Hopp til innhold

Organisasjoner med kongelige beskyttere på verstingliste

Norges Livredningsselskap og Special Olympics Norge har kongelige beskyttere og ambassadører. Nå havner de på Innsamlingskontrollens verstingliste. De kongelige nekter å kommentere saken.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit var blant annet til stede da Norges Livredningsselskap hedret frivillige fra Utøya etter 22. juli.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Børre Hagen, Innsamlingskontrollen

Børre Hagen og Innsamlingskontrollen mener giverne må få vite hvor mye penger som forsvinner før de når frem til formålet.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Tenk deg at du får en oppringning med spørsmål om du kan støtte et veldedig formål med 100 kroner. Så får du vite at 75 kroner av 100-lappen går til salgsselskapet som ringer deg, og at de siste 25 kronene fordeles på administrasjons­kostnader i organisasjonen og formålet du i utgangspunktet sa ja til å støtte.

Ville du gitt den 100-lappen?

Det siste vil ikke lederen for Innsamlingskontrollen Børre Hagen svare på. Det han vil svare på, er hvorfor tre nye selskaper er ført opp på Innsamlingskontrollens verstingliste.

– Vi kaller det en OBS-liste, altså en liste over organisasjoner giverne bør være oppmerksomme på. I disse tilfellene er vi kritiske til ressursbruken. Når kostnadene til innsamling er så store som vi ser her, mener vi det er i strid med god innsamlingsskikk, sier Hagen.

Kongelig beskytter

Organisasjonene som føres opp sammen med de 13 som allerede står der er Norges Livredningsselskap, Special Olympics Norge (SON) og Child Africa.

Kronprins Haakon er høy beskytter for Norges Livredningsselskap, og storesøster Märtha Louise er ambassadør for Special Olympics Norge. Begge organisasjonene føres opp på verstinglisten fordi de bruker Bistandshuset AS til å samle inn penger for seg.

Ifølge Innsamlingskontrollen opplyser Bistandshuset AS at de tar 75 prosent av hver innsamlede krone i honorar. Det betyr at de to organisasjonene kun får 25 kroner av hver innsamlede hundrelapp.

Det skal dekke formål og administrasjon.

– OBS-listen er ment som en advarsel til organisasjonene. Vi tar ikke stilling til formålet til organisasjonen, og vi gjør heller ikke noen gradering av hvor ille organisasjonene er. OBS-listen er basert på objektive kriterier der målsettingen er å bevisstgjøre giverne i forhold til organisasjonene de ønsker å støtte, sier Hagen.

Til tross for at de kongelige er høye beskyttere og ambassadører, og til tross for at Slottet er gjort kjent med oppføringen på verstinglisten, nekter de kongelige å kommentere egen rolle og om de vurderer disse i de nevnte organisasjonene.

Langt frem til «bransjestandard»

I tillegg til verstinglisten har Innsamlingskontrollen også en liste over organisasjoner de mener man trygt kan gi penger.

– For å få være med i innsamlingsregisteret må blant annet 65 prosent av pengene som samles inn faktisk gå til formålet, sier Hagen.

Det betyr at kun 35 kroner av hver innsamlede 100-lapp skal dekke både selve innsamlingen og eventuelle administrasjonskostnader i organisasjonen.

Resten må gå til formålet.

For Norges Livredningsselskap og Special Olympics Norge er tallene nesten motsatt.

SON: – Vi reagerer sterkt

Prinsesse Märtha Louise og Geir Smeby

Prinsesse Märtha Louise (foran) er ambassadør for Special Olympics Norge som ledes av Geir Smeby (bak).

Foto: Kristiansen, Lars Harald J., Lars Harald J. Kristiansen / SCANPIX

Daglig leder Geir Smeby i Special Olympics Norge er alt annet enn fornøyd med Innsamlings­kontrollen og Hagen.

Han mener stiftelsen går langt utenfor eget mandat når de i det hele tatt setter opp en OBS-liste.

– Vi reagerer sterkt på at man i det hele tatt setter i gang et slikt tiltak. Dette er ikke et offentlig organ men en privat stiftelse som har et mandat fra myndighetene. Det mandatet kan de ikke gå utover, sier Smeby til NRK.

Han sier organisasjonen han representerer er i gang med å få gjennomført en juridisk vurdering rundt OBS-listen, og at de har «jobbet opp mot regjering og storting» med hensyn til hva Innsamlingskontrollen kan og ikke kan gjøre

I Innsamlingskontrollens vedtekter heter det blant annet:

«Stiftelsen skal ivareta allmennhetens interesser i at innsamlinger til ideelle og allmennyttige formål for øvrig rettet mot offentligheten organiseres og gjennomføres på en betryggende måte og at forvaltningen av midlene er forsvarlig. Stiftelsen skal gjennomføre ulike informasjonstiltak overfor allmennheten om så vel enkeltsaker av allmenn interesse som stiftelsens generelle arbeid.»

Smeby sier også at han, gitt forutsetningene, er fornøyd med andelen av de innsamlede midlene som går til formålet.

Special Olympics Norge eier 40 prosent av aksjene i Bistandshuset AS som samler inn penger til både Norges Livredningsselskap og Special Olympics Norge.

– Uheldig og ufrivillig

Gard Bjørnstad, Norges livredningsselskap

President Gard Bjørnstad i Norges Livredningsselskap sier organisasjonen har få andre valg enn å betale for innsamling av midler.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

President Gard Bjørnstad i Norges Livredningsselskap sier han mener det er både uheldig og ufrivillig at organisasjonen kommer på OBS-listen.

– Vi har ikke mulighet til selv å få tak i disse midlene. Derfor har vi kjøpt denne tjenesten, og dette er markedskostnadene alle betaler, sier Bjørnstad.

Han sier at organisasjonen er i stadig dialog om man informerer godt nok om hvor mye som går til formålet.

Grunnlegger og styreformann Rino Solberg i Child Africa er oppgitt over Innsamlingskontrollen.

– Dette er både urettferdig og urimelig. Vi har tatt kontakt med advokat, men jeg ønsker ikke å uttale meg ytterligere før etter at han har tatt kontakt med Innsamlingskontrollen, sier Solberg til NRK.

Slik begrunner Innsamlingsaksjonen at de tre organisasjonene har kommet på OBS-listen:

Norges Livredningsselskap

«Organisasjonen har gitt opplysninger om regnskapsmessige og organisatoriske forhold. Norges Livredningsselskap opplyste at innsamling skjer gjennom Bistandshuset AS. Bistandshuset opplyser selv at de beregner seg et honorar på 75 prosent av de innsamlede midler. Forholdet innebærer således at kun 25 prosent av innsamlede midler går til organisasjonen før fordeling til formålet. Dette bestrides ikke av Norges Livredningsselskap. Dette er et forhold giverne bør gjøres oppmerksomme på.»

Special Olympics Norge

«Organisasjonen har søkt om registrering i Innsamlingsregisteret. Vi har hatt kommunikasjon med organisasjonen. Organisasjonen har kun i begrenset utstrekning besvart henvendelsene omkring regnskap og kostnader. Special Olympics har organisert innsamlingsvirksomheten gjennom Bistandshuset AS. Bistandshuset opplyser selv at de beregner seg et honorar på 75 prosent av de innsamlede midler. Forholdet innebærer at kun 25 prosent går til organisasjonen før fordeling til formålet. Dette er forhold giverne bør gjøres oppmerksomme på.»

Child Africa

«Child Africa er ført opp på OBS-listen med bakgrunn i kostnadsmessige forhold. Ut fra de opplysninger som er gitt utgjør kostnadene til innsamling betydelig mer enn 50 prosent av det som samles inn. Dette er et forhold giverne bør gjøres oppmerksomme på.»

AKTUELT NÅ