Hopp til innhold

Krever bedre id-sjekk av mødre

De siste årene er det avdekket flere episoder der personer har mottatt penger for barn som ikke finnes.

Gravid

Nav mener det er for enkelt for kvinner å få utbetalt store beløp for barn som ikke finnes.

Foto: Colourbox.com

Det har vært tilfeller der fødende har lagt seg inn på en fødeavdeling i en annen persons navn for så å melde hjemmefødsel i eget navn.

– Det viser seg at de som vil prøve systemet, har greid det på en veldig enkel måte, sier underdirektør i Skattedirektoratet, Harald Hammer, til NRK.

Han mener det er en stor utfordring for samfunnet at store beløp går til barn som ikke finnes i virkeligheten.

Har slettet 15 falske identiteter

Hittil i år har Nav arbeidet med over 40 slike saker. Det har hittil blitt slettet 15 fiktive identiteter.

– Og vi jobber fortsatt med flere saker, sier fungerende direktør i Nav Kontroll og Innkrevning, Sverre Lindal.

Den største saken som er avdekket, er en kvinne som ble dømt til fem og et halv års ubetingen fengsel.

Lindal ønsker derfor bedre rutiner for å sjekke identiteten til kvinner som føder. Han får støtte av Skattedirektoratet.

– Vi mener mor må vise et legitimasjonskort eller pass som viser hvem hun er, på lik linje som far må legitimere seg når han erkjenner farskapet, sier Hammer i Skattedirektoratet.

Til behandling

Saken er nå til behandling i Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet. Det bekrefter avdelingsdirektør Ragnhild Bendiksby.

– Departementet har mottatt en henvendelse fra Skattedirektoratet om kontroll av mors identitet. Brevet blir besvart så raskt som mulig, men vi kan ikke forskutere svaret nå, sier hun til NRK.


AKTUELT NÅ