Hopp til innhold

IEA: Fornybart går for sakte, tross rekord

2021 blir et rekordår for fornybar energi, skriver Det Internasjonale Energibyrået (IEA). Men advarer samtidig om at det går for sakte.

Vindpark på Kypros

Vindkraft på land er blant de billigste energiformene mange steder, men møter også hindringer i form av trege søknadsprosesser og lokal motstand. Bildet er fra en vindpark på Kypros.

Foto: Roy Issa / AFP

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Verden bygger solkraft, vindkraft og vannkraft som aldri før. 2021 ligger an til å slå rekorden fra i fjor.

Det skriver IEA i sin årlige analyse av fornybar energi i verden.

– Veksten i fornybar energi går raskere enn noen gang, og støtter opp om framveksten av en global energi-økonomi, heter det i en pressemelding fra byrået.

Totalt ligger det an til å bli installert 290 gigawatt ny kapasitet i år. Det er nesten ni ganger så mye som den samlede installerte effekten av norsk vannkraft (33 gigawatt).

Over halvparten av den nye fornybar-kapasiteten som installeres kommer fra solenergi. Nummer to på lista er vindkraft, deretter følger vannkraft.

Går for sakte for klimaet

Samtidig advarer IEA om at tempoet i utbyggingen må gå mye raskere enn årets rekordnivå dersom verden skal nå klimamålene.

Særlig sol- og vindkraft bør helst bygges ut dobbelt så raskt som i dag.

Vi har rett og slett enorme mengder kull-, olje- og gasskraft som skal erstattes. I tillegg skal millioner av mennesker løftes ut av fattigdom. Det krever også energi.

I IEAs eget veikart mot 1,5-gradersmålet og «netto null» i 2050, er veksten i fornybar energi rundt 80 prosent høyere enn årets rekordnivå.

Politikk og motstand

Demonstrerer mot havvind

DEMONSTRASJON: «Rør ikke havet mitt» og «Vi vil ha en framtid» står det på plakatene til guttene som i juni demonstrerte mot planlagte havvindparker utenfor Bretagne og Normandie i Frankrike. Guttene tilhører en familie av fiskere som frykter at vindparkene skal føre til mindre fangst.

Foto: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Energibyrået peker på at det ligger flere hindringer i veien for å få til en raskere utbygging.

Særlig handler det om såkalte ikke-økonomiske barrierer, altså hindringer man støter på uavhengig av pris.

For selv om for eksempel vindkraft på land er billigere enn fossil energi mange steder, tar det ofte lang tid å få tillatelser til å bygge.

I tillegg er det mange steder i verden, som i Norge, motstand mot vindturbiner. Eller «manglende sosial aksept» som det heter på IEA-språket.

Også vannkraft, til tross for at den er svært godt egnet til å jevne ut svingninger i sol- og vindkraft, møter store byråkratiske hindringer i mange land, skriver byrået.

AKTUELT NÅ