Hopp til innhold

Listhaug vil ha hjelpepakke før lønsoppgjeret

Straumsjokk, prisstiging og renteauke kan gjere at det kjem heftige lønskrav i vår. Frp-leiar Sylvi Listhaug meiner staten må kome med milliardpakke før oppgjeret for å dempe lønsveksten.

Strømpris markering utenfor Stortinget

STØTTE: Frp-leiar Sylvi Listhaug heldt apell til dei som demonstrerte mot straumprisane utanfor Stortinget i januar. Straumprisen kan påverke lønskrava.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Vi foreslår at staten bidreg til å dempe lønsveksten gjennom å sette ned avgiftene på drivstoff, mat og straum, seier Listhaug til NRK.

Forslaget blir lagt fram i Stortinget i dag.

Kostnadsvekst

Bakgrunnen for forslaget er kostnadsveksten som treff både privatøkonomien og norske bedrifter.

For no peikar dei fleste kostnadspilene oppover.

  • Straumprisane
  • Prisar på daglegvarer og drivstoff
  • Rentene

Utgiftsveksten kjem til å prege lønsoppgjeret i vår. Arbeidstakarsida har varsla krav om kjøpekraftsauke, altså at arbeidstakarane si løn skal auke meir enn utgiftene.

Tidlegare denne veka åtvara NHO-sjef Ole Erik Almlid mot ein lønsspiral som gjer at næringslivet får enda høgare utgifter.

Signalisere støtte

Frp-leiar Listhaug deler uroa for at lønsoppgjeret kan gjere det vrient for norske bedrifter.

– Det kjem til å ramme bedriftene knallhardt viss lønsoppgjeret blir så høgt som det ser ut til.

Men etter Frps syn kan staten sørge for at dette ikkje skjer.

– Staten kan bidra til å dempe lønsoppgjeret for konkurranseutsett industri.

Ho meiner eit signal frå regjeringa i forkant av forhandlingane kan gjere at sjølve lønsoppgjeret ikkje kjem til å bli så heftig. Konkret vil Frp ha følgande tre grep:

  • Redusert matmoms
  • Forlenga straumstøtte med makspris
  • Reduserte drivstoffavgifter

Vil ikkje blande seg

I samband med møtet mellom regjeringa og organisasjonane i arbeidslivet mandag denne veka, stilte NRK spørsmål til regjeringa om nettopp behovet for bidrag frå staten i samband med lønsoppgjeret.

Det kom då ingen signal om at regjeringa vil bidra med ei økonomisk pakke som påverkar forhandlingane.

Statsminister Jonas Gahr Støre leiar møte i kontaktutvalget i arbeidslivet før lønsforhandlingane startar våren 2022.

RESPEKT: Statsminister Støre møtte partane i arbeidslivet mandag. Han vil la dei forhandle løn i fred.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Forbrukarane merkar auka prisar på straum og daglegvarer. Er regjeringa klar til å kome partane i lønsoppgjeret i møte med ekstra tiltak dersom dette er vanskeleg å løyse?

Regjeringa er klar for å følgje ein veldig god tradisjon, nemleg at partane tek ansvar for det vi no går inn i. Det viktigaste vi kan gjere er å respektere det, sa statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

Men mykje av dette er ytre prisfaktorar som ikkje partane styrer. Trur du konkurranseutsett industri kan ta heile den støyten åleine?

Vi har jo kome med fleire tiltak på straum, både nedsetting av elavgifta og støtte til familiar og hushaldningar. Dette er kraftfulle tiltak.

Så dette må dei fikse sjølv?

Dei må ta dei forhandlingane sjølv, men vi følgjer nøye med og har dialog om det blir naudsynt, sa Støre mandag.

Statsministeren har denne kommentaren til Listhaugs forslag om statleg hjelpepakke før lønsoppgjeret.

Noko av det viktigaste vi kan gjere for folk, er å sørge for ein ansvarleg økonomisk politikk. Nye milliardar frå fellesskapet, slik Listhaug oftast foreslår, kan tvert imot føre til endå høgare rente og inflasjon, som rammar vanlege folk veldig hardt.

Ber ikkje om hjelp

Det kom ikkje noko tydeleg uttrykt ønske frå landets største arbeidstakarorganisasjon, LO, om hjelp frå regjeringa etter møtet i det såkalla kontaktuvalet mandag.

Leder LO Peggy Hessen Følsvik.

LIGG UNNA: LO-leiar Peggy Hessen Følsvik forventar ingen sjekk frå regjeringa for å løyse lønsoppgjeret.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Vi er opptekne av at regjeringa held seg langt unna lønsoppgjeret, det er partane i arbeidslivet sitt ansvar. Vi forventar ikkje at det skal kome ein sjekk frå regjeringa for å løyse lønsoppgjeret, sa LO-leiar Peggy Hessen Følsvik til NRK mandag.

– Men auka energiprisar er jo ikkje arbeidsgjevarane sin feil. Er det ikkje rimeleg at staten bidreg med å hjelpe til i forkant av sjølve oppgjeret?

– Vi skal passe på at regjeringa følgjer opp situasjonen framover, men akkurat i lønsoppgjeret er det løn vi diskuterer, sa Følsvik.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum antyda at ein framover bør vere forsiktig med å auke statleg pengestøtte etter to år med enorme pandemirekningar.

Kva seier du til dei som forventar at du skal bla opp for å unngå storstreik?

– Framover må vi tilbake til ein meir normal situasjon. Noko av dilemmaet er at viss vi berre legg på pengar heile tida, så kan det skape press på renta. Ein må heile tida finne balansen, sa Vedum.

Pengeflaum

Men kvar går Frp si grense for kor mykje staten skal gje i støtte?

Frp opplyser til NRK at forslaget om reduserte drivstoff-avgifter i deira alternative budsjett for 2022 åleine kosta 7 milliardar kroner.

Når det gjeld forslaget om redusert matmoms og auka straumstøtte har Frp verken presisert eller berekna kor mange milliardar staten skal bruke til dette.

– Du kjem frå eit parti som eigentleg vil sette grenser for statleg pengebruk. Kvar går Frps grense for kor mykje staten skal spytte inn i folks lommebøker?

– Dette handlar om at staten fløymer over av pengar og tener seg søkkrik på situasjonen, både med skyhøge olje- og gass- og straumprisar. Då er det heilt rimeleg at staten stiller opp og senker utgiftene for folk. Dessutan er staten veldig tent med at vi framleis har privat verdiskaping og bedrifter i landet.

– Er ikkje du litt sosialist no då, som vil at staten skal kome og ordne opp når det bles litt?

– Nei, vi har ein søkkrik stat, folk får smadra økonomien sin av blant anna løpske straumprisar. Vi må stille opp for innbyggarane.

AKTUELT NÅ