Hopp til innhold

Kungen kommer ikke til grunnlovsjubileet 17. mai

Mens dronning Margrethe kommer til Norge for å kaste glans over grunnlovsjubileet, har kong Carl Gustaf og dronning Silvia andre planer.

Kong Carl gustaf og Dronning Silvia

Kong Carl Gustaf og dronning Silvia har andre planer enn å delta på den norske grunnlovsmarkeringen 17. mai.

Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

– Det svenske kongehuset bør kjenne sin besøkelsestid, mener flere historikere NRK har snakket med.

I forbindelse med feiringen av Grunnloven i år, ble det etter det NRK kjenner til sendt ut innbydelse både til det svenske og det danske slottet om å delta på grunnlovsjubileet utenfor Eidsvollsbygningen 17. mai.

Har takket nei

Før jul kom tilbakemeldingen fra Folketinget om at dronning Margrethe og hennes mann prins Henrik kommer for å delta på feiringen. Samtidig erfarer NRK at det svenske kongehuset har takket nei til invitasjonen.

Dag Nordbotten Kristoffersen

Dag Nordbotten Kristoffersen er prosjektleder for arbeidet med grunnlovsjubileet på Stortinget.

Foto: Privat

Stortingets prosjektleder for arbeidet med grunnlovsjubileet, Dag Nordbotten Kristoffersen, ønsker ikke å kommentere hvem de har invitert, eller hvorfor de eventuelt har takket nei.

– Av protokollære grunner kommer vi ikke til å kommentere hvem vi inviterer til våre hovedarrangementer på Eidsvoll, men vi skal i god tid før arrangementene presentere både innhold og deltakere, sier Kristoffersen.

– Fellesnordisk historie

– Hva tror du folk flest vil tenke dersom det danske kongehuset er representert på 17. mai, men ikke det svenske?

– Jeg kommenterer fortsatt ikke det spørsmålet. Vi er opptatt av den fellesnordiske historien, noe vi vil få fram på en god måte i jubileumsåret. Første halvår vil det være vekt på det dansk-norske, mens i annet halvår mer vekt på det svensk-norske ved begivenhetene i 1814, sier Kristoffersen.

Tor Bomann-Larsen

Historiker Tor Bomann-Larsen er kritisk til at det svenske kongeparet uteblir.

Foto: Lier, Gunnar / SCANPIX

Årsaken er til at den svenske kongen ikke kommer er ikke kjent, men det er spesielt av det svenske kongehuset å takke nei til en invitasjon fra Stortinget. Det sier forfatter av bøkene om Haakon VII og Dronning Maud, Tor Bomann-Larsen.

– Underhånden diplomati

– Det er ellers ikke udelt pent av vertskapet å plassere kong Carl Gustaf i denne situasjonen. Så lenge det offentliggjøres at dronning Margrethe har takket ja, forstår alle at svenskekongen har takket nei. En smule underhånden diplomati hadde kanskje vært på sin plass for å sikre enten ingen eller begge statsoverhoder, sier Bomann-Larsen.

Han ønsker ikke å spekulere på årsakene til at det svenske kongeparet glimrer med sitt fravær.

– Det er nok av historiske årsaker til at det svenske kongeparet har valgt å takke nei, men det er ikke et slikt spenningsforhold mellom det norske og det svenske kongehuset lenger, sier Bomann-Larsen, som heller tror årsaken kan være det motsatte.

Historiker Ole Kristian Grimnes.

Historieprofessor Ole Kristian Grimnes mener det er uheldig at svenskekongen ikke deltar på grunnlovsjubileet 17. mai.

– Det kan like gjerne være at de ikke har tenkt igjennom historien så nøye. Det er nok best at de kommer – for fredens skyld, legger han til, med et snev av ironi i stemmen.

– En stor begivenhet

Professor i historie, Ole Kristian Grimnes, er enig med Bomann-Larsen i at svenskekongen bør kjenne sin besøkelsestid.

– Hvis det er tilfelle at de ikke vil være med på den store 17. mai-feiringen på Eidsvoll, synes jeg det er uheldig, sier Grimnes.

– Kongeparet burde komme fordi det er en stor begivenhet i den norske nasjonens historie. De burde være med og glede seg sammen med nordmennene. Det var jo så å si takket være Bernadottene at vi fikk vi en grunnlov, som vi ikke hadde hatt, dersom vi hadde fortsatt under danskene. Bernadottene var på en måte med på å sikre at Norge fikk beholde sin grunnlov.

– Har de noen gode grunner til ikke å reise til Norge?

– Nei, jeg synes egentlig ikke det. Hvis det ikke er andre ting som virkelig er mye viktigere. Jeg kan ikke skjønne hvorfor de ikke skulle komme.

– Bør ombestemme seg

– Burde kongeparet ombestemme seg?

– Ja, i dette i tilfelle, og i den forstand at de burde være med og glede seg sammen med oss over denne viktige begivenheten i norsk historie. Så kommer vi gjerne over til Sverige og gleder oss over en eller annen begivenhet i svensk historie som det norske kongehuset burde være med på, sier Grimnes med et smil.

NRK har vært i kontakt med det svenske kongehuset, og de vil ikke kommentere NRKs opplysninger. Heller ikke den svenske riksdagens talmann Per Westerberg ønsker å kommentere opplysningene.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ