Hopp til innhold

Jussprofessor mener Norge har blitt en smittevernstat og at Stortinget har abdisert

Jussprofessor Hans Petter Graver mener regjeringens koronahåndtering bærer preg av at hensynet til smittevern trumfer alle hensyn, og mener politikerne på Stortinget har overlatt koronadebatten til fagfolkene.

Stengte butikker på Sirkus shopping i Trondheim pga. koronavirus.

KORONATILTAK: Stengte butikker og kjøpesentre er et av mange virkemidler regjeringen har brukt for å stanse spredningen av koronaviruset. Her fra Sirkus shopping i Trondheim.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Onsdag legger koronakommisjonen frem sin rapport der de har evaluert regjeringen og helsemyndighetenes innsats.

Jussprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo har laget sin egen statusrapport. Den ble publisert i Morgenbladet tirsdag.

– Det tok mindre enn ett år: Rettsstaten er underordnet smittevernstaten, skriver Graver.

Graver mener at Stortinget er blitt satt på sidelinjen og at regjeringens koronahåndtering bærer preg av at hensynet til smittevern trumfer alle andre hensyn i samfunnet.

Hans Petter Graver

Jussprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Onsdag redegjorde han for sitt syn i Politisk kvarter på NRK.

– Demokrati handler ikke bare om hvem som treffer beslutningene. Det handler også om demokratiske prosesser. Jeg mener at vi nå under pandemien har fått en beslutningsprosess som avviker fra det vi er vant til, sier han.

Debatten overlatt til fagfolkene

Han mener politikerne på Stortinget har overlatt koronadebatten til fagfolkene i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI), og at de er enda mer fraværende nå enn for et år siden.

– Det som er mer forskjellig nå er at dette har etablert seg som den permanente situasjonen. Det så vi veldig tydelig i fremleggelsen av planen for gjenåpningen som kan gå over veldig lang tid. Ikke minst på grunn av forsinkelsene knyttet til vaksinen fra Johnson og Johnson. Der dette blir en mer permanent styringsform og ikke den akutte unntakssituasjonen som vi kanskje trodde vi sto overfor i fjor, sier jussprofessoren.

Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet mener at Stortinget har vært til stede og viser blant annet til håndteringen av koronaloven.

– I fjor vår mente jeg at Stortinget løste dette på en fornuftig måte gjennom forskriftene og lovendringene som ble vedtatt. Men det er et spørsmål hvor stort rommet for meningsutveksling er omkring kolonisituasjonen, i en tid der man som opposisjonspolitiker blir møtt med den veggen av fagmyndigheter som sier at sånn er det, sier Arnstad.

Muntlig spørretime på Stortinget

Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Krevende å være opposisjonspolitiker

Hun vedgår at det ikke er så enkelt å være opposisjonspolitiker om dagen.

– Jeg tror nok at en del av opposisjonspartiene føler at man blir satt litt sjakk matt i en vanlig meningsutveksling om disse tingene, sier Arnstad.

Jusprofessor Hans Petter Graver viser blant annet til at det var helsedirektør Bjørn Guldvog, ikke regjeringen, som formelt bestemte at Norge skulle stenge ned 12. mars 2020.

Helseminister Bent Høie (H) tar Helsedirektoratet og FHI i forsvar og sier at det er viktig å kunne ta beslutninger raskt i kriser.

Covid-19, Bent Høie om smittesituasjonen i Oslo og Viken

Helseminister Bent Høie (H).

Foto: Torstein Bøe / NTB

– Jeg tror det er viktig at vi har et operativt direktorat under en helsekrise som kan ta viktige beslutninger for å hindre spredningen av et smittsomt virus. Vi vil kunne ta en grundig diskusjon om dette fremover når vi får rapporten fra kommisjonen, som sikkert har gått inn i dette. Men det er viktig at man ikke svekker vår evne til å handle raskt i slike situasjoner, sier Høie.

Samsending med P2.

AKTUELT NÅ