Leverte omfattende bevismateriale til politiet

Stiftelsen som har etterforsket «Scandinavian Star-brannen», leverte torsdag sitt omfattende bevismateriale til politiet. De har også levert anmeldelse mot tidligere påtaleansvarlig.

"Scandinavian Star"

I april 1990 brøt det ut brann om bord i passasjerferjen «Scandinavian Star», og 159 mennesker omkom. Nå peker en ekspertgruppe på flere feil og mangler ved politiets etterforskning.

Foto: Dalsnes, Tor Arne / SCANPIX

I ettermiddag satt Oslo-politiet i møte med stiftelsen Etterforskning av mordbrannen på «Scandinavian Star».

Stiftelsen har de siste årene etterforsket «Scandinavian Star-brannen» i 1990, som i alt kostet 159 menneskeliv. Det selvoppnevnte ekspertpanelet leverte sitt omfattende bevismateriale til politiet.

Ekspertgruppen mener de har omfattende bevismateriale som viser at brannen var en forsikringssvindel, og at flere av mannskapet på «Scandinavian Star» er ansvarlige for brannen.

Politiet skal gjennomgå rapporten

Etter det NRK forstår skal politiet gjennomgå rapporten, og diskutere med dansk politi om hvordan etterforskningen kan foregå ved en eventuell gjenopptakelse av saken.

Helt siden branntragedien har norsk politi hatt ansvaret for å etterforske selve brannen, mens dansk politi har fulgt spørsmålet om forsikringssvindel.

Begge steder er saken avslått gjenopptatt flere ganger. Stiftelsen er bekymret for at saken fortsatt går i to spor i Norge og Danmark.

Politiinspektør Gro Smogeli, leder for finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo-politiet, fastholdt at et slikt spørsmål ikke er opp til Oslo politidistrikt å vurdere.

Smogeli sa at de vil informere sine danske kolleger når de har gjennomgått materialet.

Møtte politiet

Stiftelsen som de siste årene har etterforsket Scandinavian Star-brannen i 1990, møtte etterforskere fra Oslo-politiet torsdag. Fra venstre: Tor Kristiansen, Håkon Wintersleth, Gisle Weddegjerde og Erling Hansen.

Foto: Aleksander Andersen / NTB Scanpix

Ønsker dansk-norsk etterforskning

Stiftelsen var representert med advokat Erling Hansen, skipsinspektør Gisle Weddegjerde, tidligere brigadesjef Thor Kristiansen ved Oslo Brannvesen, Terje Bergsvåg, branningeniør Håkon Winterseth og formann Arne Steen.

Selv om de nå føler at politiet tar saken på alvor, er medlemmene bekymret for at saken fremdeles går i to spor i Norge og Danmark.

– Dette kan være en av grunnene til at etterforskningen gikk som den gikk etter brannen. Dessuten bryter dette mot Den europeiskemenneskerettskonvensjonens bestemmelser om rikholdig rettspraksis, med koordinert etterforskning, sier Hansen til NTB.

Forventer full etterforskning

Riksadvokaten skal ha instruert politimesteren i Oslo om hvordan påtalemyndigheten skal håndtere den nye vendingen saken har fått.

Ifølge Dagbladet har Riksadvokaten gitt signaler om at politimesteren selv kan avgjøre om det er grunnlag for ny etterforskning, til tross for at begjæring om gjenopptakelse av etterforskningen ble avslått i fjor.

Formann i stiftelsen, Arne Steen, er sikker på at ekspertpanelets opplysninger vil føre til ny etterforskning.

– Her er så mye nytt materiale at jeg nesten tar det for gitt at det blir iverksatt full etterforskning, sier Steen til avisen.

Erling Hansen

Stiftelsen presenterte rapporten de har laget for politiet. I bildet Erling Hansen.

Foto: Aleksander Andersen / NTB Scanpix

Anmelder lederen av politietterforskningen

Samtidig har stiftelsen bestemt seg for å levere en anmeldelse mot tidligere påtaleansvarlig Nicolai Bjønness ved Oslo politikammer.

Anmeldelsen skal inngis hos Spesialenheten som etterforsker forhold der noen i politiet eller påtalemyndigheten kan ha begått en straffbar handling.

Ekspertgruppen skrev torsdag under en anmeldelse på 28 punkter mot Bjønnes. Anmeldelsen omfatter påstander om både grov utroskap og grov uforstand i tjenesten.

Bjønnes: En del ubesvarte spørsmål

Tirsdag skrev NRK om støttegruppen som håper at en ny internasjonal gransking skal gi endelig svar på om brannen var en ulykke eller mordbrann.

Onsdag sendte de en anmodning til regjeringene i Norge, Sverige og Danmark om å opprette en internasjonal granskingskommisjon som skal avdekke både brannforløp og skipets eierforhold.

Samme dag erkjente Nicolai Bjønness at det fortsatt er ubesvarte spørsmål, og støtter en ny gransking.

– Det er fordi det er en del ubesvarte spørsmål som plager en del mennesker som fortjener et godt svar. Man søker sannheten om hva som skjedde, og det synes jeg er et utmerket forslag, sier Bjønness.

Nicolai Bjønness

Nicolai Bjønness var påtaleansvarlig i Oslo politidistrikt.

Foto: Svein Ommundsen / NRK

– Vesentlig å forstå hva som skjedde

Talsmann for støttegruppen, Jan Harsem, sa på tirsdag at det er helt avgjørende å få en avklaring av brannforløpet.

– Det er helt vesentlig for å forstå hva som faktisk skjedde. Var det flere brannstiftelser, eller var det en brann som gikk i mange faser over halvannet døgn, sier Harsem.

Dette lå utenfor mandatet for granskingskommisjonen som leverte sin rapport i 1991.

Støttegruppen viser til rapportene fra svenske Sveco og norske Skansen consult som begge konkluderer med at brannforløpet bare kan forklares med at det har vært en rekke brannstiftelser på skipet.

Jan Harsem

Jan Harsem er talsmann for Støttegruppen etter brannen på «Scandinavian Star».

Foto: Rehn-Erichsen, Jarl / SCANPIX

Stigmatisering

Rapportene var med i beslutningsgrunnlaget da Riksadvokaten i januar i fjor avslo gjenopptakelse av etterforskningen.

– Riksadvokaten begrunnet vedtaket i proposjonalitetsvurderingen som la større vekt på stigmatisering av personer som var om bord da nye brannstiftelser eventuelt ble utført, enn å avklare konklusjonene til Skansen og Sweco. De sakkyndige uttalelsene er altså verken undersøkt eller etterforsket, heter det i brevet til skandinaviske myndigheter.

Jan Harsem understreker at det ikke er noen motsetning mellom støttegruppens krav om gransking og ekspertgruppen som arbeider for ny etterforskning.

Uavklart eierskap

Det andre hovedspørsmålet en granskingskommisjon bør avklare, er hvem som faktisk eide og drev «Scandinavian Star» da skipet ble rammet av brannen

– Eierskapet og ansvaret for driften er også helt vesentlig informasjon. Den forrige granskingskommisjonen lot betalte advokater beskrive eierforhold i en telefaks, sier Harsem.

Støttegruppen viser til at erfaringene fra «Scandinavian Star» har vært viktige som et eksempel på hvordan skipseiere kan unngå økonomisk ansvar fordi eierskapet er pulverisert og godt skjult i skatteparadiser.

Minnesmerket i Oslo for ofrene

Minnesmerket i Oslo for ofrene etter brannen på Scandinavian Star i 1990 hvor 159 mennesker omkom.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB Scanpix

SISTE NYTT

Siste meldinger