Hopp til innhold

Kripos: «Dopingkriminalitet et større problem enn tidligere antatt»

Kripos-sjef Ketil Haukaas mener politiet må tilføres mer ressurser dersom et forbud mot bruk av doping skal kunne håndheves.

Haukaas

Konstituer sjef for Kripos, Ketil Haukaas, mener doping først og fremst er et samfunnsproblem distrikene må følge med på.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Denne uken kom rapporten «Den organiserte kriminaliteten i Norge», der Kripos har analysert forventede utfordringer for 2013 og 2014. I den heter det blant annet «dopingkriminalitet er et større problem enn tidligere antatt», og at «det foregår innenlands produksjon av dopingtabletter av ukjent omfang».

I rapporten pekes det også på at organiserte kriminelle miljøer i økende grad involverer seg i dopingkriminalitet.

– Det vi ser er at dopingkriminalitet er forbundet med andre typer kriminalitet. Det medfører at det er noe man bør ha økende bevissthet rundt, sier Ketil Haukaas, konstituert sjef for Kripos til NRK.no.

Bruk lovlig

Kripos skriver også at bruken av doping mange ganger kan sees i sammenheng med en kriminell handling. Samtidig påpekes det at anskaffelse, besittelse og bruk av dopingmidler per i dag ikke er ulovlig i Norge, i motsetning til salg, innførsel og produksjon.

«Det er lovlig å bruke doping, noe som kan ha påvirket politiets innsats mot doping», heter det i rapporten.

Til tross for dette er ikke Kripos-sjef Haukaas nødvendigvis sikker på at det å kriminalisere dopingbruk er hensiktsmessig. Han sier til NRK.no at dopingkriminalitet i første rekke er «et samfunnsproblem distriktene må følge med på».

Kripos-sjefen påpeker at en eventuell kriminalisering av bruk og besittelse vil føre til enda mer å gjøre for en del av politiet som allerede sliter med stort arbeidspress.

– Det er flere argumenter for og imot et utvidet forbud. Vi sa hva vi mente om dette i en høringsuttalelse i fjor sommer. Da påpekte vi blant annet at det må tilføres ressurser hvis det innføres et forbud, slik at det faktisk kan håndheves, sier Haukaas.

Han påpeker samtidig at det allerede foreligger et forbud mot salg, innførsel og produksjon av dopingmidler.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Morten Heierdal

Morten Heierdal «bolet» i 10 år. Han mener det er absurd at bruk av doping er lovlig i Norge.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Forbud til høring

Forslaget om å innføre et forbud mot bruk av doping ligger for tiden til høring hos Helse – og omsorgsdepartementet. Riksadvokaten har tidligere varslet at man går inn for et forbud, noe helseminister Jonas Gahr Støre også har støttet.

Dermed tyder alt på at forbudet blir en realitet.

– Regjeringen mener det er viktig å mobilisere mot doping som et samfunnsproblem. Dette er en del av forebyggingspolitikken mot rusmidler. Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å gjøre det straffbart å erverve, besitte eller bruke dopingmidler, sier statssekretær Nina Tangnes Grønvold.

Høringsfristen gikk ut i oktober, og saken er nå til behandling i departementet.

Ifølge seniorrådgiver Alexandra Tufteland håper Helse – og omsorgsdepartementet at et eventuelt lovendringsforslag kan sendes ut til våren.

Millionbutikk

Sør-Trøndelag politidistrikt gjennomførte i 2012 operasjon Gilde, som avdekket det som trolig er et større, kriminelt dopingnettverk i regionen. Kripos mener operasjonen sannsynligvis har bidratt til en økning i antall dopingsaker i 2012.

I rapporten heter det også at erfaringer fra disse sakene tyder på at «organisert dopingkriminalitet er et større problem enn tidligere antatt».

I et hypotetisk overslag i rapporten heter det at det ikke er utenkelig «at det omsettes doping for mellom 75 og 300 millioner kroner årlig».

Det påpekes også at det er lett å bestille dopingtabletter via internett, i tillegg til at kriminelle miljøer i Norge står bak foredling og videresalg av dopingmidler.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT