NRK Meny
Normal

Klima-krafttak i kommunene

- Kommunene kan spare en halv milliard kroner på å legge en klimaplan, sier Åslaug Haga (Sp).

Senterpartiets leder Åslaug Haga
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

I dag er ny miljøpolitikk tema på Senterpartiets landsmøte. Partileder Åslaug Haga ber nå alle Senterparti-kommunene om å legge en klimaplan.

15 % kutt

Lokale tiltak kan føre til at Norge klarer å kutte 15% av klimautslippene, halvparten av det Senterpartiet har satt seg som mål innen 2020. Og partilederen er klar på at kommunene skal komme i gang i løpet av året.

 -Det forventer jeg. Senterpartiet har store ambisjoner på vegne av energi og klima og da må vi følge opp i alle ledd. Jeg har ingen grunn til å tvile på at våre ordførere vil gjøre maksimalt for å bidra i denne dugnaden som hele landet trenger, sier Haga.

God butikk

I utgangspunktet sender Åslaug Haga ut brev til ordførere i eget parti og hun vil ikke instruere kommunene til å gjøre noe med klima.Men hun tror ordførere i alle partier vil gjøre en innsats når de også ser at det er penger å tjene.

- Kommunene kan spare en halv milliard kroner på det, det er god butikk for kommunene, En halv milliard tilsvarer 1200 ansatte i pleie- og omsorg, så vi greier både gjøre ting for klima og vi greier å spare penger, sier Haga.

30% klimakutt innen 2020

Senterpartiets landsmøte har i dag drøftet en klimaplan som partiet har kalt "Grønn modernisering." Stortingsrepresentant Ola Borten Moe presenterte planen for landsmøtedeltagerne. Han sier at Senterpartiet er det første partiet som legger fram en plan som beskriver hvordan og på hvilke områder de nødvendige reduksjonene i klimagassutslippene skal tas.

Senterpartiet vil ha 30% klimakutt innen 2020. Partiet mener det er både nødvendig og realistisk. Det vises til at "Lavutslippsutvalget" i en rapport peker på at dersom vi skal begrense den globale oppvarmingen til 2-4 grader C, så vil det kreve at hvert menneske gjennomsnittlig slipper ut 2.2 millioner tonn i 2050. I dag er våre utslipp på 12 millioner tonn pr. innbygger. Borten Moe sier at i et slikt perspektiv er kutt på 30% en forsiktig start.

Ligge i tet

Ola Boren Moe sa i sin innledning at miljø kommer til å bli et viktig internasjonalt konkurransefortrinn, og Norge bør ligge i tet på dette området. Norsk industri skal bli det mest ressurseffektive og minst forurensende i verden.

Fire store norske miljøorganisasjoner, WWF-Norge, Bellona, Norges Miljøvernforbund og Zero hevder alle at Norge er en miljøsinke i forhold til EU. EU har en langt bedre miljøpolitikk enn Norge.

Ola Borten Moe sier til NRK at vi ikke kan ha sittende på oss at EU fører en bedre miljøpolitikk enn Norge. Han mener at Senterpartiets "Grønn Modernisering" vil kunne bidra til å rette opp inntrykket.

På landsmøtet har Senterungdommen overrakt partiledelsen en 100-punkts liste med forslag til hvordan miljøet kan forbedres.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger