Hopp til innhold

Kostholdsveiledning på dødsleiet

I en fersk bedrageridom mot en fastlege i Sarpsborg, kommer det fram at han feilaktig tok seg betalt for å gi døende pasienter kostholdsveiledning.

Legekontor i Sarpsborg rives

Dette var kontoret til en av Sarpsborgs mest populære leger. Nå er det lagt i ruiner etter legen ble tatt for takstjuks.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Det er utrolig skuffende at fastlegen vår ikke fikk strengere straff. Det dukker jo opp nye overraskelser hele tiden, sier Nina Terese Marthinsen, som var pasient hos fastlegen

Denne uken kom lagmannsrettens dom mot en fastlege i Sarpsborg. Han ble dømt til tre års fengsel for grovt bedrageri etter å ha sendt inn falske pasientregninger til Staten.

Dermed ble dommen fra tingretten redusert med ett år, noe som opprører fastlegens tidligere pasienter.

Stadig nye overraskelser

Pia og Nina Terese Marthinsen

Pia og Nina Terese Marthinsen oppdaget at legejournalene deres inneholdt mange feilaktige opplysninger.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

– Hvis jeg skal være helt ærlig, så hadde jeg trodd at straffen ville bli strengere, ikke mildere, sier Nina Terese Marthinsen.

– Jeg synes dommen er overraskende og veldig skuffende.

Hun og kona Pia har begge vært pasienter hos den dømte legen i mange år. I programmet «Legekoden» på NRK Brennpunkt fortalte de om sjokket de fikk da det viste seg at legen deres hadde krevd refusjon fra Staten for legetimer som aldri hadde funnet sted. For Nina Marthinsens vedkommende handler det blant annet om et titalls injeksjoner som aldri har vært utført.

Det verste var å oppdage at legejournalene deres inneholdt flere feilaktige opplysninger om dem, fortalte de i programmet.

Men under ankesaken i Borgarting lagmannsrett dukket det opp nye overraskelser.

– Pia ble blant annet spurt om hun hadde røyka. Det svarte hun benektende på. Så viste det seg altså at legen flere ganger hadde sendt inn regning til Staten fordi han hadde gitt henne råd om røykeslutt. Dette var ukjent for oss. Sånn sett kan du si at vi stadig har fått nye overraskelser fra den mannen, sier Nina Marthinsen til NRK.

– Visste hva han gjorde

I dommen mot fastlegen kommer det fram at han i flere tilfeller har sendt inn feilaktig regninger for behandling av døende pasienter. Blant annet har legen tatt seg betalt for å ha gitt en kreftpasient individuell, strukturert veiledning vedrørende kosthold og/eller fysisk aktivitet.

Dette til tross for at pasienten lå på det aller siste. I et annet tilfelle kommer det fram at en 82 år gammel pasient som hadde terminal hjertesvikt og store pustevansker skulle ha gjennomført en veiledningssamtale om kosthold og/eller fysisk aktivitet.

Pasienten var så synlig medtatt at han måtte fraktes direkte fra legekontoret til sykehuset for øyeblikkelig hjelp.

I dommen heter det følgende om legens praksis på dette området: «Lagmannsretten er overbevist om at xxx har vært fullt klar over hva han gjorde, og fremsatte kravene i den hensikt å oppnå en uberettiget vinning.»

Svært skuffet

Pål Sverre Hernæs

Legens advokat Pål Sverre Hernæs sier hans klient er skuffet over dommen.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

I lagmannsrettens dom mot fastlegen blir altså fengselsstraffen redusert fra fire til tre år. Dette forklarer retten med at etterforskning og saksbehandling har tatt uforholdsmessig lang tid, samt at bedrageriet er mindre enn det tingretten kom fram til.

Dommen slår fast at legen er skyldig i grovt bedrageri av minst 4,7 millioner kroner over en periode på sju år. Han dømmes videre for falsk forklaring, brudd på journalplikten og brudd på bokføringsloven.

Lagmannsretten mener at det er passende å kreve en tilbakebetaling av 950.000 kroner fra legen. Dette er halvparten av beløpet tingretten kom fram til.

Legens advokat Pål Sverre Hernæs sier at klienten hans er svært skuffet over dommen, til tross for en mildere straffeutmåling enn i tingretten.

– Min klient hele tiden har fastholdt at han er uskyldig og at han mener han ikke har fremsatt uberettigede refusjonskrav ovenfor Helfo, sier Hernæs til NRK.

– Viktig oppgjør

Elise Hageengen

Elise Hageengen vitnet mot legen og fortalte at han hadde krevd urettmessig refusjon for hennes barn.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Elise Hageengen var pasient hos den dømte legen i nesten 30 år. Hun var et av politiets vitner i saken og fortalte blant annet om hvordan fastlegen urettmessig hadde krevd refusjon for hennes barn. Dette til tross for at de ikke hadde vært til konsultasjon hos legen.

Hun er glad det nå er satt punktum i saken.

– Dette handler om at han har forsynt seg av fellesskapets penger på en feilaktig måte. Slike ting er det viktig å ta et skikkelig oppgjør med. Vi må kunne stole på folk i en slik posisjon, sier Hageengen til NRK.

Vi går til legene når vi er på vårt mest sårbare, og stoler på dem. Men tilliten kan misbrukes. Brennpunkt har gravd i pengestrømmene i og rundt legene. Vi har funnet både sykehusleger og fastleger som misbruker den tilliten de er blitt vist - for å tjene mest mulig. Er kontrollen god nok, og hvor stor er sjansen for å bli tatt?

Se Brennpunkt-dokumentaren «Legekoden».

AKTUELT NÅ