Luftfartsinspektører får gratisturer

Flere luftfartsinspektører som skal drive tilsyn med norsk luftfart får gratis flybilletter både for seg og familien av SAS så ofte de vil.

Video Luftfartsinspektører flyr gratis

Tidligere ansatte i SAS har fått gullkantet billettavtale med sin tidligere arbeidsgiver når de gikk over til Luftfartstilsynet.

Mellom seks og syv av inspektørene i Luftfartstilsynet har fått med seg en pensjonsordning fra sin tidligere arbeidsgiver SAS som sikrer dem rett til gratis billetter for seg og familien helt til de dør.

I sin nye jobb i Luftfartstilsynet har de ansvar for å føre tilsyn med at flyselskapene følger lover og regler for å sikre en trygg og sikker luftfart i Norge.

Luftfartsdirektør sier ordningen med gratisbilletter har eksistert i evig tid innen luftfarten, og at det ikke har vært noe hemmelig rundt avtalene. Han har likevel bedt justisdepartementet om å sjekke om avtalene rokker ved habiliteten til inspektørene.

– Ikke sett problemet

Luftfartsdirektør Heine Richardsen i Luftfartstilsynet sier billettene har blitt vurdert som en del av den enkeltes pensjonsavtale.

– Den generelle holdningen hos oss er at vi ikke har sett noen habilitetsspørsmål med dette. Men det er klart, vi vil være 100 prosent sikre på at det ikke skal kunne såes tvil om våre inspektører, derfor har vi bedt om en vurdering av justisdepartementet, sier Richardsen til NRK.

Han understreker også at inspektører som kommer fra et flyselskap ikke får utføre inspeksjoner hos samme selskap de tre første årene etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

– Vi kan ikke se at vi har vært inhabile i noen av de vedtakene vi har gjort, og vi har vært fullstendig åpne om dette. Her er det ikke noe som ikke tåler offentlighetens lys, og vi håper ikke dette på noen måte svekker tilliten til luftfartsmyndighetene i Norge, sier luftfartsdirektøren.

– For naive i Norge

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sier hun ikke har kjent til avtalene mellom inspektørene og SAS.

Video Kleppa om luftfartsinspektørers gratisturer

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sier hun ikke har kjent til avtalene mellom inspektørene og SAS.

– Jeg vet at Luftfartstilsynet har varslet departementet om at NRK har stilt spørsmål om disse avtalene. Det har kommet frem at avtalene har eksistert i alle år. Det betyr ikke at de er akseptable, sier Kleppa til NRK.

Bård Hoksrud i Fremskrittspartiet sier saken viser at vi er for naive når det gjelder å sikre oss mot inhabilitet i Norge.

– Hvis det viser seg at man ikke har hatt noe forhold til dette så er det alvorlig. På ethvert tilsyn burde denne typen koblinger vært helt borte. Dette er en veldig stor ripe i lakken og luftfartstilsynet må rydde opp, ellers må statsråden gjøre det, sier Hoksrud.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger