Kleppa: Partiene må skjerpe seg

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa sier til NRK at partiene må skjerpe seg foran lokalvalget i 2011.

Magnhild Meltveit Kleppa
Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Kleppa mener det allerede nå er viktig at partiene lokalt intensiverer sitt arbeid med å få rekruttert flere medlemmer, og at partiene sørger for en åpnere nominasjonsprosess og større engasjement omkring nominasjonsprosessen.

Personvalg betyr mer lokalt

Departementet har fått utarbeidet en rapport der forskere ved Rokkansenteret og Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen har evaluert personvalgordningen slik den virket ved lokalvalgene i 2003 og 2007. Et omfattende materiale ligger til grunn for rapporten.

Rapporten viser, ikke overraskende, at personvalgordningen har langt større betydning ved kommunestyrevalget enn ved fylkestingsvalget.

Mange har benyttet seg av muligheten til å påvirke personvalget ved å gi ekstrastemmer til personer de mener bør få en plass i kommunestyrene.

Det er imidlertid fortsatt slik at partiene langt på vei kan sikre plassen for enkelte kandidater, blant annet ved at partiene gir enkelte kandidater stemmetillegg.

Få bestemmer

Sviktende medlemstilslutning innebærer lavere deltakelse i nominasjonsarbeidet, og det er på dette punktet kommunalministeren nå mener at partiene må bli mer aktive.

Selv om det kan være en viss konkurranse om nominasjonen, er det forholdsvis få som i utgangspunktet bestemmer rekkefølgen på kandidatene.

Det skjer likevel at det blir gjort endringer på selve nominasjonsmøtet.

Personlige egenskaper og politisk erfaring synes å telle mest når de gjelder de fremste kandidatene på listene.

Dette ser ut til å gjelde både for dem som setter opp listene og for velgerne som foretar endringer. Analysen forteller at politisk aktivitet og interesse for kommunalpolitikk har betydning for hvorvidt velgerne retter på listene.

Vil ha muligheten til å stryke

Undersøkelsen viser at både kandidatene og velgerne ser positivt på nyordningene når det gjelder personvalg.

Et flertall av velgerne var imidlertid negative til at muligheten til å stryke kandidater fra listen ved kommunestyrevalget er tatt bort.

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa sier at et utvalg nå ser på virkningen av å ha en rett til å stryke eller ikke. Når det arbeidet er klart vil departementet ta stilling til om retten til å stryke bør gjeninnføres.

Les også: Direktevalg kan bli avviklet

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger