Hopp til innhold

– Helsereformen kan skape flere pasienter

Professor i helseøkonomi tror den foreslåtte reformen kan føre til at flere stiller seg i behandlingskø.

Sykepleier

Helsereformen gjør at flere pasienter vil få behandling, men professor i helseøkonomi, Ivar Sønbø Kristiansen, tror også at flere vil stille seg i kø. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Colourbox

– Dette er nok gode nyheter for mange pasienter og for spesialisthelsetjenesten, men ikke like gode nyheter for statskassen, sier Ivar Sønbø Kristiansen, professor i helseøkonomi ved Universitet i Oslo.

Regjeringen la i dag frem forslaget til en sykehusreform som skal få ned pasientkøene og øke kvaliteten i helsevesenet. Stikkord i forslaget som er sendt ut på høring, er effektivisering og økt aktivitet i det offentlige, flere tjenester ut på anbud til private og fritt behandlingsvalg til pasienter.

Ivar Sønbø Kristiansen

Professor i helseøkonomi ved UiO, Ivar Sønbø Kristiansen, er positiv til reform-forslaget, men usikker på om det vil være nok til å ta unna helsekøene i fremtiden.

Foto: Joachim Rode

Selv om flere pasienter vil få behandling, er det ikke sikkert at køene blir kortere, mener Kristiansen.

Mange med plager

– Økt finansiering og økt bruk av private gjør at flere vil få behandling. Men det spørs om det er nok til å få ned køene over tid, sier professoren i helseøkonomi.

Han tror at utsiktene til kortere ventetid, gjør at flere vil stille seg i kø.

– Vi har en stor mengde pasienter som har plager, og noen av dem stiller seg aldri i kø fordi de har liten tro på at de vil få behandling. Når man utvider kapasiteten, må man regne med at flere vil stille seg i kø, sier Kristiansen.

I tillegg behandler man pasientene stadig mer aktivt. Nye behandlingsmuligheter gjør også at behovet for oppfølgning vokser, påpeker han.

Flere eldre

– Alle teknologiske fremskritt gjør at flere får mer behandling, og at køene vil øke i lengden, fortsetter professoren, og legger til at det blir stadig flere eldre i samfunnet vårt.

– Når man passerer pensjonsalderen vil vanlige og ressurskrevende sykdommer øke. Det er det ingen helsepolitikk som kan gjøre noe med, men det vil bli store utfordringer fremover, sier han.

Kristiansen er ikke i tvil om at mange pasienter vil nyte godt av reformen, men han spør seg om det vil være nok til å kutte helsekøene - eller om reformen vil bli innhentet av økt behandlingsbehov.

Også professor ved Norges Handelshøyskole, Kurt R. Brekke, tror at reformen kan få flere til å søke behandling for plagene sine.

– Det er positivt for folk flest. Hvis aktiviteten i det offentlige økes og det blir flere muligheter i det private, betyr det at flere vil få behandling. Det er det viktigste, sier Brekke.

Han er positivt til reformen og tror den kan bidra til å heve kvaliteten i behandlingen, men understreker at myndighetene må velge en fornuftig finansiering slik at private får riktige incentiver for å tilby god kvalitet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger