Hopp til innhold

Ap, Sp og SV med sterk kritikk av regjeringen etter trygdeskandalen

Opposisjonen i kontrollkomiteen går inn for sterk kritikk av regjeringen. Men komiteen er delt.

Kontrollkomiteen holder åpen høring om trygdeskandalen

Eva Kristin Hansen og Freddy André Øvstegård i høringen om trygdeskadalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Tirsdag kom kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget med sin konklusjon om den såkalte Nav-skandalen, der minst 75 personer trolig er dømt for trygdesvindel på feilaktig grunnlag.

Komitemedlemmene fra Ap, Sp og SV, mener regjeringens håndtering av trygdesaken var sterkt kritikkverdig, og kommer med den sterkeste formen for kritikk før mistillit.

– Vi mener at håndteringen av denne saken ikke har vært god nok, mange mennesker er rammet og derfor er vi klar til å gå så langt i vår kritikk av regjeringen. Det er det mest alvorlige vi kan gjøre før et mistillitsforslag, altså et såkalt daddelvedtak, sier saksordfører Eva Kristin Hansen (A).

J3NzJmfdeSQ

Svein Harberg (H), nestleder i kontrollkomiteen, mener regjeringengjorde de nødvendige undersøkelsene da de ble kjent med Nav-skandalen.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Komiteen har en delt innstilling der flertallet – de borgerlige partiene og Frp – stiller seg bak regjeringens håndtering.

– Jeg opplever at regjeringen gjorde de nødvendige undersøkelsene så snart de fikk vite om dette. De gikk ut i offentligheten og ba om å få informere Stortinget. Statsråd Hauglie beklaget de tingene som burde vært gjort annerledes. Å kritisere hun for det blir unødvendig, sier Svein Harberg (H), nestleder i kontrollkomiteen.

Han mener komiteen fremdeles ikke har fått alle svarene i forbindelse med skandalen.

– Så det er ikke nødvendigvis de sittende statsrådene og den sittende regjeringen som har det fulle og hele ansvaret for den. Men det vet vi ikke enda, sier Harberg.

Mener regjeringen må ta ansvar

«Regjeringens håndtering av sak om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 er sterkt kritikkverdig,» heter det i formuleringen i innstillingen.

– Vi mener at selv om arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har gått av, så kan ikke regjeringen slippe unna det politiske ansvaret for en sak som har fått så store konsekvenser for sårbare mennesker, sier Freddy André Øvstegård, SVs representant i kontrollkomiteen på Stortinget.

5. mars skal innstillingen fra komiteen voteres over i Stortinget.

– Kritikken er rettet mot regjeringen først og fremst men også mot statsministeren. Nå er det jo sånn at tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie gikk av som statsråd, og dersom hun fortsatt hadde vært statsråd så hadde vi gått inn for et mistillitsforslag mot henne, sier Hansen i Ap.

Hansen sier det er beklagelig at kritikkvedtaket ikke får noen konsekvenser for regjeringen.

– Det er jo beklagelig, over for dem som er rammet av denne skandalen, at ingen tar ansvar for det her.

Moxnes: – Tidenes mageplask for Frp

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Fremskrittspartiets valg om å støtte regjeringen er «tidenes mageplask» for partiet.

– Frp lovte handlekraft, men dilter nå etter regjeringa som fraskriver seg alt ansvar for denne enorme uretten som har rammet så mange nordmenn, sier han.

Bjørnar Moxnes mener Fiskeriministeren kan svekke tilliten til politikere

Bjørnar Moxnes sier han ønsker Ap og Sp velkommen etter.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Før Frps regjeringsexit varslet SV, Rødt og MDG mistillit mot daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Moxnes mener at Ap og Sp manglende støtte for mistillitsforslaget gjorde at statsråden slapp å bli «stilt til ansvar».

– Ved å gå sammen med regjeringa og stemme ned mistillitsforslaget vårt uten en gang å sende det til komitebehandling, hjalp de Hauglie å snike seg ut bakveien og slippe et oppgjør på Stortinget, sier Moxnes.

Etter at Hauglie gikk av, var det uklart hvordan de ulike partiene ville løse saken. På forhånd var det ventet at SV ville stemme for et daddelvedtak.

Det ble også spekulert i om Ap og Senterpartiet vil gjøre det samme, eller om de ville fremme annen kritikk.

SVs Øvstegård har tidligere uttalt til NRK at han mener det ville vært ryddigere om Hauglie fikk sitte i regjeringen til granskingen er helt ferdig.

Siden har SV uttalt at de i stedet vurderer et daddelvedtak direkte mot statsminister Erna Solberg.

NRK forklarer

Kva er trygdeskandalen?

Kva er trygdeskandalen?

Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

Minst 80 kan vere feildømte i retten. Rundt 4100 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

Kva er trygdeskandalen?

Kven er ramma?

Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

Kva er trygdeskandalen?

Kva er feilen?

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

Kva er trygdeskandalen?

Kven har gjort feil?

Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

Kva er trygdeskandalen?

Kor lenge har det pågått?

Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

Kva er trygdeskandalen?

Kva skjer no?

Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval har undersøkt korleis det kunne skje.

Dette er trygde­skandalen

Midt i ryddeprosess

Saken er blitt kalt den verste rettssikkerhetsskandalen i nyere norsk historie.

Hvem har trygdeskandalen rammet og hvilke feil er gjort? NRKs Astrid Randen forklarer.

Hvem har trygdeskandalen rammet og hvilke feil er gjort? NRKs Astrid Randen forklarer.

I oktober i fjor ble det kjent at rundt 78 personer er urettmessig dømt og minst 2400 har fått urettmessige krav om tilbakebetaling av Nav-støtte.

Skandalen begynte med en strid mellom Nav og Trygderetten om tolkningen av EU-reglene for å ta med seg trygdeytelser midlertidig til andre EØS-land. Trygderetten mente det var lov, mens Nav mente at det var ulovlig. Men saken ble verken prøvd for en vanlig domstol eller forelagt EFTA-domstolen.

Striden ble kjent for Hauglies departement i desember 2018. Likevel ble flere dømt og fengslet for trygdesvindel over et halvår senere.

Feil praksis av EUs trygdeforordning

Ei oversikt over brev og møter mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Nav i forbindelse med trygdeskandalen.

AKTUELT NÅ