IT-arbeidere i India har fortsatt tilgang til Nødnettet

Syv uker etter at PST startet etterforskning av Broadnet for brudd på Sikkerhetsloven, har IT-arbeidere i India fortsatt tilgang til deler av Nødnettet. Først til høsten regner Broadnet med å ha flagget all drift tilbake til Norge.

Torbjørn Krøvel i Broadnet

TAR TID Å FLAGGE IT HJEM: For halvannet år siden kvittet direktør Torbjørn Krøvel og selskapet Broadnet seg med 120 medarbeidere. Nå mangler selskapet kompetanse og må ansette nye IT-eksperter for å drifte Nødnettet slik Sikkerhetsloven krever.

Foto: NRK

– Det viktigste er at vi har lukket avviket, sier direktør Torbjørn Krøvel i Broadnet til NRK.

Avviket Krøvel snakker om er at IT-arbeidere i India i hele 14 måneder hadde full tilgang til Nødnettet, i strid med loven.

Det var NRK som tidligere i vinter avdekket lovbruddet. De IT-ansatte i India hadde verken autorisasjon eller nødvendig sikkerhetsklarering. Sikkerhetsloven sier at det samfunnskritiske Nødnettet skal driftes fra Norge.

Les også: Driftet Nødnettet ulovlig fra India

Tar lang tid

Da NRK avslørte lovbruddet, lovet Broadnet at driften umiddelbart skulle tilbakeføres til Norge. Men selv om tilganger er blitt stengt, har fortsatt IT-arbeidere på den andre siden av kloden adgang til deler av Nødnettet.

Torbjørn Krøvel og Lars Martin Tandberg

NY JOBB: Systemadministrator Lars Martin Tandberg er glad for å være tilbake i ny jobb i Broadnet etter at han for halvannet år siden ble overført til Tech Mahindra.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Årsaken er at Broadnet ikke lenger har kompetanse til IT-driften av linjene til Nødnett. Selskapet har ikke har mulighet til å flagge alt hjem ennå.

Broadnet kvittet seg med rundt 120 ansatte i forbindelse med utflaggingen til Tech Mahindra for halvannet år siden. Det indiske selskapet overtok arbeidsgiveransvaret, men mange ble overflødige og mistet jobben.

– Vi er i gang med å ansatte folk i Norge, fremhever Krøvel.

Først etter sommeren regner Krøvel med at Broadnet og Tech Mahindra har flagget IT-driften av Nødnettet tilbake. Krøvel sier at selskapet ikke bryter loven.

Kan fortsatt skru av Nødnettet

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) overtok nylig ansvaret for Nødnettet. Direktør Cecilie Daae mener at all drift bør tilbakeføres så fort som mulig.

– Kan IT-arbeidere i India i teorien fortsatt skru av Nødnettet?

– Så lenge ikke alt er overført til Norge er det umulig å si at det ikke en teoretisk mulighet for det, sier Daae.

– Hvor viktig er det at alle som jobber med Nødnettet er sikkerhetsklarerte?

– Jeg mener at det er av avgjørende betydning at alle som jobber med Nødnettet er sikkerhetsklarerte, sier Daae.

Det er nær sagt umulig å sikkerhetsklarere indere, fordi Norge og India ikke har et sikkerhetsmessig samarbeid.

Kritisk

LO-forbundet EL og IT er kritiske til at det tar så lang tid å flagge driften tilbake.

– Nå får Broadnet smake egen medisin, og dette viser at de kvittet seg med for mye kompetanse da de outsourcet driften, sier leder Jan Olav Andersen.

Tech Mahindra skal fortsatt ha en sentral rolle i driften av Nødnettet, og Andersen mener at dette er problematisk.

Taus om etterforskningen

Ledelsen i Broadnet vil ikke kommentere etterforskningen som PST gjennomfører mot selskapet.

– Vi samarbeider med PST og gir dem den informasjonen de spør om. Vi er i tett dialog med både PST og sikkerhetsmyndighetene, sier direktør Torbjørn Krøvel.

PST har gjennomført både avhør og sikret seg bevis og dokumentasjon hos Broadnet.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet gjennomfører tilsyn hos Broadnet. Underleverandøren Tech Mahindra blir også etterforsket. Heller ikke her vil selskapets ledelse kommentere etterforskningen.

Torbjørn Krøvel, Broadnett,- sammen med reporterne Anne Cecilie Remen og Line Tomter

ETTERFORSKES: Torbjørn Krøvel ville ikke møte NRKs reportere i selskapets lokaler så lenge etterforskningen av PST foregår.

Foto: NRK

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger