Hopp til innhold

– Vi har informert slottet om OBS-listing

«Prioritering» og «lite valgmuligheter». Slik forklarer Norges Livredningsselskap at 75 kroner av hver innsamlede 100-lapp forsvinner før pengene kommer inn på organisasjonens konto.

Gard Bjørnstad, Norges livredningsselskap

President Gard Bjørnstad i Norges Livredningsselskap har informert slottet om at de kommer på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Årsaken er at Norges Livredningsselskap (NLS) har valgt å betale Bistandshuset AS for å samle inn penger for dem. Bistandshuset AS tar 75 prosent av hver innsamlede krone i honorar.

De resterende 25 prosentene blir sendt til NLS for å dekke administrative kostnader i organisasjonen, og formålet de i utgangspunktet ble gitt til.

Det er dette som gjør at NLS nå føres opp på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

– En situasjon som ikke var ønsket

Presidenten i NLS, Gard Bjørnstad, sier at de ser på OBS-listingen som både uheldig og ufrivillig.

– Vi har havnet i en situasjon som ikke er ønsket. Vi er en organisasjon på ni personer og har ikke hatt mulighet til selv å få inn disse midlene. Derfor har vi kjøpt denne tjenesten, og dette er markedskostnadene frivillige må ut med, sier Bjørnstad.

Han sier at kostnadene til innsamling er en sideeffekt av hvordan NLS får den økonomiske ballen til å rulle.

– Og vi er helt avhengige av disse midlene for å utvikle programmet vi har bygget opp, sier Bjørnstad.

Presidenten sier han er oppmerksom på at informasjonen om hvor mye som faktisk har gått til formålet det samles inn til, mange ganger har vært for dårlig.

– Dette har vi også tatt opp. Dersom spørsmålet stilles, forventer jeg at det svares sannferdig, men jeg har jo også fått slike telefoner der jeg har stilt dette spørsmålet. Jeg vet hvordan det blir svart i andre enden, sier Bjørnstad.

Kongelig beskytter

Kronprins Haakon er høy beskytter av NLS. Derfor har Bjørnstad holdt Slottet løpende orientert om OBS-listingen.

– De har i utgangspunktet ingen kommentar til dette så lenge vi følger spillets regler, sier Bjørnstad.

Slottet har ikke ønsket å kommentere saken, eller hvilke konsekvenser OBS-listingen eventuelt vil få for beskytterskapet av NLS.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ