim.

Mannen ble kjent skyldig i vold og trusler mot en offentlig tjenestemann, trusler mot to forskjellige tjenestemenn og to tilfeller av ordensforstyrrelse i beruset tilstand, opplyser politiet.

«Han skaper dermed en frykt for smitte hos polititjenestemennene. Dette er etter rettens oppfatning en hensynsløs adferd i en tid med stor usikkerhet hos mange når det gjelder omfanget og alvoret av pan- epidemien», står det i dommen fra Oslo tingrett.

I dommen vises det til at politiet tilhører en samfunnskritisk gruppe som må ha så god som mulig beskyttelse mot smitte.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at retten har lagt vekt på at dersom det overfor samfunnskritisk personell ytres «korona» samtidig som man spytter eller truer med å spytte, så er det et forhold det reageres strengt mot, sier politiadvokat Karl Kristian Nordheim.

– Dette med smitte og påvirkningen på mennesker og hvordan dette viruset virker inn er veldig uavklart. Da er det som tingretten skriver at man skjerper at han bruker dette mot samfunnskritisk personell. Det er nok noe av grunnen til at dommen har blitt så streng. Han er også domfelt for lignende trusler tidligere.

I tiltalen kommer det fram at mannen fremsatte truslene to dager etter at regjeringen innførte tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset.

– Denne saken gjaldt trusler mot polititjenestemenn, men det samme vil gjelde for annet samfunnskritisk personell, for eksempel personer innenfor helsetjenesten. Vi er derfor fornøyd med at tiltalte er domfelt i tråd med aktors påstand, sier Nordheim.

Mannen er også idømt 2000 kroner i saksomkostninger.

AKTUELT NÅ