Hopp til innhold

Klimaendringene skaper allerede mer styrtregn

Har du tenkt at sommerdagene oftere blir avbrutt av en plutselig, intens regnskur? Da har du rett.

Styrtregn, oslo, 27. mai 2024

Slik så fotballbanen ut etter styrtregn i Oslo.

Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

– Klimaendringene har allerede skapt mer styrtregn i Oslo-området, sier Anita Verpe Dyrrdal leder av Norsk klimaservicesenter.

– Vi har allerede hatt en ganske kraftig temperaturøkning på kloden, og all teori og alle målinger viser at ekstremnedbøren har økt samtidig. Det sier også FNs klimapanel, sier hun.

Uka startet med at regnet bøttet ned over Østlandet.

Les også Rekordmye lyn det siste døgnet: – Et formidabelt antall

Mye vann i veien i Oslo

På bare 20 minutter på mandag fikk Oslo mer enn halvparten av normal månedsnedbør for mai.

Mellom klokken 13.40 og 14.00 ble det registrert 31,6 millimeter på nedbørsmåleren på Blindern.

Normalen for hele mai er 60 millimeter, melder Meteorologisk institutt på Twitter/X.

Styrtregn, oslo, 27. mai 2024
Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Så mye mer styrtregn

Det har både blitt mer regn og mer styrtregn i Europa de siste årene, og det er knyttet til klimaendringene, ifølge FNs klimapanel.

Også i Norge har antallet styrtregn, og hvor mye regn som kommer, økt de siste tiårene.

– Når vi setter de lange seriene vi har sammen til et felles bilde, så ser vi at de fleste områder har hatt en økning, sier hun.

– Det er særlig den bygeaktiviteten vi ser på sommerhalvåret, som øker mest, forklarer Dyrrdal.

Grafen viser hvor mange ganger det er målt sterk nedbør på målestasjonen på Blindern i Oslo hvert år siden 1973:

Også styrtregn registrerer målestasjonen på Blindern omtrent dobbelt så ofte som før. Det er den lengste serien med målinger Meteorologisk institutt har.

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye mer styrtregn Oslo har fått, fordi regnet ikke nødvendigvis treffer målestasjonen på Blindern kan man slå fast at det har vært en reell økning:

– Det vi kan si er at man har hatt en statistisk sikker økning, både i den høyeste målingen per år, og i antall hendelser, sier Dyrrdal.

Styrtregn oslo solli plass

Mange måtte traske gjennom vannmassene i hovedstaden på mandag.

Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Slik skaper klimaendringene mer styrtregn

Menneskeskapte utslipp av CO₂ og andre klimagasser har allerede gjort verden varmere.

Når det er varmt, fordamper vann opp i atmosfæren. Varmere klima gjør også at atmosfæren kan holde på mer vann, ifølge klimapanelet.

Dermed får en varmere verden mer tørke – men også mer intenst nedbør, når regnet først faller.

– Globalt ser vi at arealet der det regner over hele kloden har minket, slik at nedbøren blir mer konsentrert, samtidig som mengden nedbør øker. Vi får mer av disse lokale, kraftige nedbørshendelsene, sier Dyrrdal.

Mandag er det store oversvømmelser i Oslo.

Mandag var det store oversvømmelser i Oslo.

Kan det stoppes?

For hver grad varmere verden blir, venter forskerne nesten en dobling av antall ekstremnedbør-hendelser.

Med dagens klimapolitikk ligger verden an til 2,8 graders oppvarming, ifølge UNEP. Så langt har verden blitt rundt 1,1 grad varmere siden førindustriell tid.

Les også 2023 var et rekordår: – Dessverre

A23a-isfjellet

– Klimamodeller viser veldig godt at når det blir enda varmere, fordi vi fortsatt slipper ut drivhusgasser i atmosfæren, vil vi få enda kraftigere regnskyll, sier klimaforsker Tore Furevik, direktør ved Nansensenteret.

For å bremse utviklingen, må det kraftig utslippskutt til, sier han.

– Og helst bør en så raskt som mulig gå mot null utslipp. Jo raskere du kutter utslippene, jo mindre blir konsekvensene av dette.

Styrtregn, oslo, 27. mai 2024
Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Bør tilpasse

Samtidig blir det stadig mer fokus på at samfunnet må tilpasse seg til en ny normal. Furevik sier at lokalt kan man gjøre mange tiltak for å begrense skadeeffektene av kraftig regnskyll.

– I byer handler det veldig mye om å håndtering av overvannet. Altså det at en har dreneringssystem som klarer å frakte vannet unna fort nok.

Men utfordringene vokser i takt med skalaen, sier Furevik. Han trekker frem en situasjon som ekstremværet «Hans», hvor det kom kraftig nedbør over store deler av Østlandet og elver steg.

– Det er mye vanskeligere å tilpasse seg når du får det på et mye større område.

Styrtregn oslo solli plass

Trikk og bil i styrtregnet på Solli plass i Oslo.

Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Saken er oppdatert etter publisering med en tydeliggjøring av at grafen fra målestasjonen på Blindern viser sterk nedbør (mer enn 5 millimeter på 60 minutter), og ikke styrtregn, som har en høyere terskel.

AKTUELT NÅ