Hopp til innhold

Kan bli dyrere å lade elbilen etter jobb

I dag foreslår NVE nye regler for hvordan fremtidens nettleie skal se ut. Med forslaget blir nettleien høyere hvis man bruker mye strøm samtidig – og skal motivere til å jevne ut strømforbruket.

ELBIL-STRØM-191019-IN18

Strømforbruket vårt endrer seg fordi vi bruker strøm annerledes enn tidligere. Hvis alle skal lade elbilen etter jobb, kan det samlede strømforbruket toppe seg på ettermiddagen i stedet for på morgenen. Det kan bety behov for store nye investeringer, ifølge en ekstern NVE-rapport.

Strømnettet koster samfunnet 27 milliarder kroner i året, og det er forbrukerne og næringslivet som betaler hele regningen gjennom nettleien.

I dag legger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) frem forslag til nye regler for hvordan nettleien for strøm skal bli i årene fremover.

– Forslaget vil ikke få store konsekvenser for de aller fleste. Det er et forslag som gjør at du kan spare en del over tid ved å fordele forbruket bedre gjennom døgnet og gjennom uka, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund

– Husholdningene vil kunne komme billigere ut ved å flytte på noe av strømforbruket sitt, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

Foto: Johan B. Sættem

– Flere bruker mye strøm på en gang

Grovt sett utgjør nettleien en tredel av den samlede strømregningen. Resten utgjøres av avgifter og prisen på selve strømmen.

– Stadig flere av oss bruker mye strøm på en gang. Til hurtiglading av elbiler, busser og ferger og alt som kommer i årene fremover. Det er en utvikling som setter strømnettet vårt under press, sier Lund.

Mens annen infrastruktur i stor grad betales via skatteseddelen og statskassa, så finansieres utbygging og drift av høyspentmaster og strømledninger i sin helhet av dem som bruker strømmen, gjennom nettleia.

Hvis alle skal lade elbilen rett etter jobb på toppen av annet strømforbruk, kan det bety en ekstraregning på 11 milliarder kroner i behov for nye investeringer i nettkapasitet, ifølge en ekstern NVE-rapport.

Hurtigladere

De såkalte effekttariffene foreslås endret. Kostnadene vil avhenge av effektforbruket hvert døgn i stedet for månedsvis, som i dag. Dette vil gjøre det mer lønnsomt å sette opp hurtigladere langs veien, ifølge Virke Servicehandel. Også Elbilforeningen har tidligere uttalt til NRK at utformingen av effekttariffen har vært en brems for muligheten for utbygging.

Foto: Peter Tubaas, ABB

Med NVEs nye forslag til fremtidens nettleie, vil husholdningene og landets bedrifter komme bedre ut hvis de jevner ut strømforbruket sitt gjennom døgnet og gjennom uka.

Nettleien vil i større grad avhenge av behovet for nettkapasitet, ikke bare bruken av strøm fra nettet.

Målet er å få ned det maksimale samtidige strømforbruket, de såkalte effekttoppene.

Kan spare på «smart» strømstyring

Dermed får husholdninger og bedrifter et økonomisk motiv for i årene som kommer å installere ny teknologi. Som for eksempel gjør at elbilen lades når annet strømforbruk er lavt.

– Den typen teknologi blir stadig billigere, og vil bli enda billigere i årene fremover. Hvis vi alle innretter oss forstandig, så sparer vi oss selv for store unødvendige ekstraregninger. Det er det som er formålet med denne omleggingen, at vi ikke skal betale mer i nettleie enn nødvendig, sier Lund.

– Er det meningen at man skal slå på kaffetrakteren og dusje på natta?

– Nei, det er ikke meningen. Dette handler om å gi et økonomisk motiv til folk for i det neste tiåret investerer i teknologi som gjør at elbilen blir ladet om natta og ikke om ettermiddagen, at varmtvannsberederen skrur seg av når familien går på jobb eller skole om morgenen, sier Lund.

De nye reglene er foreslått å gjelde fra 2022, med overgangsordninger som går over flere år.

AKTUELT NÅ