Hopp til innhold

Jobber hjemmefra, men savner turen til og fra jobb

– Jeg sparer reisetid, men savner kolleger, den friske lufta på vei til stasjonen og togturen til byen, sier Siv Thompson. Nå vil forskerne finne ut hva reisen til og fra jobb betyr for oss.

Siv Thompson på et litt improvisert hjemmekontor.

Siv Thompson har lagd et improvisert hjemmekontor. Men hun savner kollegene, frisk luft på vei til stasjonen og togturen fra Myrvoll i Oppegård til Oslo.

Foto: Per Helge Seglsten / privat

– Vi vil finne ut om jobbreisen påvirker humøret og hvordan vi gjør det på jobben, sier forsker Aslak Fyhri.

Han håper nå folk på hjemmekontor vil svare på spørsmål om hvordan de vanligvis kommer seg til jobben, hvordan det er å jobbe hjemmefra og hvordan det er på arbeidsplassen. Det skjer i en undersøkelse på nettsidene til Transportøkonomisk institutt.

Aslak Fyhri

Forske Aslak Fyhri vil høre om folk på hjemmekontor setter pris på turen til arbeidet, eller er glad de slipper.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Mindre effektive på hjemmekontor

I en undersøkelse publisert av Universitetet i Amsterdam svarer 56 prosent at de er mindre effektive på hjemmekontor enn på arbeidsplassen, mens 46 prosent synes de er minst like effektive hjemme. 61 prosent sier at de har mindre glede av arbeid på hjemmekontor, mangelen på arbeidsfellesskap er den viktigste grunnen.

Likevel er nesten halvparten av dem som er med i undersøkelsen, 45 prosent, blitt mer positive til å arbeide hjemmefra, mens bare 14 prosent er blitt mer negative.

Togpendling

Etter noen uker på hjemmekontor, kan selv togpendlere savne turen til og fra jobben.

Foto: NRK

Sparer reisetid, savner kolleger

Siv Thompson, som vanligvis pendler med toget fra Oppegård til jobben i Kirkerådet i Oslo, har hatt hjemmekontor helt siden restriksjonene på grunn av koronaen kom i mars. I det siste har hun igjen tatt turen til kontoret et par ganger i uka.

Siv Thompson

–I begynnelsen var det slitsomt, nå er jeg blitt vant til hjemmekontor, sier Siv Thompson.

Foto: Per Helge Seglsten / privat

– Jeg sparer 45 minutter hver vei i reisetid og kan sove en time lenger hver morgen. Sånn sett er det behagelig. Men jeg savner jo den friske lufta på vei til stasjonen om morgenen, å prate med folk, slappe av eller sove på toget, sier hun.

Savner jobbturen

I den nederlandske undersøkelsen sier et stort flertall, 69 prosent, at de savner enkelte sider ved selve reisen til og fra arbeidsplassen. Størst er savnet blant dem som bruker under en halvtime hver vei.

Syklister i Amsterdam

I Nederland er det de som vanligvis sykler som savner turen til og fra jobb aller mest.

Foto: NRK

Mange oppgir å savne selve turen, noen fordi den gir dem litt tid for seg selv, andre savner følelsen av å være uavhengig.

– Dette skal vi jo forske på, men vi tror at det foregår et slags sceneskifte fra ett sted i livet til et annet og at dette gir dem et nytt innhold i hverdagen som de ikke får hvis de bare er hjemme, sier Aslak Fyhri.

Bilister savner turen minst

Det er stor forskjell i hvem som savner turen til og fra jobb mest, og det avhenger mye av reisemåten, viser undersøkelsen fra Amsterdam.

– Det er veldig tydelig der at det de som ellers sykler som savner turen mest. Deretter kommer de som går, så de som reiser med offentlig transport. Til slutt kommer bilistene, de savner turen aller minst, sier Aslak Fyhri.

trafikkaos E18

Bilister savner pendlerturen minst.

Foto: Fredrik Buer / NRK

At syklistene savner turen mest mener Fyhri kan skyldes at den oftest ikke er så lang og at sykkelen er veldig fleksibel.

– Sykling gir jo også frisk luft og aktiverer blodpumpa lite grann, sier Fyhri, som nå skal finne ut om også norske arbeidstakere savner turen til og fra jobb.

AKTUELT NÅ