Jobber for at Norge skal få matkastelov

Akkurat nå sitter Miljødirektoratet og jobber med forslag til ny lov om matsvinn. Samme lov ble vurdert som unødvendig av Landbruks- og matdepartementet for to år siden.

Olaug V. Bollestad

KAST MINDRE MAT 1: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) ønsker en matkastelov velkommen.

Foto: TOM EDVINDSEN / NRK

Før Kristelig Folkeparti gikk inn i regjeringen, la de frem et forslag på Stortinget der de ba regjeringen utarbeide forslag til lov om kasting av mat.

Målet er en halvering av de nær 400 000 tonn mat som kastes i Norge hvert år.

Da KrF gikk inn i regjeringen i år, fulgte forslaget med på lasset.

Ifølge landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) kommer loven til å bli en realitet når den er ferdigbehandlet i Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet. Der foregår det en dragkamp på formuleringene i loven.

– Loven kommer, men vi vet ikke eksakt når, sier Bollestad.

Utredet og forkastet i 2017

Allerede i 2017, knappe ett og et halvt år før KrF gikk inn i regjeringen, utredet Landbruks- og klimadepartementet behovet og virkningen av en såkalt matkastelov.

Den gang konkluderte utredningen blant annet med følgende:

«Med bakgrunn i dette (informasjonen i utredningen, red.anm.) anses det ikke å være behov for en matkastelov på nåværende tidspunkt. (...) Som det er pekt på i utredningen, vil innføringen av en matkastelov medfører praktiske og økonomiske utfordringer både for matbransje og myndigheter. I tillegg er det manglende datagrunnlag og statistikk over matsvinn i flere sektorer.»

Den gang ble det pekt på gode resultater i forbindelse med signeringen av en bransjeavtale mellom myndighetene og matbransjen.

Bollestad sier at aktørene i matbransjen allerede i dag gjør en formidabel jobb med å redusere matsvinn, men mener likevel det er behov for en lov om matsvinn.

Hun sier slike lover finnes i flere land, som for eksempel Frankrike og Italia. Og hun får full støtte av Arbeiderpartiet.

Ap: – Uholdbart

NKS

KAST MINDRE MAT 2: Nils Kristen Sandtrøen (Ap) peker på Frankrike som også har en matkastelov.

Foto: PETER MYDSKE / PETER MYDSKE

– Frankrike har en matkastelov i dag som pålegger de store dagligvarekjedene til å gi maten videre, sier Nils Kristen Sandtrøen (Ap) før han fortsetter:

– Det mener vi er med på å gi respekt for maten ved at så mye god mat ikke skal gå til spille. Også bidrar det til mer rettferdighet i Norge fordi folk som virkelig trenger det til gode.

Sandtrøen mener det er behov for en matkastelov også i Norge.

– Det er uholdbart at det kastes så mye mat som i dag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger