Enorme mengder uoppdaget olje og gass i Barentshavet

For første gang sier Oljedirektoratet noe om hvor mye olje og gass som trolig ligger under havbunnen i de uåpnede områdene i Barentshavet sørøst og rundt Jan Mayen.

Kart delelinja i Barentshavet

Det er olje og gassressursene på norsk side av delelinjen, i den delen av Barentshavet som ligger nær Hammerfest og Vardø som nå er kartlagt for Olje- og gassressurser.

Statsminister Jens Stoltenberg trakk fram avtalen om delelinjen i Barentshavet som den viktigste politiske saken i 2010.

Oljedirektoratet har siden delelinjeavtalen med Russland ble inngått undersøkt titusenvis av kvadratkilometer med havbunn i Barentshavet sørøst og områdene rundt Jan Mayen med seismikk.

Nå er fasiten klar.

Det er trolig enorme mengder olje og gass i de uåpnede områdene, viser helt ferske ressursanslag fra Oljedirektoratet.

LES OGSÅ. – Delelinjen viktigste sak i 2010

Anslagene gjør at de uoppdagede ressursene for olje og gass på norsk sokkel øker med rundt 15 prosent.

Oljedirektoratet anslår at det er uoppdagede ressurser tilsvarende 390 millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.) i de de uåpnede områdene i Barentshavet sørøst og rundt Jan Mayen.

Det tilsvarer om lag 2,45 milliarder fat oljeekvivalenter, og er mer enn tre ganger Statoils samlede egenproduksjon for 2011.

– Dette er en gledelig nyhet for Norge. Disse økte ressursene representerer enorme verdier for det norske samfunnet. Spesielt gledelig er det for Nord-Norge som nå for alvor får posisjonert seg som Norges neste oljeprovins, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

LES OGSÅ: 40 års tautrekking om delelinjen er over

Barentshavet sørøst

Etter flere år med undersøkelser av havbunnen i den sørøstlige delen av Barentshavet er det klart at det trolig er store mengder olje og gass på norsk side av delelinja med Russland.

Kan være vesentlig større

Området som er kartlagt i Barentshavet sørøst inn mot den russiske grensen er rundt 44 000 kvadratkilometer stort.

Direktoratets beregninger viser at de forventede ressursene er cirka 300 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter. Dette ligger i et usikkerhetsspenn på 55 – 565 millioner kubikkmeter.

De mest pessimistiske anslagene ligger i den lave enden av spennet, men samtidig kan det være adskillig mye større petroleumsvolumer til stede under havbunnen, ifølge direktoratet.

Det aller meste av ressursene i denne delen av Barentshavet forventes å være gass. Bare 15 prosent ventes å være olje.

Store tall blir det uansett. Dersom dagens oljepris legges til grunn er verdien av oljen alene anslagsvis 180 milliarder kroner.

Spørsmålet blir likevel hvor enkelt det blir å fastslå hvilke forekomster som er norske og hvilke som er russiske.

På den såkalte Fedinskijhøgda er det en mulighet for at Norge og Russland kan ha potensielle petroleumsforekomster som krysser grensene mellom de to landene, skriver OED i rapporten.

LES OGSÅ: Ratifiserte avtalen om delelinjen i Barentshavet

Stor usikkerhet rundt Jan Mayen

Oljedirektoratet har også kartlagt mulige petroleumsressurser i havområdet rundt Jan Mayen.

Mer enn halvparten av det 100.000 kvadratkilometer store området som er aktuelt for åpning, skal være kartlagt blant annet ved hjelp av seismikk og innsamling av bergartsprøver.

I Jan Mayen-området forventer OED at det finnes 90 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter. Men der er usikkerheten langt større, fordi det ikke er leteboret i nærliggende områder.

Nedre anslag fra OED er at det ikke finnes hydrokarboner i området rundt Jan Mayen. Samtidig er det høyeste estimatet på 460 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger