Hopp til innhold

Ikke flertall for herointilbud

Norge har nest flest overdosedødsfall i Europa, men det er fortsatt ikke flertall for heroinassistert behandling.

Narkotika og brukerutstyr på stuebordet til Selmas nabo.

BRUKERUTSTYR: Bare Estland har flere overdosedødsfall enn Norge i Europa. Dette bildet er fra en dokumentar fra en kommunal leiegård i Oslo.

Foto: Beate Riiser / NRK

Alle partilederne på borgerlig side møttes tirsdag til dialogmøte med helseminister Bent Høie og en rekke fagfolk. På agendaen sto en ny opptrappingsplan for rusfeltet.

Et flertall i Helse- og omsorgskomiteen kom rett før helgen med et forslag om en mer human rusomsorg. Flertallet i komiteen går inn for:

  • å gjøre narkotikaprogram med domstolskontroll (drug courts) permanent i Oslo og Bergen, samt å utvide tilbudet til andre byer i Norge. Dette innebærer en individuell tilpasset betinget dom i stedet for fengselsstraff.
  • å innføre en behandlingsgaranti etter avrusning.
  • å utvide lavterskeltilbudet med medikamentell behandling etter modell fra Lasso-prosjektet i Oslo og Suboxone-prosjektet i Tønsberg.
  • legge til grunn at rusavhengighet er en kompleks lidelse som først og fremst må møtes med et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud og ikke straff.

Ønsker heroinassistert behandling

Kjetil Kjenseth

KREVER GARANTI: Venstres helsepolitiske talsmann Ketil Kjenseth ber regjeringen innføre en 24-timers behandlingsgaranti etter avrusning i opptrappingsplanen.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– For Venstre har det viktigste vært at rusavhengige får den hjelpen og oppfølgingen de trenger. Derfor har vi blant annet foreslått en 24-timers behandlingsgaranti etter avrusning. Dette ber komiteens flertall regjeringen om å følge opp i den varslede opptrappingsplanen for rusfeltet, sier Venstres helsepolitiske talsmann Ketil Kjenseth.

Behandlingsgarantien skal sikre at ruspasienter får time til poliklinisk eller annen behandling innen 24 timer etter avrusning. Sverige har et slikt system.

Venstre og Arbeiderpartiet ønsker også å åpne for heroinassistert behandling av de tyngste rusavhengige, og å tillate injisering av heroin i sprøyterom.

Stoltenberg: Viktig vedtak

Arbeiderpartiet vedtok på landsmøtet i april å gå inn for statlig heroinbehandling av tunge narkomane.

– Det er så viktig. Først og fremst for dem det gjelder. Jeg håper det også er et tegn på en bevegelse i ruspolitikken i Norge, uttalte Ap-veteran Thorvald Stoltenberg.

Men flertallet i Helse og omsorgtskomiteen beveger seg ikke dit Stoltenberg vil.

Høyre, Frp, KrF og Sp mener det ikke er fremkommet ny forskning eller informasjon som gjør at innføring av heroinassistert behandling er mer tilrådelig å prioritere nå enn i 2012, ved behandling av rusmeldingen. Da konkluderte man med at kunnskapsgrunnlaget var svakt, at behandlingsformen har liten effekt og at det er ressurskrevende og etisk utfordrende.

Mani Hussaini ser på Thorvald Stoltenberg og smiler. Vegg med grafitti bak

GJENNOMSLAG: Thorvald Stoltenberg har jobbet for å bedre ruspolitikken i 20 år. – Han er en inspirator, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Verst i Europa

​Rundt 260 personer dør av overdose i Norge hvert år. I Europa er det bare Estland som har flere overdosedødsfall enn Norge.

– Vi har uten tvil altfor høye tall på overdosedødsfall, sa forskningsleder ved Sirus, Anne Line Bretteville-Jensen til Aftenposten i mars.

Det anslås at det er i overkant av 8.000 injiserende rusavhengige i Norge, skriver regjeringen. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte.

Ifølge regjeringen er alkohol det rusmiddelet som forårsaker mest skader i Norge, men skillet mellom bruk og misbruk er flytende. I en spørreundersøkelse utført sv Sirus i 1999, ble det anslått at det er omkring 60.000 storkonsumenter av alkohol i Norge.

AKTUELT NÅ