Hopp til innhold

Jobber for at Norge skal få matkastelov

Akkurat nå sitter Miljødirektoratet og jobber med forslag til ny lov om matsvinn. Samme lov ble vurdert som unødvendig av Landbruks- og matdepartementet for to år siden.

Olaug V. Bollestad

KAST MINDRE MAT 1: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) ønsker en matkastelov velkommen.

Foto: TOM EDVINDSEN / NRK

Før Kristelig Folkeparti gikk inn i regjeringen, la de frem et forslag på Stortinget der de ba regjeringen utarbeide forslag til lov om kasting av mat.

Målet er en halvering av de nær 400 000 tonn mat som kastes i Norge hvert år.

Da KrF gikk inn i regjeringen i år, fulgte forslaget med på lasset.

Ifølge landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) kommer loven til å bli en realitet når den er ferdigbehandlet i Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet. Der foregår det en dragkamp på formuleringene i loven.

– Loven kommer, men vi vet ikke eksakt når, sier Bollestad.

Utredet og forkastet i 2017

Allerede i 2017, knappe ett og et halvt år før KrF gikk inn i regjeringen, utredet Landbruks- og klimadepartementet behovet og virkningen av en såkalt matkastelov.

Den gang konkluderte utredningen blant annet med følgende:

«Med bakgrunn i dette (informasjonen i utredningen, red.anm.) anses det ikke å være behov for en matkastelov på nåværende tidspunkt. (...) Som det er pekt på i utredningen, vil innføringen av en matkastelov medfører praktiske og økonomiske utfordringer både for matbransje og myndigheter. I tillegg er det manglende datagrunnlag og statistikk over matsvinn i flere sektorer.»

Den gang ble det pekt på gode resultater i forbindelse med signeringen av en bransjeavtale mellom myndighetene og matbransjen.

Bollestad sier at aktørene i matbransjen allerede i dag gjør en formidabel jobb med å redusere matsvinn, men mener likevel det er behov for en lov om matsvinn.

Hun sier slike lover finnes i flere land, som for eksempel Frankrike og Italia. Og hun får full støtte av Arbeiderpartiet.

Ap: – Uholdbart

NKS

KAST MINDRE MAT 2: Nils Kristen Sandtrøen (Ap) peker på Frankrike som også har en matkastelov.

Foto: PETER MYDSKE / PETER MYDSKE

– Frankrike har en matkastelov i dag som pålegger de store dagligvarekjedene til å gi maten videre, sier Nils Kristen Sandtrøen (Ap) før han fortsetter:

– Det mener vi er med på å gi respekt for maten ved at så mye god mat ikke skal gå til spille. Også bidrar det til mer rettferdighet i Norge fordi folk som virkelig trenger det til gode.

Sandtrøen mener det er behov for en matkastelov også i Norge.

– Det er uholdbart at det kastes så mye mat som i dag.

AKTUELT NÅ