Hopp til innhold

– Uheldig om eldredebatt bare handler om penger og sykehjemsplasser

Fattige kommuner har ofte bedre tilbud enn de store og rike, ifølge konsulentselskapet Agenda Kaupang. De advarer mot å tro at mer penger løser alle problemene i eldreomsorgen.

Eldre kvinne sittende i en stol på sykehjem

Fattige kommuner har ofte vært mer innovative og gitt bedre omsorg, ifølge konsulent i Agenda Kaupang

Foto: Frank May / NTB

Vi ser i Kommuneindeksen for 2022 ingen sammenheng mellom kostnader og kvalitet på de kommunale tjenestene. Det er nesten heller motsatt.

Det sier rådgiver Rune Holbæk. Han driver med kommunal økonomi og tjenesteutvikling i konsulentfirmaet Agenda Kaupang. Han har i en årrekke arbeidet med organisering av helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Rune Holbæk i Agenda Kaupang

Rådgiver Rune Holbæk mener debatten bør handle om ledelse og kompetanse er vel så viktig som penger i eldreomsorgen.

Foto: Karina Ronning / Karina Ronning

Mange fattige kommuner blir mer innovative og får til bedre kvalitet. Du kommer langt med god ledelse og hardt arbeid, sier Holbæk.

Kristelig Folkepartis leder Olaug Bollestad er sist ute av politikere som nå krever store ekstrabevilgninger til eldreomsorgen.

– Norge har pengene. De må settes inn for å hindre lovbrudd og sikre rettigheter og verdighet for de eldre, sa hun på partiets landsstyremøte lørdag.

NRK Brennpunkt har de siste ukene avslørt grov svikt i omsorgen for eldre, både i kommunale hjemmetjenester og på sykehjem.

Rune Holbæk i Agenda Kaupang frykter at debatten om hva som bør gjøres med eldreomsorgen blir for ensidig.

– Det er skikkelig uheldig dersom den viktige debatten om eldreomsorg bare skal handle om flere sykehjemsplasser og mer penger.

Kommer langt med god ledelse

De siste årene har konsulentfirmaet Agenda Kaupang kåret Norges best styrte kommune. Den er basert på en rekke indikatorer for hva som gir best resultat for innbyggerne.

Rapporten tar for seg 15 ulike sektorer i kommunene, og viser blant annet at det er liten, eller ingen sammenheng mellom kommuner som bruker mest penger, og kvaliteten på de kommunale tjenestene.

Dette ser også ut til å stemme om man ser utelukkende på helse- og omsorgssektoren, som er den største utgiftsposten for kommunene, hevder Holbæk.

Agenda Kaupang blir brukt av offentlige departementer og institusjoner for å utrede eldreomsorg rundt om i kommunene. Konsulentselskapet evaluerte også Frps prestisjeprosjekt med statlig finansiering av eldreomsorgen.

Holbæk er selv utdannet sykepleier, og erkjenner at det er kontroversielt å insistere på at kompetanse, kultur og ledelse er vel så viktig som mer penger.

– Det er klart at noen av de uheldige sakene skyldes at de har for få folk, som ikke har fått riktig opplæring. Men god ledelse og riktig kompetanse kan være vel så viktig som å sørge for flere plasser og mer bemanning, hevder han.

Sykehjemsplasser ikke løsningen

Kommuner med god eldreomsorg har klare mål som de klarer å følge opp, ifølge konsulenten. For eksempel om hvor mange hjelpere eldre skal få på besøk hver uke.

De beste kommunene er ofte langt fremme i bruk av teknologi, og sørger for at lederne ikke har ansvar for flere ansatte enn de klarer å følge opp.

Men kan det bli bedre omsorg uten flere sykehjemsplasser?

– En sykehjemsplass koster over en million kroner i året. Noen ganger opp mot 1,4 millioner. Sykehjemmene vil trenge flere kvalifiserte fagfolk i årene framover, men de vil i økende grad være for de aller sykeste, som får et sted å avslutte livet. For alle andre er det viktig at kommunene kan tilby forsvarlige tjenester i eget hjem.

Eldreomsorg Melhus

– Vi har stor tro på små bofellesskap med døgnbemanning, tror Rune Holbæk i Agenda Kaupang. Melhus kommune er godt i gang.

Foto: Jørgen Pettersen / NRK

Får støtte fra KS

Områdedirektør Helge Eide i kommunenes organisasjon, KS, mener Holbæk og Agenda Kaupang går for langt i å redusere betydningen mer penger har for eldreomsorgen.

– Du finner ingen norske kommuner som vil si at kostnadene ikke har noen betydning, sier Eide til NRK.

Samtidig er han enig i at organisering og ledelse er viktig for at eldre skal få omsorgen de har krav på. Han er hjertens enig i at den politiske debatten har handlet altfor mye om sykehjemsplasser.

Dersom hovedsvaret på eldreomsorgen skulle være sykehjemsplasser, ville hele tilbudet bryte sammen. Både av økonomiske grunner og fordi vi vil mangle personell, sier KS-direktøren.

– Men har dere vært for opptatt av at alle skal bo hjemme, samtidig som fagfolk advarer mot at ensomhet og isolasjon er direkte skadelig for eksempel for alzheimer-pasienter?

– Nei, det syns jeg ikke. Alzheimer-pasienter vil på et tidspunkt trenge sykehjemsplasser. Men også denne sykdommen har ulike faser, og vi må klare å tilpasse omsorgen etter behovet.

Tror bofellesskap er løsningen

Holbæk mener det fortsatt finnes en del eldre som er for friske til å bo på sykehjem. For at sykehjemmene skal ha plass til dem som trenger det mest, mener han kommunene heller bør satse på sentrumsnære bofellesskap.

Bofellesskap er en gruppe leiligheter med bemanning tilgjengelig hele døgnet, blant annet fordi de bruker digitalt tilsyn. De eldre vil ha mer tilsyn enn i for eksempel omsorgsboliger, men ikke nødvendigvis av kvalifisert helsepersonell.

Kommunalsjef Albert Verhagen i Melhus kommune

Kommunalsjef Albert Verhagen i Melhus ber eldre tenke nytt om hva som er et godt hjem.

Foto: Jørgen Pettersen / NRK

Satsingen på bofellesskap er en av grunnene til at Melhus kommune i Trøndelag i fjor fikk en pris for arbeidet de har gjort i eldreomsorgen. Kommunen har tidlig startet arbeidet med å tilrettelegge for at eldre kan bo lengst mulig i eget hjem, het det i juryens begrunnelse for å gi Melhus «Leve hele livet-prisen».

Kommunes visjon er «100 år i eget hjem».

– Men det betyr ikke at du alltid skal bo hjemme på gården din eller i eneboligen ute på landet, sa kommunalsjef Albert Verhagen, da han ble intervjuet i Dagens i NRKP1 fredag.

Kommunen har i stedet samlet eldre som trenger hjelp og oppfølging fra Hjemmetjenesten i mindre bofellesskap, nær kommunesentrum.

I årene framover vil alle kommuner bli tvunget til å bruke mer penger på helse og omsorg.

– Men du må være sikker på at du driver bra før du bruker mer penger, er rådet fra Rune Holbæk i Agenda Kaupang.

– Det er en del spennende som skjer, for eksempel i Melhus, i Oslo og i noen flere kommuner i Akershus og i Rogaland. Men det er for tamt, og for lite.

AKTUELT NÅ