Hopp til innhold

ICAN-lederen: – Et knust ego kan gjøre at hele byer legges i grus

ICAN-leder Beatrice Fihn beskriver atomvåpen som «en gal manns våpen som konstant er rettet mot vår tinning». – Nå har vi to valg: Enten å gjøre slutt på atomvåpnene, eller å la dem gjøre slutt på oss.

VIL LØSNE GREPET: – Det er galskap å la disse våpnene bestemme over oss, sa ICANs leder Beatrice Fihn i sin takketale.

Det er 15.000 atomvåpen i verden i dag, og de kontrolleres av ni stater:

  • Russland
  • USA
  • Frankrike
  • Storbritannia
  • Kina
  • India
  • Pakistan
  • Israel
  • Nord-Korea

– På mange steder rundt omkring i verden, i nedgravde rakettsiloer, om bord i ubåter som seiler på verdenshavene og fly som befinner seg høyt oppe i lufta, finnes det 15.000 gjenstander som er i stand til å ødelegge menneskeheten, sier ICAN-leder Beatrice Fihn i sin tale under fredsprisutdelingen rett etter å ha mottatt Nobels fredspris for 2017.

ICAN mottok i dag Nobels fredspris for å ha løftet frem de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen, og for sin viktige innsats for å få på plass et traktatfestet forbud mot atomvåpen.

PRISEN OVERRAKT: Berit Reiss-Andersen overrakte den 175 gram tunge medaljen i rent gull og nobeldiplomet til ICANs generalsekretær Beatrice Fihn og Hiroshima-overlevende Setsuko Thurlow.

– Risikoen for atomvåpenbruk er større enn på lenge

Gjennombruddet kom i juli i år, da et flertall bestående av 122 land i FN vedtok en traktat som forbyr både utvikling, oppbevaring, bruk og trussel om bruk av atomvåpen.

Ingen av landene som har atomvåpen støttet forbudet, og det gjorde heller ingen av Nato-landene.

– Når atomvåpentilhengerne viser til atomvåpnenes «avskrekkende» virkning, hyller de frykten som et krigsvåpen. De slår seg på brystet og erklærer at de er klare til å utradere mange tusen menneskeliv på et blunk, sier Fihn.

– Risikoen for at atomvåpen skal bli brukt i dag, er større enn på slutten av den kalde krigen. I motsetning til da, har vi i dag mange flere atomvåpenstater, terrorister og cyberkrigføring. Alt dette gjør oss mindre trygge.

– En overhengende fare for tilintetgjørelse

Fihn understreker at atomvåpentrusselen er reell og beskriver det som ren flaks at verden har unngått en atomkrig.

Historien er full av eksempler på hvor fort det kan gå galt – en rekke ganger har verden vært millimetere fra atomkrig på grunn av misforståelser, teknisk feil eller menneskelig slurv.

– Gjør vi ikke noe, vil flaksen før eller siden ta slutt. Et øyeblikks panikk eller ubetenksomhet, en misforstått kommentar eller et knust ego kan lett gjøre det umulig å unngå at hele byer legges i grus, sier Fihn.

GRUFULLE MINNER: – Et opptog av spøkelsesaktige mennesker slepte seg forbi meg, fortalte Hiroshima-overlevende Setsuko Thurlow i en av de sterkeste talene som er blitt holdt under en fredsprisutdeling.

– Vi må kreve å få tilbake friheten til å leve våre liv uten å være gisler som er truet av en overhengende fare for tilintetgjørelse. Atomvåpen er en gal manns våpen som konstant er rettet mot vår tinning. Disse våpnene skulle gjøre oss frie, men de fratar oss vår frihet.

Kommer med direkte oppfordring – ansvarliggjør også Norge

Hun kommer med en direkte og innstendig oppfordring til de ni landene som er i besittelse av massedrapsvåpnene.

– USA – velg frihet fremfor frykt.

– Russland – velg nedrusting fremfor ødeleggelse.

– Storbritannia – velg rettsstaten fremfor undertrykkelse.

– Frankrike – velg menneskerettigheter fremfor terror.

– Kina – velg fornuft fremfor irrasjonalitet.

– India – velg mening fremfor meningsløshet.

– Pakistan – velg logikk fremfor undergang.

– Israel – velg sunn fornuft fremfor utslettelse.

– Nord-Korea – velg visdom fremfor ødeleggelse.

Fihn holder også NATO-landene, deriblant Norge, medansvarlige for konsekvensene av eventuell bruk av atomvåpen.

– Til de nasjoner som tror de er beskyttet av atomvåpenparaplyen: Vil dere virkelig være med på å ødelegge dere selv og andre på egne vegne? Til alle nasjoner: Velg å gjøre slutt på atomvåpen fremfor å gjøre slutt på oss!

Sangeren fremførte Bob Marleys «Redemption Song» under fredsprisutdelingen søndag.

SANG FOR PRISVINNEREN: Hør John Legend fremføre sin versjon av Bob Marleys «Redemption Song». For anledningen hadde han endret litt i teksten som handler om atomvåpen.

– Blir det slutten for atomvåpnene eller for oss?

ICAN har helt siden organisasjonen ble opprettet i 2007, jobbet for avskaffelse av atomvåpen og har skapt et enormt engasjement i det sivile samfunn.

Fihn mener atomvåpenforbudet som ble vedtatt i FN i sommer, er det eneste riktige veien videre.

– Atomvåpnenes historie vil ta slutt, og det er opp til oss å bestemme hvordan denne slutten skal bli. Blir det slutten for atomvåpnene eller for oss? Det blir ett av to.

ICAN-lederen tok imot Nobelprisen i Oslo rådhus søndag.

FLAKSEN VIL TA SLUTT: – Gjør vi ikke noe, vil flaksen før eller siden ta slutt, sa ICANs generalsekretær Beatrice Fihn i sin takketale for Nobelprisen. Se hele hennes tale her.

Nobelkomiteen refser atomstatene

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen refset i sin tale under fredsprisutdelingen atomstatene for manglende nedrusting.

Ikkespredningsavtalen ble vedtatt i 1968. Den sier at de landene som hadde prøvesprengt en atombombe før avtalen ble inngått, som var USA, Sovjetunionen, Storbritannia, Frankrike og Kina, skulle ha lov til å ha atomvåpen, mens ingen nye stater skulle få lov til å ha atomvåpen.

Til gjengjeld måtte atommaktene forplikte seg til å avskaffe sine atomvåpen på sikt.

I den siste tiden har spenningen mellom atommaktene økt. Russland og USA moderniserer sine atomvåpenarsenaler, mens arsenalene i Asia har vokst.

– Det er ikke å ta for sterkt i når jeg sier at atomvåpenstatene kun i begrenset grad har etterlevd den nedrustingsforpliktelsen de påtok seg i Ikkespredningsavtalen, sier Reiss-Andersen.

– Hadde nedrustingsarbeidet blitt gjennomført som forutsatt, ville ICANs kamp for et traktatfestet forbud mot atomvåpen ha vært overflødig. Det er mangelen på fremdrift i atomnedrustingsarbeidet som har gjort det nødvendig å supplere Ikkespredningsavtalen med andre folkerettslige forpliktelser.

Nobelkomiteens leder talte under fredsprisutdelingen.

KLART BUDSKAP: – Atomvåpen må aldri, aldri bli brukt igjen, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen.

– Det eneste ansvarlige er å jobbe for at atomvåpen fjernes

Reiss-Andersen understreker viktigheten av atomvåpenforbudet.

– Nobelkomiteen mener at et folkerettslig forbud mot atomvåpen vil være et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden, sier hun.

– Bruken av atomvåpen styres til syvende og sist av mennesker. Til tross for avanserte sikkerhetsmekanismer og kontrollsystemer, kan tekniske og menneskelige feil skje og konsekvensene bli katastrofale. Kan vi stole på at atomvåpenmaktenes kontrollsystemer ikke en dag vil kunne saboteres av hackere som handler på vegne av fiendtlige stater, terrorister eller ekstremister?

– Atomvåpen er kort sagt så farlige at det eneste ansvarlige er å arbeide for at våpnene fjernes og destrueres.

AKTUELT NÅ