Nobelkomiteen refser atomstatene

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen sier at atomvåpenstatene ikke har oppfylt sine forpliktelser for nedrusting. – Hadde de gjort det, ville ICANs kamp for et traktatfestet forbud mot atomvåpen vært overflødig, sier hun i sin tale til årets fredsprisvinner.

Nobelkomiteens leder talte under fredsprisutdelingen.

KLART BUDSKAP: – Atomvåpen må aldri, aldri bli brukt igjen, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen.

Berit Reiss-Andersen hyllet ICAN og refset atommaktenes manglende nedrusting da hun talte under fredsprisseremonien i ettermiddag.

Den internasjonale kampanjen for avskaffelse av atomvåpen (ICAN) får Nobels fredspris for 2017 for å løfte frem de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen, og for sin viktige innsats for å få på plass et traktatfestet forbud mot atomvåpen.

Det er i dag rundt 15.000 atomvåpen i verden, som kontrolleres av ni atomstater:

  • Russland
  • USA
  • Frankrike
  • Storbritannia
  • Kina
  • India
  • Pakistan
  • Israel
  • Nord-Korea

– Dagens atomvåpen kan forårsake ufattelig mye mer skade enn de bombene som rammet Japan i 1945. I ytterste konsekvens vil en atomkrig utrydde millioner av mennesker, få dramatiske konsekvenser for klimaet og miljøet over store deler av kloden, og destabilisere samfunn på en måte som menneskeheten aldri har erfart tidligere, sier Berit Reiss-Andersen.

– Forestillingen om begrenset atomkrig er en illusjon, konkluderer hun.

Sangeren fremførte Bob Marleys «Redemption Song» under fredsprisutdelingen søndag.

SANG FOR PRISVINNEREN: Hør John Legend fremføre sin versjon av Bob Marleys «Redemption Song». For anledningen hadde han endret litt i teksten som handler om atomvåpen.

– Døden gjorde seg ikke ferdig i august 1945

Det er i år 75 år siden USA startet sitt atombombeprosjekt.

Siden den gang har atomstatene gjennomført over 2000 prøvesprengninger, mens atombomber er blitt brukt to ganger i krigføring: Da USA slapp atombombene over Hiroshima 6. august 1945 og Nagasaki 9. august 1945.

– De to dagene fikk verden for første gang erfare atomvåpnenes fryktelige ødeleggelseskraft. Bombingen av Hiroshima og Nagasaki drepte momentant minst 140.000 mennesker, de langt fleste sivile. Hiroshima ble fullstendig utradert, og store deler av Nagasaki ble lagt i ruiner, sier Reiss-Andersen.

Gav sterke skildringer i sin takketale: – Mennesker hadde øyeeplene hengende i hendene

Setsuko Thurlow overlevde atombomben i Hiroshima i 1945. Søndag mottok hun Nobels fredspris.

OVERLEVDE DET GRUFULLE: La oss sørge for at de ikke døde forgjeves, sa Hiroshima-overlevende, sa Setsuko Thurlow i sin takketale.

– Men døden gjorde seg ikke ferdig i Hiroshima og Nagasaki i august 1945. Dødstallene fortsatte å stige i stort omfang i de påfølgende år, og stråleskader har preget de overlevende frem til i dag. Det har lært oss at kjernevåpen er så farlige, og utsetter sivilbefolkningen for så mye lidelse og død, at de aldri noensinne må brukes igjen.

Kritiserer manglende nedrusting

Ikkespredningsavtalen ble vedtatt i 1968. Den sier at de landene som hadde prøvesprengt en atombombe før avtalen ble inngått, som var USA, Sovjetunionen, Storbritannia, Frankrike og Kina, skulle ha lov til å ha atomvåpen, mens ingen nye stater skulle få lov til å ha atomvåpen.

Til gjengjeld måtte atommaktene forplikte seg til å avskaffe sine atomvåpen på sikt.

PRISEN OVERRAKT: Berit Reiss-Andersen overrakte den 175 gram tunge medaljen i rent gull og nobeldiplomet til ICANs generalsekretær Beatrice Fihn og Hiroshima-overlevende Setsuko Thurlow.

I den siste tiden har spenningen mellom atommaktene økt. Russland og USA moderniserer sine atomvåpenarsenaler, mens arsenalene i Asia har vokst.

– Det er ikke å ta for sterkt i når jeg sier at atomvåpenstatene kun i begrenset grad har etterlevd den nedrustingsforpliktelsen de påtok seg i ikkespredningsavtalen, sier Reiss-Andersen.

– Hadde nedrustingsarbeidet blitt gjennomført som forutsatt, ville ICANs kamp for et traktatfestet forbud mot atomvåpen ha vært overflødig. Det er mangelen på fremdrift i atomnedrustningsarbeidet som har gjort det nødvendig å supplere ikkespredningsavtalen med andre folkerettslige forpliktelser.

– Det eneste ansvarlige er å jobbe for at atomvåpen fjernes

Reiss-Andersen understreker viktigheten av atomvåpenforbudet.

– Nobelkomiteen mener at et folkerettslig forbud mot atomvåpen vil være et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden, sier hun.

– Bruken av atomvåpen styres til syvende og sist av mennesker. Til tross for avanserte sikkerhetsmekanismer og kontrollsystemer, kan tekniske og menneskelige feil skje og konsekvensene bli katastrofale. Kan vi stole på at atomvåpenmaktenes kontrollsystemer ikke en dag vil kunne saboteres av hackere som handler på vegne av fiendtlige stater, terrorister eller ekstremister? Atomvåpen er kort sagt så farlige at det eneste ansvarlige er å arbeide for at våpnene fjernes og destrueres.

NOBELKOMITEENS TALE: Hør hele talen til Berit Reiss-Andersen her.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger