Terrorsiktet ble fratatt trosbekjennelse: Klager fengselet inn for diskrimineringsombudet

Den terrorsiktede nordmannen klippet ut deler av den islamske trosbekjennelsen og la den i en skuff i cella. Ringerike fengsel inndro avisutklippet fordi det minnet om IS-flagget. Nå har 45-åringen klaget fengselet inn for ulovlig diskriminering. ​

Ringerike fengsel og IS-flagg

BESLAGLAGT: Den islamske trosbekjennelsen på arabisk står skrevet på IS-flagget. En terrorsiktet 45-åringen som sitter i varetekt, klippet ut deler av flagget.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / NTB scanpix

Siden juni i år har 45-åringen sittet i varetekt ved Ringerike fengsel. Mannen er siktet for å ha vært med i eller støttet terrorgruppen IS, men nekter straffeskyld.

I august oppdaget fengselsbetjenter at den innsatte hadde klippet ut en liten del av en avisartikkel, som han oppbevarte i skrivebordsskuffen på cella si.

Fant trosbekjennelsen

I avisutklippet sto deler av den islamske trosbekjennelsen på arabisk, skrevet med hvite bokstaver på sort bakgrunn. Trosbekjennelsen er den samme som terrorgruppa IS bruker i sitt sorte flagg.

Celle i Ringerike fengsel

Avisutklipp på cella: Den terrorsiktede nordmannen oppbevarte et utklipp fra Koranen i en skuff på cella. Utdraget er det samme som er skrevet på IS-flagget.

Foto: NRK

Fengselet inndro klippet, og begrunnet det med at de hadde «gjort funn av uønskede symboler på celle» og at «symbolet har blitt brukt i media i forbindelse med IS».

Nå har 45-åringens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, klaget Ringerike fengsel inn for diskriminerings- og likestillingsombudet, på vegne av sin klient.

«Denne hendelsen eksemplifiserer det den innsatte oppfatter som en krenkelse av hans rett til religionsutøvelse, og videre en ulovlig diskriminering på bakgrunn av sin religion», står det i brevet som ble sendt til ombudet 12. november i år.

– Denne saken handler om ethvert menneskes rett til å praktisere den religion man tror på. Vi kan ikke leve med en stat som på den ene side tillater kristne innsatte å ha bibeltekst på cella, mens den på den andre siden nekter muslimske innsatte å ha korantekst på cella. Alle innsatte må ha den nøyaktig samme rett til å finne støtte i religiøse tekster hver enkelt av dem tror på, sier Nordhus til NRK.

Nils Christian Nordhus

Nils Christian Nordhus er 45-åringens forsvarer og har meldt Ringerike fengsel inn for diskriminerings- og likestillingsombudet.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Den terrorsiktede 45-åringen mener at han på grunn av sin religion, etnisitet eller livssyn er blitt behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon. «Den tiltalte har ingen tro på at et avisutklipp med sitater fra bibelen ville avstedkommet slike reaksjoner», heter det i brevet.

Leder ved Ringerike fengsel, Håkon Melvold, sier at han ikke kan kommentere klagen før fengselet har fått den oversendt fra ombudet.

– Bruker som fengslingsargument

Samme dag som klippet ble inndratt, bekreftet en fengselsbetjent med arabiskkunnskaper at det ikke sto noe om IS på avisutklippet.

Ifølge forsvarer Nordhus, bruker Politiets sikkerhetstjeneste (PST) avisutklippet som et argument for å holde 45-åringen varetektsfengslet.

Den 30. november i år ble fengslingen av 45-åringen forlenget med åtte nye uker.

– Overgrepet mot min klient blir fullkomment når PST, muligens på grunn av religiøs og kulturell uformuenhet, anvender avisutklippet som et argument for å fengsle siktede, sier Nordhus.

PST har ingen kommentar til saken.

SISTE NYTT

Siste meldinger