Hopp til innhold

Bollestads omstridte KrF-plan refses i lukket Facebook-gruppe

Lokalpolitikere i KrF reagerer kraftig på ledelsens plan om å sentralisere partiet mer i Oslo.

KrF landsmøte 2021

SENTRALISERING: Olaug Bollestad ble valgt til KrF-leder på partiets landsmøte i fjor høst. Nå vil hun omorganisere partiet.

Foto: Javad Parsa / NTB

– Partiorganisasjonen er i en kritisk situasjon, skriver KrF-leder Olaug Bollestad i et internt KrF-brev fra sentralstyret i partiet.

I brevet, som er sendt til fylkeslagene, KrF Kvinner og KrFU, tas det til orde for å skrote tittelen fylkessekretær og flytte stillingene til landkontoret i Oslo.

– Forslaget er rett og slett distriktsfiendtlig og vil få enorme konsekvenser for lokalt engasjement, sier Audun Krarup Jonassen, styremedlem i Fauske KrF i Nordland, til NRK.

Han reagerer kraftig på forslaget fra partiledelsen. I en lukket KrF-gruppe på Facebook, som NRK har sett skjermdumper fra, har han stilt en rekke kritiske spørsmål til den planlagte omorganiseringen.

– Sentralstyret prøver å legge ned alle lokale fylkessekretærer og flytte dem til Oslo. Dette kan ikke få lov til å skje i stillhet, sier han til NRK.

KrF-politiker Audun Krarup Jonassen, Fauske, Nordland.

KRITISK: KrF-politiker Audun Krarup Jonassen vil ha bred debatt om sentralstyrets forslag.

Foto: Privat

NRK har fått tilgang til det omfattende forslaget, som etter planen skal bidra til økt mobilisering og ressursutnyttelse i KrF.

Målet er å gjøre tydeligere prioriteringer, «frigjøre tid til kontaktarbeid og reising», skape «større fagteam» og sikre et «sterkt fagmiljø.»

NRK er kjent med at det er langt flere KrF-ere enn Jonassen som har reagert på forslaget, og Jonassen har fått mange støtteerklæringer i den lukkede gruppa.

Men kritikerne har ikke gått åpent ut med sine bekymringer – før Jonassen nå uttaler seg.

Forslaget er ute på høring i partiorganisasjonen med frist for tilbakemelding kommende søndag, 15. mai.

Les også: Ville gi KrF-ere «munnkurv» med hemmelig avtale

KrF landsmøte 2021
KrF landsmøte 2021

Flyttes til Oslo

Bakgrunnen for omorganiseringen ledelsen i partiet nå ønsker, er katastrofevalget i fjor. Da falt KrF under sperregrensen for første gang etter krigen.

Støtte fra 3,8 prosent av velgerne førte til at stortingsgruppen ble redusert fra åtte til tre representanter, noe som i sin tur fører til at partiet får vesentlig mindre i offentlig støtte.

I dag er arbeidsoppgavene til KrFs fylkessekretærer knyttet til det geografiske området man er fylkessekretær for.

I planen som NRK har tilgang til, vurderer sentralstyret en modell med «ett felles og samlokalisert organisasjonsteam» hvor:

  • Det settes sammen et nasjonalt team som sammen jobber for hele partiorganisasjonen, med arbeidssted på landskontoret.
  • Alle fylkeslagene har en daglig leder som er medlem i teamet. Denne fungerer som fylkeslagets og fylkesleders faste kontaktperson.
  • Fylkessekretærtittelen utgår. Dagens fylkessekretærer tilbys ny stilling i organisasjonstemaet med betegnelsen «organisasjonsutvikler».
  • Det utarbeides nye stillingsbeskrivelser for organisasjonsutviklerne med en fellesdel og en individuell del basert på ansvar og oppgaver innen de fire fagområdene.
  • Antallet årsverk vil ligge på dagens nivå, og ordningen med fast hjemmekontor anbefales avviklet.

Den nye organisasjonen vil ledes av en organisasjonssjef, som vil ha 11–13 organisasjonsutviklere under seg.

Stortingsvalg 2021. Valgvake for Kristelig Folkeparti

NEDERLAG: Ingelin Noresjø (til venstre), Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad smilte tappert på KrFs valgvake i fjor høst, men resultatet ble en gedigen skuffelse for partiet. Nå er både Noresjø og Ropstad ute av KrF-ledelsen.

Foto: Naina Helén Jåma / NTB

Tusen medlemmer

Den lukkede Facebook-gruppen, hvor forslaget nå diskuteres, har over tusen medlemmer. NRK har sett skjermdump av siden.

Jonassen peker på at det i dag er over 100 kommuner uten lokale KrF-lag.

– Dette er altfor dårlig, men vil bare bli enda dårligere uten lokale ansatte som kan følge opp lokallagene og grasrota fysisk i det daglige, frykter politikeren fra Nordland.

Han sier mange KrF-ere har takket ham for at han har tatt opp saken og stilt spørsmål ved forslaget.

– Det er også flere som på lik linje med meg ikke hadde en anelse om at denne prosessen var startet med den ekstremt korte høringsfristen, sier han.

Jonassen er ikke i tvil om at dette spørsmålet burde vært lagt fram for alle medlemmene i partiet. Han etterlyser samtidig at sentralstyret og partiledelsen tar sin del av ansvaret for valgnederlaget og svake meningsmålinger.

– Sentralstyret må ta en modig selvransakelse og evaluere egne prestasjoner før de angriper fylkessekretærenes arbeidsoppgaver på denne måten. Jeg savner at sentralstyret og partiledelsen viser at de tar ansvaret for at vi som parti sliter, sier KrF-politikeren.

Partibarometer mai 2022

Periode 26/4–2/5. 963 intervjuer. Feilmarginer fra 1,2–3,3 pp.
R
6,7 %
−0,2
SV
7,6 %
−0,2
AP
24,8 %
+3,9
SP
6,6 %
−1,9
MDG
3,3 %
−0,9
KRF
3,0 %
−1,6
V
5,0 %
+0,9
H
26,5 %
−0,8
FRP
13,0 %
+0,5
Andre
3,6 %
+0,4
Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten

– Ingen beslutning tatt

NRK har bedt KrF-leder Olaug Bollestad om å kommentere forslaget og kritikken.

Partilederen har blant annet fått spørsmål om hvorfor forslaget ikke er sendt ut til hele organisasjonen og hvorfor høringsfristen er så kort.

Muntlig spørretime i Stortinget

PARTILEDER: KrFs Olaug Bollestad i Stortinget.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NRK har også konfrontert Bollestad med kritikken om at dette er et distriktsfiendtlig forslag som kan ramme det lokale engasjementet i KrF.

Bollestad svarer svarer følgende i en epost:

– Vi er i en kritisk situasjon. Vi har hatt en synkende oppslutning over tid, økende gjennomsnittsalder og få nye medlemmer. Flere og flere kommuner har ikke lokal KrF-aktivitet. KrF havnet under sperregrensen ved sist valg.

Forslaget er sendt ut til omkring 200 personer i partiet, ifølge KrF.

– For å gjenoppbygge KrF som et parti med et aktivt arbeid i hele landet, er det nødvendig å ta grep. Derfor er det over tid jobbet med en grundig kartlegging av arbeidet i alle partiledd. Den mulige omorganiseringen det nå er snakk om, gjelder arbeidet i fylkesleddet, og derfor er det hit høringen er sendt, forklarer Bollestad.

– Ingen beslutning er tatt, men sentralstyret ber om innspill og tar nå imot høringssvarene. Når innspillene har kommet inn vil, sentralstyret så snart som mulig jobbe videre med saken for å sikre at partiet gjør de rette grepene for å bygge sterke KrF-lag i hele landet.

Hei!

Har du innspill eller tanker om saken du har lest? Ikke nøl med å sende meg en epost.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ