Hopp til innhold

Mange nordmenn er framleis i utlandet

Etter at grøne land vart gule og fleire land raude er det framleis mange nordmenn utanfor Noreg. Dei fleste er i Polen og Sverige, viser tal frå Telia.

Turister besøker Ksiaz slott, sørvest i Polen.

RAUDT LAND: Mange nordmenn er framleis i utlandet, sjølv etter at regjeringa har råda mot unødvendige reiser til utlandet. Her besøker turistar Ksiaz slott sørvest i Polen.

Foto: Kacper Pempel / Reuters

13. august hadde Telia 90.938 sim-kort i utlandet. Av desse var 22.750 i Polen og 21.824 i Sverige. Det inkluderer Telia-kundar som er polske statsborgarar.

Dagen før melde Folkehelseinstituttet at seks fylke i Sverige og Polen ville gå frå grøne til raude.

Bjørg Marit Andersen

Professor i hygiene og smittevern Bjørg Marit Andersen meiner at grensekontrollen inn til Noreg ikkje er god nok for å halde smitten ute.

Foto: NRK

– Det er alvorleg med mange nordmenn i raud-gule og grå område rundt om i Europa, særleg viss dei reiser til og frå Noreg. Det vil auke smittepresset, spesielt fordi det er manglande grensekontroll, meiner Bjørg Marit Andersen, professor i hygiene og smittevern og tidlegare smittevernoverlege ved Oslo universitetssjukehus Ullevål.

Nedgang i august

Mykje tyder på at den største reiseaktiviteten blant nordmenn var i juli. 20. juli hadde Telia 129.466 SIM-kort i utlandet. Telenor hadde ein auke i mengd roaming-kundar frå 1. juni til 24. juli på 25 prosent.

I juli hadde Avinor totalt 175.829 passasjerar som flaug til utanlandske destinasjonar.

– Sidan 24. juli og fram til 13. august snudde trenden. I denne perioden har vi opplevd ein nedgang på 10 prosent, skriv David Fidjeland, kommunikasjonssjef i Telenor, i ein e-post til NRK.

Tre turistar tar ein sjølvfie foran Parthenontempelet på Akropolis i Aten.

Juli var den mest populære feriemånaden for nordmenn i år viser tal frå telefonselskapa. Her tar turistane ein sjølvi på Akropolis i Aten.

Foto: Christian Hartmann / Reuters

Det er grunn til å forvente at enda færre oppheld seg i utlandet framover, meiner informasjonssjef i Telia, Daniel Barhom.

– No som regjeringa har oppdatert reiseråda, og det har vore skole- og arbeidsstart, er det rimeleg å forvente at mengda kundar i utlandet vil falle ytterlegare, slik vi så i mars og april, seier Barhom.

Ønskjer karantene for alle

No som smitta aukar i mange land anbefaler fleire ekspertar at Noreg blir strengare på testing og karantene.

Smittevernforsker Jörn Klein ved Universitetet i Sør-Norge

Professor i smittevern Jörn Klein meiner vi kan redusere smitten kraftig ved å teste alle som kjem inn til landet.

Foto: Presse / USN

– Gjennom konsekvent førebygging og tidleg identifisering, kan smitte reduserast kraftig, og det krev teststasjonar ved grensene, flyplassane og sentralbanestasjonane. For dei som kjem tilbake frå risikoområde, er det viktig med karantene i 14 dagar eller til eit negativt testresultat ligg føre, seier Jörn Klein, professor i smittevern ved Universitetet i Søraust-Noreg.

På fredag oppmoda Mads Gilbert helsestyresmaktene til å vere tydelegare når dei informerer om farane ved koronaviruset. Han meiner koronatesting på flyplassen bør vere obligatorisk.

– Eg reagerer ganske sterkt på at dette skal vere frivillig. Vi risikerer no ei ny, alvorleg smittebølgje, og det må bli tatt eit mykje strammare grep for å hindre smittespreiing og importsmitte, sa Gilbert.

– Veldig urimeleg

Statsminister Erna Solberg (H) sa torsdag følgjande om kvifor regjeringa ikkje innfører karantene for alle som kjem til Noreg frå utlandet:

Erna Solberg

Det er grenser for kor mykje fridom du kan ta frå folk, seier statsminister Erna Solberg.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det er grenser for kor mykje fridom du kan ta frå folk. Om det ikkje er grunnlag på grunn av smittesituasjonen i andre land, er det å sette folk i karantene når dei kjem tilbake veldig urimeleg.

Klein meiner det er viktig å innføre obligatorisk testing for å fange opp dei som er smitta, men ikkje viser symptom. Han seier at forsinka positive testresultat gjer at smitta kan spreie seg til mange menneske.

– Ein god del studiar viser at mange infeksjonar førekjem utan at sjølve smitteberaren viser symptom. Ifølgje fleire studiar utgjer disse asymptomatiske overføringane meir enn halvparten av alle infeksjonar, seier Klein.

AKTUELT NÅ