Hopp til innhold

Nå kommer det nye passet

Den nye versjonen av passet ble omsider lansert mandag etter flere forsinkelser. Passet har flere sikkerhetselementer og det blir enda vanskeligere å forfalske.

Nytt pass

Eksempel på hvordan det ser ut på innsiden av det nye passet i UV-lys.

Foto: Catharina Caprino / Hest Agentur

Arbeidet med en ny versjon av det norske passet har flere ganger vært utsatt for forsinkelser. Men mandag ble det omsider lansert.

Blant de første til å skaffe seg det nye passet var justisminister Monica Mæland (H).

– De nye passene kommer fordi vi har fått nye tekniske muligheter til å sikre passene. Disse passene er mye vanskeligere å forfalske og mye vanskeligere å misbruke. Enten i arbeidslivskriminalitet eller menneskehandel, sier Mæland.

Selv om det er kommet en ny versjon av passet, er det ikke nødvendig for dem som har gyldig pass å søke om et nytt. Passet du har i dag er gyldig til utløpsdato, skriver politiet.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland ned det nye passet

Justisminister Monica Mæland (H) var blant de første til å skaffe seg det nye passet.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

Styrker ID-kontrollen

Politiet har de siste årene iverksatt flere tiltak for å styrke sikkerheten rundt utstedelsesprosessen av pass. Det har i alt kostet 600 millioner kroner.

– Det er en investering i sikkerhet. Det handler både om nye lokaler, kompetanse hos dem som jobber med dette og andre krav til biometri. Dette sikrer identitet og forebygger kriminalitet, sier Mæland.

Mæland sier at de nye passene også i større grad forhindrer forfalskning og identitetsjuks.

Det er blant annet etablert 79 pass og ID-kontorer tilpasset nye sikkerhetskrav. Det er også økt kompetanse innen ID-kontroll.

Nye biometrikiosker og andre verktøy for ID-kontroll er også tatt i bruk.

Biometrikioskene fotograferer og skanner ansiktet mer nøyaktig enn de gamle automatene. De nye biometrikioskene er også oppgradert og sikrere.

Det blir også satt inn to busser som fungerer som mobile passkontorer, en i nord og en i sør.

– Vi skal ha et prøveprosjekt med to passbusser som skal sørge for at alle får god tilgjengelighet til å skaffe seg pass. Det sier Mæland.

Nytt pass

Slik ser den nye versjonen av det norske passet ut.

Foto: Politiet

AKTUELT NÅ