Hopp til innhold

Intern KrF-splid om Bollestads sentralisering

Flere av KrFs fylkeslag sier rett ut at de ikke vil ha noe av Olaug Bollestads plan om å flytte viktige stillinger til Oslo.

KrF landsmøte 2021

OMORGANISERING: KrF-leder Olaug Bollestad vil i større grad sentralisere partiet i Oslo.

Foto: Javad Parsa / NTB

I et brev til fylkeslagene, KrF Kvinner og KrFU, tar Bollestad til orde for å skrote tittelen fylkessekretær og flytte stillingene til landkontoret i Oslo.

Høringsfristen gikk ut sist søndag, og nå flagger flere av de elleve fylkeslagene åpent motstand mot forslaget fra sentralstyret.

– Vi støtter ikke forslaget slik det ligger der, sier fylkesleder Britt Egeland Gulbrandsen i Viken KrF til NRK.

– Vi ser at landet vårt er langt og stort. Det viktigste for oss er at man beholder en viss form for lokalkunnskap. KrF består av medlemmer rundt i landet. Det ønsker vi å fortsette med og være et landsdekkende parti.

Les også: Ville gi KrF-ere «munnkurv» med hemmelig avtale

KrF landsmøte 2021
KrF landsmøte 2021

Og hun er ikke alene. Også KrFs fylkesledere i Trøndelag, Innlandet og Troms og Finnmark går mot forslaget. Samtidig er det skepsis både i Nordland, Vestland og Vestfold og Telemark.

NRK har tidligere fortalt at forslaget er blitt heftig diskutert i en lukket Facebook-gruppe i partiet. KrFs sentralstyre skal behandle saken kommende helg.

Bror-Lennart Mentzoni

HUSBYGGING: Fylkesleder Bror-Lennart Mentzoni i Vestfold og Telemark KrF.

Foto: Privat

Fylkesleder Bror-Lennart Mentzoni i Vestfold og Telemark KrF sammenligner prosessen med å bygge et nytt hus kontra å bygge om et eksisterende.

– Når du gjør det siste, må du ta hensyn til bærende vegger og til at det setter noen begrensninger når det gjelder rominndelingen. De bærende veggene er den eksisterende bemanningen, personalet, sier han.

Mentzoni mener det er uheldig å framprovosere og tvinge fram endringer i organisasjonen, uten at dette gjøres i samarbeid med viktige nøkkelpersoner.

– Vi må ta større hensyn til at vi har en eksisterende organisasjon med nøkkelpersoner, sier han.

Les også: Bollestads omstridte KrF-plan refses i lukket Facebook-gruppe

KrF landsmøte 2021
KrF landsmøte 2021

Lokalkunnskap

Bakgrunnen for omorganiseringen ledelsen i partiet nå ønsker, er katastrofevalget i fjor. Da falt KrF under sperregrensen for første gang etter krigen.

Støtte fra 3,8 prosent av velgerne førte til at stortingsgruppen ble redusert fra åtte til tre representanter, noe som i sin tur fører til at partiet får vesentlig mindre i offentlig støtte.

Men mange fylkeslag frykter at viktig lokal kunnskap og forankring skal gå tapt hvis forslaget gjennomføres.

– Vi var ganske samstemte om at den ene forslaget, som går på å sentralisere dette til Oslo, det går vi mot, sier fylkesleder Olof Maurud i Innlandet KrF.

Oluf-Maurud-Krf

KRITISK: Fylkesleder Oluf Maurud liker ikke forslaget fra KrFs sentralstyre.

Foto: Ruth Barsten / NRK

– Men vi ser helt klart behovet for at det skal gjøres endringer, legger han til.

Forslaget skal etter planen bidra til økt mobilisering og ressursutnyttelse i KrF. Målet er å gjøre tydeligere prioriteringer, «frigjøre tid til kontaktarbeid og reising», skape «større fagteam» og sikre et «sterkt fagmiljø.»

Men mange fylkesledere er ikke overbevist om at det er smart å flytte fylkessekretærene til Oslo.

Geirmund Lykke

MOTSTAND: Fylkesleder Geirmund Lykke i Trøndelag KrF går mot forslaget fra partilederen.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Vi ser få fordeler med en slik organisering. Vi tror en viktig rolle for en fylkessekretær er å følge opp lokallagene. Det krever en personlig kjennskap som det er nødvendig å bygge over tid, sier fylkesleder Geirmund Lykke i Trøndelag KrF.

– Det handler også om å kjenne geografi og næringsliv, en nærhet til landsdelen som vi frykter en sentralisering fort kan miste.

Fylkesleder Widar Skogan i Troms og Finnmark KrF tror det er fornuftig å ha ansatte rundt i landet som kjenner kultur og debatter og slik kan binde regionene og sentralleddet sammen.

Statssekretær Widar Skogan i landbruks- og matdepartementet.

SKEPTISK: Fylkesleder Widar Skogan i Troms og Finnmark KrF.

Foto: regjeringen.no

Også han er skeptisk til å flytte fylkessekretærene til Oslo.

– Jeg klarer ikke å se at det er nødvendig. Man mister tilstedeværelsen, oppmerksomheten og tilhørigheten til å følge utviklingen, sier den tidligere statssekretæren.

Fylkesleder Morten Helland i Vestland KrF vil ikke si at han er imot forslaget, men erkjenner skepsis.

– Det er ikke nødvendigvis sånn at alt må være som i dag, jeg ser at det må gjøres endringer. Men man kan ikke flytte alt til Oslo, det er kanskje bedre å ha noe ute i noen regioner, sier han, og peker på lokal tilstedeværelse som støtte for lokallag.

Vil ikke flagge

Men noen av KrFs tyngste fylkeslag ønsker ikke å si offentlig hva de har spilt inn i sine høringssvar.

– Det er positivt at det sees på muligheter for eventuelle organisasjonsendringer som kan styrke organisasjonsarbeidet i partiet, og at det nå gikk ut en høring, sier fylkesleder Jorunn Lossius i Agder KrF.

Hun anser dette som «intern prosess i partiet».

Randi Frisvoll (Fylkesleiar i KrF Møre og Romsdal) og Olaug Bollestad

INTERNT: Fylkesleder Randi Frisvoll i Møre og Romsdal KrF ønsker ikke å gå ut offentlig med hva fylkeslaget mener om reformen til partileder Olaug Bollestad.

Foto: Privat

Det samme peker fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll i Møre og Romsdal KrF på. Hun sitter også i KrFs sentralstyre.

– Vi har en god prosess, og noe må vi gjøre for å øke oppslutningen, sier hun.

Heller ikke fylkesleder Oddny Helen Turøy i partileder Olaug Bollestads hjemfylke Rogaland vil si hva fylkeslaget har spilt inn. Hun ser både fordeler og ulemper med forslaget.

– Det er naturlig at vi ser på organiseringen av de ansatte, i forhold til den situasjonen vi er i, sier Turøy til NRK.

– Jeg er ikke så bekymret for om det blir endringer. Vi må bruke de ressursene vi har på best mulig måte.

Fylkesleder Lilly Kristin Langnes i Oslo ønsker å ta saken internt.

– Ingen beslutninger tatt

Høringsuttalelsene fra fylkene vil ikke bli delt offentlig, ifølge KrF-leder Olaug Bollestad.

– Som i alle andre saker som behandles i styret, er sakspapirene interne. Men både generalsekretær og partileder svarer gjerne på spørsmål fra NRK, sier hun.

– Vi er glade for at fylkeslagene har tatt seg god tid til å jobbe med høringen, og at også mulige negative sider kommer frem. Å få frem så mange synspunkter som mulig er grunnen til at man har en høring, det gir styret best mulig grunnlag før man tar en beslutning, sier Bollestad i en e-post.

Partilederen viser til at hele partiet nå jobber med å ruste KrF til valgene neste år og i 2025 og «løfte det lokale arbeidet».

– Når det gjelder hvordan de ansatte som jobber med administrasjon og organisasjonsutvikling skal være organisert, er ingen beslutninger tatt. Styret vil ta en beslutning når vi opplever at vi har fått det grunnlaget vi trenger. Høringen er en del av den prosessen, sier Bollestad.

Muntlig spørretime i Stortinget

PARTILEDER: Olaug Bollestad har ansvaret for å få KrF på rett kurs igjen etter valgnederlaget i fjor høst.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Men selv om prosessen altså ikke er avsluttet, har KrF allerede lyst ut en stilling som «organisasjonsutvikler (tidligere fylkessekretær)» i Vestland KrF.

Organisasjonsutvikler er altså den nye stillingen som ledelsen har foreslått.

Bollestad viser til at stillingen har vært lyst ut tidligere, men at det kom tilbakemeldinger om at annonsen ikke ga et godt bilde av hva jobben innebærer.

– Derfor forsøker vi nå å utlyse med ny tittel og et litt annet språk for å se om det bedre kommuniserer hva som ligger i stillingen og vekke interesse hos flere, sier hun til NRK.

Den nye organisasjonen vil ledes av en organisasjonssjef, som vil ha 11–13 organisasjonsutviklere under seg, ifølge forslaget.

AKTUELT NÅ