Hopp til innhold

– Et overgrepsarkiv vil bare forsterke krenkelsen

Det er vanvittig dersom Jehovas vitner har et eget overgrepsarkiv, mener bistandsadvokater. Datatilsynet bekrefter at personopplysninger lagres i trossamfunnet.

Forsvarer i Lommemann-saken, Gunhild Lærum.

KRITISK: Den erfarne advokaten Gunnhild Lærum har jobbet med mange overgrepssaker. De tror ikke lagring av info om overgripere i et internt arkiv hindrer overgrep.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

– Hvis disse opplysningene NRK kommer med stemmer, er det helt vanvittig. Jeg har sittet på begge sider i mange overgrepssaker, og sett hva slike saker gjør med både offer og overgriper. Dette er under en hver forstand, sier forsvarer og bistandsadokat Gunhild Lærum til NRK.no.

Hege Salomon

Bistandsadvokat Hege Salomon.

Foto: Sindre Løkstad/NRK

Tidligere i dag omtalte NRK.no et såkalt overgrepsarkiv i Jehovas vitner. Det er omtalt i trossamfunnets hemmelige håndbok og i brevform, og bekreftes av den tidligere betrodde Jehovas vitner-lederen William Bowen, som nå leder støtteorganisasjonen for overgrepsofre i trossamfunnet, Silentlambs. I tillegg til det internasjonale arkivet, fins det også nasjonale arkiv i alle land hvor Jehovas vitner er aktive – også i Norge, ifølge Bowen.

– Trenger ikke mer hemmelighold

Gunhild Lærum har representert både ofre og overgripere som forsvarer og bistandsadvokat i norske rettssaler i en årrekke. Hun mener begge parter vil lide kraftig dersom opplysninger om identitet, enten det er snakk om bare én eller begge parter, vil forsterke den krenkelsen som allerede er der.

– Det er snakk om opplysninger om alvorlige hendelser, som lagres på en måte som ikke tar hensyn til personvernet. Det blir en personlig integritetskrenkelse for både overgriper og barn, sier hun.

– På hvilken måte forsterker dette krenkelsen?

– Det er ikke en nøytral instans som lagrer denne informasjonen. Hvilke kilder ligger til grunn for opplysningene, er disse pålitelige? Blir opplysningene dysset ned, eller kommer det frem i dagen gjennom politietterforskning og andre nøytrale instanser? Hva er det som skjer med overgriperne, får de fortsette eller blir de værende? Vi er opptatt av mer rettssikkerhet, ivaretakelse og oppfølging i overgrepssaker, ikke mer hemmelighold.

Også bistandsadvokat Hege Salomon, som har lang erfaring med overgrepssaker, reagerer på påstanden om et hemmelig overgrepsarkiv i Jehovas vitner.

– Jeg mener det er viktig at beskyldninger om overgrep mot barn blir meldt til politiet slik at sakene kan bli etterforsket og eventuelt iretteført. Kirkesamfunn bør være seg bevisste på sin avvergingsplikt for å forhindre nye overgrep, sier Salomon til NRK.no.

– Arkiv hindrer ikke overgrep

NRK.no har konfrontert Jehovas vitner i Norge med William Bowens påstand om at det fins et overgrepsarkiv i Norge, og spurt hvordan informasjon om overgrepsanklager lagres. Det svarer ikke pressetalsmann Tom Frisvold direkte på, men sier:

Jehovas Vitners hovedkontor i Skandinavia og William Bowen

HEMMELIG: Her ved Jehovas vitner i Norges hovedkontor, lokalisert i danske Holbæk, lagres informasjon om overgripere i et hemmelig arkiv, hevder tidligere leder William Bowen (innfelt).

Foto: Silentlambs/Kristian Ridder-Nielsen (montasje)

– Seksuelle overgrep mot barn er avskyelig. Vi ønsker å beskytte våre barn mot det. I tillegg til at man her i Norge går til politiet umiddelbart med anklager om seksuelle overgrep mot mindreårige som menigheten får kjennskap til, så kontakter man avdelingskontoret. Vi ønsker å forsikre oss om at eventuelle overgripere ikke under noen omstendighet får bevege seg fritt i våre menigheter, skriver Frisvold i en e-post til NRK.no.


Jehovas vitner takket nei til å møte NRK til intervju, men har svart på påstandene per e-post. Hele tilsvaret kan du lese her.

Gunnhild Lærum mener det er problematisk med et internt overgrepsarkiv, uansett om Jehovas vitner også varsler politiet, slik Frisvold sier.

Bo Juel Jensen forteller at han som barn ble utsatt for overgrep av en leder i Jehovas vitner.

Bo Juel Jensen forteller at han ble seksuelt misbrukt da han vokste opp i Jehovas vitner.

– Jeg finner det problematisk, fordi det åpenbart, ifølge deres egen regelbok, blir lagret i lang tid. Og vi vet fremdeles ikke hvilken form for lagring det er snakk om, og hvordan reglene rundt dette er, sier hun.

Hege Salomon er åpen for å drøfte ulike måter å hindre at overgripere kommer i en posisjon hvor de kan skade barn, uten at hun dermed vil anerkjenne Jehovas vitners påståtte overgrepsarkiv.

– Det kan være hensiktsmessig å påse at personer som har begått overgrepshandlinger ikke kan komme i en posisjon der de kan skade barna igjen.

Tom Frisvold i jehovas vitner

– AVSKYELIG: Seksuelle overgrep mot barn er avskyelig, sier Jehovas vitners pressetalsmann i Norge, Tom Frisvold. Hovedkontoret kontaktes for å unngå at overgripere får bevege seg fritt, sier han.

Foto: Bjørn Mikkelsen / Enebakk avis

Det som først og fremst er viktig for meg, er å hindre det. Og jeg kan ikke se at det er tilstrekkelig med et slikt arkiv, sier hun.

Datatilsynet kjenner til lagring

Juridisk fagdirektør i Datatilsynet Cecilie Rønnevik sier at Datatilsynet er kjent med at Jehovas vitner lagrer opplysninger om medlemmer.

– Jehovas vitner søkte om tillatelse til et slikt arkiv i 2002. Da lå det til grunn at dette var et rent manuelt arkiv, slik at de ikke hadde plikt til å få en tillatelse den gangen, sier hun til NRK.no.

NRK har ikke lyktes med å få tak i Jehovas vitner torsdag, og har ikke fått svar på om de har gått over til elektronisk lagring av opplysninger.

– Dersom behandlingen av opplysningene har gått over til å bli elektronisk eller delvis elektronisk trenger Jehovas vitner en tillatelse for å lagre personopplysninger. Vi anbefaler at Jehovas vitner ser på regelverket en gang til, og ser om de må søke om en tillatelse.

For å få tillatelse til å lagre opplysninger er det flere ting å ta stilling til, sier Rønnevik og lister opp:

  • Har de samtykke fra de som er registrert, og er samtykket gyldig?
  • Er de registrerte personopplysningene basert på løse rykter eller på kvalifiserte opplysninger?
  • Dersom loven er oppfylt, så vil de få tillatelse til å ha et slikt register, sier hun.
  • Ifølge Rønnevik gjelder personopplysningsloven når opplysninger om personer registerets.
  • Det betyr at de som mener å være registrert har rett til å få innsyn i opplysningene om seg selv og kan be om at opplysninger rettes eller slettes. Man har rettigheter som registrert, og Jehovas vitner plikter å ivareta disse, sier Rønnevik.

Kripos ønsker ikke å kommentere opplysningene om Jehovas vitner overgrepsarkiv og andre enkeltorganisasjoners praksis, men minner på generelt grunnlag om at alle overgrepssaker bør anmeldes av politiet.

– Det bør være null-toleranse når det gjelder overgrep mot barn – og det er derfor ikke opptil enkeltpersoner eller ulike miljøer å vurdere om et straffbart forhold har funnet sted.

AKTUELT NÅ