Hopp til innhold

– Vi må være det beste av oss selv

I sin nyttårstale oppfordret kong Harald til større nestekjærlighet og han ba folk tørre å ta utfordringer som vil gjøre oss til større mennesker.

Video H.M. Kongens nyttårstale 2010

VIDEO: Se kong Haralds nyttårstale.

I årets nyttårstale startet kongen med et sitat av forfatteren Tomas Espedal, «Bli større som menneske!»

Han roser de menneskene som gjør en ekstra innsats for sine medborgere, ildsjelene, de frivillige og fredsforkjemperne. Han oppfordrer på samme tid alle til å være til stede for hverandre og «handle modig og gjøre det som vi tror er rett.»

Vi må kunne se oss i speilet om morgenen og si at vi prøver å være det beste av oss selv

H. M. Kongen i sin nyttårstale 2010

Les hele talen her: H. M. Kongens nyttårstale 2010

– Må verdsette forskjeller som en berikelse

Kongen snakket mye om fremmedfrykt og -forståelse da han talte til folket foran det nye året.

Han fortalte om hvordan nye borgere som kommer til Norge får sin verdighet satt på prøve når mange legger sin jobb, posisjon og sosiale liv igjen i hjemlandet.

Kongen la trykk på at hvert eneste menneske i landet har ressurser som kan bidra til fellesskapet, og at Norge må legge til rette for at disse ressursene blir tatt i bruk.

Det er en stadig utfordring for oss som samfunn og enkeltmennesker å leve med forskjeller - og verdsette det som berikelse

H. M. Kongen i sin nyttårstale 2010

– Vokse som mennesker og som nasjon

Kongen håper erfaringene vi tar med oss fra hjemmet, der vi også lærer oss å leve med ulikheter - kan tas med inn i andre sammenhenger.

Felles for alle nasjoner, kulturer og religioner er nestekjærligheten og en forståelse av verdighet, sa han.

«Dette er sentralt, og det forener oss».

Jeg tror vår egen trygghet kan bety andres frihet. Står vi støtt i oss selv, trues vi ikke så lett av andre - selv om de er forskjellige fra oss

H. M. Kongen i sin nyttårstale 2010

I talen ønsket kongen å oppfordre folk til å bry seg utover sine egne nære anliggender. Bare da kan vi vokse som mennesker og som nasjon, sa han.

Kongens nyttårstale 2010 - ordsky

Ordsky laget av hele kongens tale. Jo større ordene vises jo flere ganger ble de brukt i talen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT