Hopp til innhold

Kunnskapsministeren forsvarer «fritidskarantene»

Jeg har forståelse for kritikken, men jeg er opptatt av å ta nødvendige grep for å holde barnehager og skoler mest mulig åpne, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til NRK.

Tonje Brenna

OPPRETTHOLDER: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), holder fast ved de nye smittevernreglene for lærere og barnehageansatte, selv om de ansattes organisasjoner er kritiske.

Foto: Even B. Johnsen

Dermed går diskusjonen høyt også internt i regjeringspartiet Arbeiderpartiet om de nye karantenebestemmelsene.

For tidligere tirsdag ettermiddag rettet leder i Fagforbundet Mette Nord hard kritikk mot regjeringens nye smittevernregler for lærere og barnehageansatte:

– De nye smittevernreglene er uheldige, og de ansatte i barnehage og skole bør ha de samme karantenereglene som befolkningen for øvrig, sier Nord.

Mette Nord, Fagforbundet.

KRITISK: Fagforbundets leder og medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre, Mette Nord, er kritisk til regjeringens smittevernregler for lærere og barnehageansatte.

Foto: Siri Vålberg Saugstad

Fagforbundet er LOs største forbund, og Mette Nord er også medlem av regjeringspartiet Arbeiderpartiets sentralstyre. Dermed har kritikken fra Nord betydelig politisk tyngde. Rundt 50.000 av forbundets medlemmer er berørt av de nye karantenereglene.

Mandag opplyste regjeringen at ansatte i skoler og barnehager får unntak fra smittekarantene i arbeidstiden fra 1. januar.

Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet, kan gå på jobb, men må teste seg på døgn tre og sju etter nærkontakten.

– Sterke reaksjoner

– Vi har fått svært sterke reaksjoner på regjeringas nye smittevernregler fra våre medlemmer i barnehage, SFO og skole, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

Kritikken fra Fagforbundet kommer etter at ordningen mandag fikk betydelig kritikk fra både Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes landsforbund.

I en uttalelse på Fagforbundets hjemmeside reagerer forbundslederen også på at regjeringen innfører nye regler uten å ha drøftet dette med organisasjonene til de ansatte i barnehager, SFO og skoler.

– Vi mener regjeringen bør utsette innføringen av nye regler til etter at de har vært drøftet med partene i arbeidslivet, sier Mette Nord.

Holder fast ved nye regler

Regjeringen har ikke uttalt seg direkte om kritikken fra Mette Nord, men kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) svarer altså i en e-post til NRK på spørsmål om hvordan hun oppfatter kritikken fra både Utdanningsforbundet og Lektorlaget.

– Beslutningen innebærer at vi unngår en mulig omfattende nedstenging av barnehager og skoler og kan holde mest mulig åpent. Det er i tråd med regjeringens strategi om å prioritere barn og unge, sier Brenna.

Kunnskapsministeren understreker overfor NRK at hun har forståelse for kritikken som er kommet fra de ansattes organisasjoner mandag og tirsdag.

– Men jeg er opptatt av å ta nødvendige grep for å holde barnehager og skoler mest mulig åpne. Det er avgjørende for barn og unges læring og hverdag, men også for foreldre, samfunn og arbeidsliv. Derfor unntar vi lærere med to vaksinedoser fra smittekarantene i arbeidstiden, skriver Brenna.

Kunnskapsministeren sier regjeringen også prioriterer lærere i vaksineringen.

Det betyr at lærerne og andre ansatte i barnehager og skoler raskt vil få oppfriskningsdosen. Har man tatt oppfriskningsdosen er man unntatt fra smittekarantene, sier Brenna.

Slipper fritidskarantene etter dose tre

Utdanningsforbundet hevder dette innebærer at lærere er på jobb, men må sitte i fritidskarantene til langt utover våren?

For det første vil ikke alle komme i karantene, da det er svært ulik smitte rundt om. I tillegg stemmer det ikke at lærere vil sitte i fritidskarantene til langt utover våren, slik Utdanningsforbundet hevder. Regjeringen har vært tydelig på at alle ansatte i barnehager og skoler skal prioriteres for oppfriskningsdose. Ansatte som har tatt oppfriskningsdosen vil være unntatt fra karantene på grunn av nærkontakt som skjer senere enn en uke etter siste dose.

Vil du under noe omstendighet revurdere karanteneunntaket for lærere i arbeidstiden?

Selvfølgelig, pandemien har vist oss at vi hele tiden må justere tiltak og regelverk. Vi må ha tiltak som står i stil til smittebildet og vi vil selvsagt løpende vurdere de helsefaglige rådene vi får, svarer Brenna.

Nå har vi fått råd om å unnta lærere som har vært nærkontakter fra smittekarantene i arbeidstiden, men at de skal være i karantene i fritiden. Det rådet følger vi, sier Tonje Brenna.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT