Hopp til innhold

Hareide: – Kan ikke utelukke brudd

KrFs alternative budsjett går rett i strupen på regjeringens viktigste saker. Knut Arild Hareide kan ikke utelukke brudd dersom de ikke får nok gjennomslag for sin politikk.

Nærbilder av Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen og KrF-leder Knut Arild Hareide

TØFF HØST: Regjeringen kan ikke vedta budsjettet alene, men må få støtte fra KrF og Venstre. Budsjettforhandlingene i Stortinget ligger an til å bli harde.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Ja, da blir det brudd. Men vi legger opp til en konstruktiv og god dialog der vi har fokus på det som er best på Norge, sier KrF-lederen til NRK.

I løpet av de nærmeste ukene må regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre bli enige. Hvis ikke blir det ikke noe budsjett. I ytterste konsekvens betyr det at regjeringen må gå.

– Jeg tror ikke det skjer. Men jeg tror at regjeringen må forstå at de er nødt til å komme Venstre og KrF i møte, dersom de skal få et godt budsjett for landet vårt, sier Hareide.

Fra fire journalister til fullt hus

KrFs vippeposisjon gir makt. Og makt gir oppmerksomhet. Rekordmange journalister hadde møtt opp for å høre KrF legge fram sitt alternative budsjett i dag.

– For å si det sånn, tidligere har jeg lagt fram budsjetter med fire journalister til stede i det vi kaller glassburet her på Stortinget. Det var en litt annen stemning her i dag, sier Hareide.

I over tre uker har han kommentert og kritisert Høyre/Frp-regjeringens blåblå budsjett. I dag var det KrFs tur til å legge fram sitt gule alternativ.

– Det føles deilig, sier finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen.

Rett i strupen på blåblå kjernesaker

Men det er ikke sikkert forhandlingene med regjeringspartiene og Venstre blir like deilige. I sitt budsjett taler KrF flere av regjeringens hjertesaker midt imot.

Regjeringens skattekutt på formue reverseres. Det samme gjør milliardsatsingen på etterutdanning for lærere.

Kraftige kutt i formueskatten og et lærerløft som sørger for mer kunnskap i skolen er to av Erna Solbergs viktigste valgløfter.

I budsjettforslaget leverte Høyre/Frp-regjeringen på begge to.

Fra neste år vil regjeringen senke formueskattesatsen fra én prosent til 0,75 prosent. Samtidig vil de øke bunnfradraget fra 1,0 til 1,2 millioner kroner. Kuttene koster statskassen over fire milliarder kroner. De totale skattelettelsene er på 8,4 milliarder.

Én milliard er øremerket til etterutdanning for lærere.

Men støttepartiet KrF er ikke villig til å gi sin støtte til regjerings fanesaker på skatt og utdanning i sitt alternative budsjett.

KrFs alternative budsjett

ALTERNATIV: KrFs alternative budsjett danner grunnlaget for KrFs posisjon i forhandlingene.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Når det gjelder formueskatten vil partileder Knut Arild Hareide vente med å gjøre store endringer til etter Scheel-utvalget har kommet med sin rapport. Ekspertene som har fått i oppdrag å vurdere selskapsbeskatning i lys av den internasjonale utviklingen har frist til 2. desember i år.

– Vårt syn på skatt har fått bred tilslutning fra et samlet fagmiljø av økonomer. De har gitt tydelige råd om at det ikke er riktig å prioritere kutt i formueskatten nå. Det rådet bør også regjeringen lytte til, sa Hareide på pressekonferansen fredag formiddag.

Heller ikke når det gjelder etterutdanning for lærere får regjeringen støtte fra KrF. Partiet mener etterutdanning er vel og bra, men de vil heller bruke de store pengene for å sørge for flere lærere i småskolen.

KrF ønsker å innføre en norm for lærertetthet i de laveste klassetrinnene. Målet er å gi lærerne mer tid til den enkelte elev.

I sitt alternative budsjett legger de av 500 millioner til økt lærertetthet fra 1. til 4. trinn. Samtidig ønsker de å kutte 143,6 millioner fra regjeringens satsning på etter- og videreutdanning.

Flytter på 17 milliarder

Totalt sett gjør KrF endringer på nesten åtte milliarder kroner på utgiftssiden. På skatte- og avgiftssiden omprioriteres det for om lag 9 milliarder kroner. KrF legger også opp til en mindre oljepengebruk enn regjeringen - totalt sett bruker de 2,5 milliarder kroner mindre enn det regjeringen har foreslått

Men det er ikke bare Høyres hjertesaker som får svi i KrFs alternative budsjett.

Også Fremskrittspartiet vil ha vansker med å svelge KrFs krav.

Som Dagsavisen skrev tidligere denne uken vil KrF stanse flere av asylprosjektene Frp har fått gjennomslag for i regjeringen.

I sitt forslag til budsjett tar KrF penger fra Frps hjertesaker, som flere tvangsreturer og flere lukkete mottak. Slik vil KrF gjøre det umulig for justisminister Anders Anundsen (Frp) å kunne fortsette sin strenge linje på feltet.

KrF vil stanse kutt i uføres barnetillegg

Partiet går også inn for å stanse regjeringens omstride forslag om å gjøre kutt i barnetillegget til foreldre på uføretrygd.

«Regjeringen har nå foreslått å kutte i barnetillegget og erstatte det med et standardisert tillegg, noe som vil ramme svært mange familier som allerede har en stram økonomi», skriver partiet i sitt alternative statsbudsjett.

Budsjettforslaget fra regjeringen går også inn for at uføretrygden skal skattelegges som lønn. Dette er en konsekvens av et stortingsvedtak om ny uføretrygd fra 2012, som også KrF var med på.

Mange uføre vil få mindre penger på konto fordi rentefradraget settes nedtil 27 prosent.

Men ifølge KrF strider regjeringens forslag mot det Stortinget tidligere ble enige om, og de ber om at dette tas ut av budsjettet og legges fram som en egen sak for Stortinget.

– Det er et problem at regjeringen faktisk ikke kan gi svar på hvordan inndekningen skal være dersom vi skal sikre at de som har høy gjeld og er uføre ikke skal komme så skjevt ut, sier Syversen.

– For neste år er vi noenlunde i havn. Dette handler først og fremst om hva vi gjør etter at denne overgangsfasen på tre år tar slutt, legger han til.

Avhengig av støtte fra KrF og Venstre

Det ligger uansett an til tøffe forhandlinger når regjeringspartiene og støttepartiene KrF og Venstre skal bli enige om budsjettet. Høyre/Frp-regjeringen har ikke flertall i Stortinget, og er dermed avhengig av støtte fra sentrumspartiene.

– Vi er på vippen i Stortinget og vi er i en unik forhandlingsposisjon i de kommende ukene, sier Hareide.

– Er dere i feil selskap, eller vil dere kunne gjøre dette blåblå budsjettet gulere?

– Det vil de neste ukene gi svar på, sier Hareide.

Mandag, samme dag starter forhandlingene starter, kommer Venstre med sitt alternative budsjett. Også der vil avstanden til regjeringens budsjettforslag være stor.

De vil blant annet kreve gjennomslag for et grønt skatteskifte, der det blir dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlig. Venstre har tidligere omtalt regjeringens klimaprofil i budsjettet som en provokasjon. De er heller ikke videre imponert over den sosiale profilen.

Som VG skriver fredag ønsker heller ikke Venstre å støtte regjerings krav om formueskatten. Men i motsetning til KrF, går Venstre inn for endringer. Partiet vil øke bunnfradraget slik at formuer på under 2,2 millioner kroner vil bli helt skattefrie. Det vil føre til at 300.000 personer vil slippe unna formueskatt, skriver VG. Samtidig går de inn for å beholde skatteprosenten på samme nivå som i dag.

Parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, ønsker ikke å kommentere hva KrF og Venstre foreslår når det gjelder formueskatt.

Han har uansett tro på at de fire partiene blir enige til slutt.

– Men det blir tøffe forhandlinger, og det hadde vi regnet med, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger