Hopp til innhold

Luftfartstilsynet konkluderer snart – flyselskapene kan få bøter

Tusenvis av flypassasjerer har ventet et halvt år på refusjon for reiser som ble kansellert. I løpet av noen få dager bestemmer Luftfartstilsynet om de skal bøtelegge flyselskapene.

Flytrafikk

Flyselskapene sliter med å refundere alle billettene etter kansellerte flyvninger. Nå kan de bli bøtelagt.

Foto: Rainer Prang / NRK

Luftfartstilsynet signaliserer at de nærmer seg en konklusjon på om ett eller flere flyselskaper skal få en straffereaksjon for å være for sene med å betale folk tilbake penger for innstilte flyreiser.

Flyselskapene hadde frist til 10. september med å komme med svar på når folk skal få igjen pengene sine. Tilsynet ser alvorlig på at tilbakebetalingen tar så lang tid.

– Luftfartstilsynet har mottatt flere redegjørelser, og det gjenstår noe møtevirksomhet med flyselskapene, før vi er klare for å konkludere, sier kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim til NRK.

Håvard Vikheim, kommunikasjonsdirektør i Luftfarttilsynet

Kommunikasjonssjef i Luftfartstilsynet, Håvard Vikheim sier de vil ha en avgjørelse klar i månedsskiftet.

Foto: Luftfartstilsynet

Han sier at når alle møtene er gjennomført, vil de se på all dokumentasjonen som er samlet. Deretter vil de beslutte hvordan hvert enkelt selskap skal følges opp.

Det er et krav fra Luftfartstilsynet at alle skal få pengene sine. Målet med dialogen mellom tilsynet og selskapene er å få fortgang i dette.

Forventer rask konklusjon

Brev fra flyselskapene til Luftfartstilsynet, som NRK har fått innsyn i, viser at Widerøe vil være i mål med tilbakebetaling i midten av september og Norwegian i løpet av oktober.

SAS skisserer at de først kan være i mål 31. desember.

Fristen for tilbakebetaling er egentlig sju dager.

Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (Frp) ba samferdselsminister Knut Arild Hareide svare på om han vil sette en dato for når flyselskapene må refundere billettpengene.

Knut Arild Hareide på Aker Brygge

Samferdselsminister Knut Arild Hareide(Krf) skriver i svaret til stortingsrepresentant Hans Andreas Limi(Frp,) at det er viktig for alle parter at refusjonen skjer raskt.

Foto: Olav Juven / NRK

Hareide skrev i sitt svar at han har fått opplyst at det skulle være et møte med SAS hos Luftfartstilsynet 24. september.

– Jeg forventer at det vil komme en konklusjon om SAS' videre framdrift raskt etter dette møtet, opplyser Hareide.

Verken Luftfartstilsynet eller SAS vil kommentere utfallet av møtet, eller om det i det hele tatt har vært noe møte.Men dette skal, etter det NRK erfarer, være det siste møtet før Luftfartstilsynet avgjør om flyselskapene skal straffes.

Flere hundre tusen saker gjenstår

– Siden mars har vi refundert billettene til over en million kunder, men det er dessverre flere hundre tusen saker som gjenstår. Vi jobber dag og natt med å løse disse. Alle skal få det de har krav på, men det tar dessverre lengre tid enn vi ønsker.

Pressesjef i SAS, John Eckhoff

Pressesjef for SAS Norge, John Eckhoff sier at det stadig kommer inn refusjonskrav til selskapet.

Foto: SAS

Det skriver pressesjef for SAS Norge, John Eckhoff, i en e-post.

Han sier at de har refundert billetter fortløpende siden de måtte kansellere over 100.000 flyvninger på grunn av restriksjonene knyttet til koronaepidemien. Nesten hele flyflåten måtte stå på bakken i ukevis, og nesten alle ansatte måtte permitteres.

– Det førte blant annet til en kraftig opphopning av refusjonssaker i pandemiens tidlige fase. Ettersom vi fortsatt har måttet kansellere flyvninger, kommer det fremdeles inn nye refusjonskrav.

Eckhoff sier de har økt refusjonskapasiteten kraftig, både med mennesker og økt automatisering.

– Vi løser nå over 5000 saker daglig.

Ikke raskt nok

Samferdselsminister Hareide, skriver i svaret til Limi, at Luftfartstilsynets foreløpige vurdering er at takten i SAS' plan for å komme à jour ikke er akseptabel.

– Tilsynet er åpent for at SAS kan ha en noe høyere andel «kompliserte» krav enn de to andre selskapene, men har vanskelig for å se hvorfor ikke flere krav kan behandles automatisk, og dermed raskere.

Hareide skriver at dersom SAS ikke øker refusjonstakten sin, mener Luftfartstilsynet at et formelt pålegg med trussel om økonomisk sanksjon kan bli nødvendig.

AKTUELT NÅ