Hopp til innhold

Bekymret for karantenefritak i skolen: – En svært utsatt posisjon

Folkehelseinstituttet vil bytte ut karantene med testing for ansatte i skoler og barnehager. Utdanningsforbundet frykter dårlig testkapasitet gir økt risiko for både barn og voksne.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

BEKYMRET: Utdanningsforbundets leder Steffen Handal frykter at barn og voksne i skoler og barnehager vil utsettes for økt risiko på grunn av dårlig testkapasitet.

Foto: Halldor Asvall / NRK

Folkehelseinstituttet anbefaler at ansatte i skoler og barnehager får unntak fra karanteneplikt.

Målet med anbefalingen er å kunne holde skoler og barnehager åpne.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier til NRK at de i utgangspunktet ønsker færrest mulig unntak fra karantenereglene. Noen kan allikevel vurderes som nødvendige.

Det som er viktig her er å se på hvilke unntak som må på plass for at vi skal få samfunnshjulene til å gå rundt, sier Vold.

Testing i stedet for karantene

Anbefalingen fra Folkehelseinstituttet (FHI) som ble levert til regjeringen på torsdag, ble først omtalt av Utdanningsnytt.

Alle unntak fra smittekarantene gir økt risiko for smittespredning. Men vi mener dette handler om hvorvidt man vil at barnehager og skoler skal holde åpent vinteren og våren neste år, sa Pål Surén, forsker og spesialist i barnesykdommer hos FHI.

Line Vold presiserer overfor NRK at de for å hindre smittespredning vil erstatte karantene med et testsystem for de skole- og barnehageansatte som har vært utsatt for smitte.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI

FHI anbefaler å gi karantenefritak for ansatte i skoler og barnehager. I stedet innføres testing for å hindre smittespredning.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Hvor godt vil det fungere?

Det har vi gjort litt regning på, og da er det sånn at hvis man følger et testregime som foreslått, så skal det ta ned risikoen betydelig, og være like godt som et karantenesystem, sier Vold, og legger til:

Det forutsetter selvfølgelig at det er nok testkapasitet til at man kan gjennomføre dette.

Det må regjeringen vurdere når de skal ta stilling til FHI sin anbefaling.

– En svært utsatt posisjon

Utdanningsforbundet har vært positive til en endring i reglene, men leder Steffen Handal er bekymret for hvordan FHIs anbefaling vil fungere i praksis.

Jeg tror de nye karantenereglene kan fungere enkelte steder, men i situasjoner der vi har høyt smittetrykk og lav testkapasitet, så vil dette være å utsette barn og voksne for en for høy risiko, sier han til NRK.

Han frykter at testkapasiteten ikke er god nok til en slik endring i karantenereglene.

Vi vet at enkelte steder har ikke lærerne tilgang til test. Det er helt uholdbart.

Hva håper du skjer nå?

Jeg håper regjeringen fatter et vedtak som tar hensyn til de faktiske forhold, nemlig at lærere står i en svært utsatt posisjon. Vi er en viktig samfunnsfunksjon, og skal strekke oss langt, men vi må også sørge for at vi har testkapasitet og at det vi gjør nå er forsvarlig overfor lærerne, sier Handal.

Skoleelever kommer inn på en videregående skole i Oslo. De går i rekke, alle med munnbind.

Barn og unge har allerede et unntak fra karantenereglene.

Foto: Lise Åserud / NTB

Line Vold i FHI sier det høye smittetrykket i samfunnet generelt, kan være krevende i en skolesituasjon.

På spørsmål om lærere utsettes for ekstra risiko hvis de blir fritatt fra karantene, svarer hun:

Når det gjelder at man er i karantene fordi man er definert som en øvrig nærkontakt, så handler jo det om risiko for å føre smitte videre til andre. Så det er den risikoen man ønsker å ta ned ved at man bruker karantene. Som en erstatning for det, så kan man da bruke testregime som vil ta ned risiko for at man skal føre smitte videre.

Unntak for barn og unge

Med dagens regler blir ansatte sendt i karantene når de er definert som nærkontakt på grunn av smitte i klassen eller avdelingen.

Samtidig er alle under 18 år fritatt fra karantene, bortsett fra ved smitte i husstanden.

Skoler rundt omkring i landet har påpekt at det fører til en situasjon der barna kan forbli på skolen og i barnehagen tross smitte i klassen eller avdelingen, mens de ansatte må i karantene.

Det fører til en vanskelig bemanningssituasjon mange steder.

– Akkurat nå er situasjonen særdeles krevende. Vi har mange ansatte i karantene, og det er rett og slett vanskelig å gi et tilbud, sa Jannicke Akse, konstituert kommunalsjef for skole i Trondheim kommune, til NRK onsdag.

Dette har resultert i at det i flere kommuner blir kortere åpningstider, tidlig juleferie eller hjemmeskole de siste dagene før jul.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ