Hopp til innhold

Må bruke vask og søppelbøtte som toalett om natten

Sivilombudsmannen er svært bekymret for situasjonen til innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum, etter et uanmeldt besøk i fengselet.

Kriminalomsorgen ved Ila fengsel

Rapporten fra Sivilombudsmannen etter besøket inneholder til dels kraftig kritikk.

Foto: Annemarte Moland / NRK

Med unntak av to avdelinger er det ikke dusj eller toalett på cellene. Fengselet har begrenset bemanning til å følge innsatte på toalettet om natten.

Løsningen for de fleste er å urinere i vasken, og enkelte benytter søppelbøtta til avføring, en løsning som ikke er holdbar. Dette er forhold som også Den europeiske torturforebyggingskomité (CPT) påpekte etter sitt besøk i 2011.

– Inntil det er installert toaletter på alle celler, bør innsatte sikres mulighet til å bruke toalettene ved behov uansett tid på døgnet, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Isolasjonsskader

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet kom på et uanmeldt besøk til Ila fengsel og forvaringsanstalt mellom 6 og 9. mars 2017. Rapporten fra Sivilombudsmannen etter besøket inneholder til dels kraftig kritikk.

– Jeg er bekymret for situasjonen for enkelte innsatte som i praksis har vært underlagt isolasjon over lang tid. Fengselet bruker store ressurser på å aktivisere disse innsatte. De er likevel ikke i stand til å behandle denne gruppens psykiske lidelser innenfor dagens rammer. Myndighetene må sørge for å gi denne gruppen innsatte et forsvarlig behandlingstilbud og avbryte deres isolasjon, sier Falkanger.

– Det er viktig at alle innsatte som er utelukket fra fellesskapet av fengselet eller underlagt isolasjon under varetektsfengsling, har tilgang til meningsfylte aktiviteter slik at de ikke opplever isolasjonsskader. De bygningsmessige og ressursmessige forholdene ved Ila gjør at også de som ikke er langtidsisolert risikerer å oppholde seg på cellen i 22 timer eller mer uten aktivitet, sier Falkanger videre.

Ila fengsel har 124 plasser fordelt på 12 avdelinger og 230 ansatte. Over halvparten av plassene er tilrettelagt for forvaringsdømte. Besøket omfattet åtte av de tolv avdelingene.

Bryter retningslinjer

Sivilombudsmannen reagerer også på at det benyttes både mannlige og kvinnelige betjenter ved full kroppsvisitasjon og urinprøvetaking. Ved Ila er det bare mannlige innsatte.

– Det er ikke i henhold til internasjonale retningslinjer, og bør endres, sier Aage Thor Falkanger.

Statistikk fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at nesten alle innsatte i norske fengsler sliter med psykiske problemer av ulik alvorlighetsgrad.

– Isolasjon forverrer den psykiske helsen til de innsatte. Fengslene må få nok ressurser til å tilby disse innsatte helsehjelp som fremmer rehabilitering,» sier Kristina Davidsen, medarbeider i fengselsgruppen i den studentdrevne rettshjelpsorganisasjonen Jussbuss.

AKTUELT NÅ