Hopp til innhold

Varsler om ukultur i Equinor

Økonomi blir ofte satt foran sikkerhet, hevder en konserntillitsvalgt i Equinor. Han varsler om det han kaller en ukultur i selskapet.

Brann i Equinor sitt anlegg på Tjeldbergodden i Aure.

BRANN: I høst brant det på Equinors anlegg på Tjeldbergodden (bildet) og på Melkøya.

Foto: Stein Tranvik

– Siste tidens hendelser viser at sikkerhetsarbeidet vårt i selskapet ikke er der det skal være, sier konserntillitsvalgt i Equinor, Owe Ingemann Waltherzøe.

Han viser til høstens to branner på Equinor-anlegg og oljeutslipp på Mongstad.

– Vi må tilbake til hovedverneombud på heltid. Vi har fått mange flere verneombud i selskapet, men de er ikke på heltid, bare på nødvendig tid, sier han.

Owe Ingemann Waltherzøe

BEKYMRET: Konserntillitsvalgt Owe Ingemann Waltherzøe i Equinor

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Samtidig med en nedbemanning, sier det seg selv at tiden til sikkerhetsarbeid blir mindre, legger han til.

– Ukultur

I forrige uke sendte han bekymringsbrev til direktør for sikkerhet i Equinor, Torger Rød. Der sto det blant annet:

"Som konserntillitsvalgt der jeg har en rolle i konsern AMU(KAMU) vil jeg med dette varsle om ukultur i selskapet vårt, dette på bakgrunn av henvendelser og tilbakemeldinger fra hovedverneombud, verneombud og tillitsvalgte ved forskjellige lokasjoner i selskapet", skriver Waltherzøe.

Han er bekymret over utfasingen av hovedverneombud på heltid. At det skjer samtidig med nedbemanning og innstramminger og går ut over sikkerheten, mener han. Protester mot at viktig utstyr ikke blir vedlikeholdt ofte nok blir ikke hørt, ifølge Walthersøe.

– Sikkerhetsarbeidet vårt i Equinor bærer veldig ofte preg av at økonomi blir satt foran sikkerheten. I det legger jeg at vi har store kostnadskutt. At vi over tid har hatt voldsomt fokus på kostnadskutt og å spare penger, og skjøvet på vedlikeholdet gradvis mer og mer, sier han.

Frykter ulykke

– Jeg får stadig vekk tilbakemeldinger fra ansatte om at man reiser på jobb med en liten klump i magen. Fordi de ser at vedlikeholdet blir skjøvet på, de ser at utstyret eldes og at vi stadig vekk får mindre ressurser til vedlikehold.

Jeg får stadig vekk tilbakemeldinger fra ansatte om at man reiser på jobb med en liten klump i magen.

Konserntillitsvalgt Owe Ingemann Waltherzøe

Nå advarer Waltherzøe mot at dette kan få fatale følger.

– I ytterste konsekvens kan dette bety at vi er på vei mot en storulykke. I det legger jeg at når vi har hendelser som vi har hatt den siste tiden, så kan det være et forvarsel på noe som virkelig kan skje.

– Sikkerhet er førsteprioritet

– Equinor er positive til alle innspill som handler om det å forbedre sikkerheten. Jeg ønsker å være veldig tydelig på at sikkerhet er førsteprioritet i Equinor, sier direktør for sikkerhet, Torger Rød.

Rød mener sikkerhetsnivået er høyt, og har bedret seg over tid. Han avviser anklagene om at kostnadskutt har gått ut over sikkerheten.

Torger Rød

AVVISER: Direktør for sikkerhet og sikring i Equinor, Torger Rød avviser anklager om at kostnadskutt rammer sikkerheten

Foto: Øyvind Hagen/Statoil

– Sikkerhet er topp prioritet i selskapet vårt. Det er det ingen tvil om, og det er forutsetningen for alt vi gjør. All aktivitet planlegges med utgangspunkt i at det skal være sikkert, sier han.

– Det er ingen motsetning i mitt hode mellom det å drive effektivt og kostnadseffektivt og det å drive sikkert. Vi har absolutt ingenting å tjene på at vi har dårlig vedlikehold eller driver ting dårlig.

Godt samarbeid

Rød mener de har et godt samarbeid med vernetjenesten, og håper det kan bli enda bedre i fortsettelsen.

– Vi har besluttet at vi skal sette oss ned sammen med vernetjenesten, ledelse og tillitsvalgte for å se på dette sammen. Det er et arbeid vi starter nå, og jobber med gjennom vinteren og neste år, sier han.

Når det gjelder kritikken av at hovedverneombudene har fått dårligere tid, viser Rød til at det er viktig at verneombudene har god kjennskap til virksomheten.

– Å ha en jobb ved siden av å være verneombud er en viktig måte å bli kjent både med det som rører seg og aktiviteten på installasjonene, sier han, og legger til at det sikkert er flere syn på hvordan dette kan og bør organiseres.

Waltherzøe frykter at det i verste fall kan skje en ulykke hvis ikke noe gjøres. Torger Rød karakteriserer brannene i høst som uakseptable

– Det å forhindre storulykker er førsteprioritet i Equinor. Det har vi alltid øverst på agendaen i alt vi driver med i selskapet. Det er viktig å forstå hva som har skjedd, få fakta på bordet og forebygge og lære så godt som overhodet mulig, sier han.

– Hva sier du til ansatte som sier de gruer seg til å gå på jobb, og er bekymret for dårlig vedlikehold og sikkerhetsrutiner?

– Sånn skal vi ikke ha det i Equinor. Vi har fokus på stor åpenhet, og det er viktig at dette blir adressert og diskutert sånn at vi sikrer at folk føler trygghet når de jobber, svarer Rød.

AKTUELT NÅ