Hopp til innhold

Ikke robust jernbane før om ti år

Gammelt utstyr kneler i kulda, jernbanen har et etterslep i vedlikeholdet på ti milliarder kroner.

Sporveksel på Oslo S

Her byttes en sporveksel på Oslo S.

Foto: Øystein Grue, Jernbanemagasinet

Først om ti år er de mest trafikkerte og sårbare strekningene blitt mer robuste. Når kulda slår til, får gammelt og slitt materiell raskere problemer enn nytt.

Gard Gressum

- Når maskineriet er nesten femti år gammelt har det vel gjort sitt, sier oppsynsmann Gard Gressum.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Oppsynsmann Gard Gressum, står i signalgul arbeidsjakke ved Snarveien planovergang i Fredrikstad. Drivverket til bommene er nesten femti år gammelt , og når blandingen av olje og kondens fryser til is, blir det trøbbel.

- Det blir forsinkelser, sier oppsynsmannen.

Gammelt og slitt utstyr tåler kulda dårligst. Skinnebrudd, bommer som står og signalanlegg som ikke virker som de skal, har det vært mye av i vinter.

I bruk siden krigen

Ifølge Jernbaneverket er etterslepet i vedlikehold på ti milliarder kroner. Det tilsvarer åtte-ti års innsats på dagens nivå. Fortsatt brukes noen steder utstyr som ble montert i god tid før Hitler-Tysklands angrep på Norge, bekrefter vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg i Jernbaneverket.

Drivverk og bom

Drivverket på denne bommen er fra tidlig på sekstitallet. Blandingen av olje og kondens fungerer dårlig i 20 minusgrader.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

- Når det gjelder kontaktledninger, så har vi anlegg som nærmer seg åtti år gamle, sier vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg.

Tiårsplan

Jernbaneverket har fått mer penger til vedlikehold og er lovt det også framover. Nå jobber de etter en tiårsplan der det skal brukes 14 milliarder kroner, to av dem i det tungt trafikkerte Oslo-området.

Men hva om politikerne er villig til å gi store ekstrabevilgninger til vedlikehold?

- For oss er det bedre at vi får en forutsigbarhet, slik at vi kan planlegge over tid, sier Berg.

AKTUELT NÅ