Hopp til innhold

Hevder arbeidsgivere krever at bygningsarbeidere bryter karanteneregler

Det er omfattende brudd på koronaregler i den useriøse delen av norsk byggebransje, mener Fair Play Bygg og Frelsesarmeens Migrasjonssenter. – Dette kan sette liv i fare, sier bransjeforeningen i NHO.

Aleksandra Czech, Migrasjonssenteret til Frelsesarmeen.

SMITTEFRYKT: Aleksandra Czech i Frelsesarmeen sier regelbruddene er uakseptable, og er redd dette gjør at smitte kan spre seg på norske byggeplasser.

Foto: Tormod Strand / NRK

Norske myndigheter frykter at de mange tusen arbeidsinnvandrerne som er kommet tilbake til Norge etter juleferie i land som Polen og Litauen skal bidra til smitteøkning i Norge. Derfor er reglene for innreisekarantene og testing strammet til.

Men spørsmålet er om reglene følges.

Frelsesarmeen: Må på jobb, selv om du har symptomer

Frelsesarmeen driver Migrasjonssenteret i Oslo. Hit kommer det mange østeuropeiske arbeidsinnvandrere som jobber i den useriøse delen av byggebransjen, forklarer Aleksandra Czech.

Hun har polsk bakgrunn. Hun sier de som besøker senteret forteller ganske grove historier om brudd på korona-reglene.

– Mange forteller at de må komme på jobb uansett, selv om de skulle vært i innreisekarantene. Mange forteller også at de må komme på jobb selv om de har vært i nærkontakt med en som er smittet. Flere forteller også at arbeidsgivere krever at de drar på jobb, selv om de har symptomer på korona, sier Czech.

Czech sier dette er uakseptabelt, og er redd dette gjør at smitte kan spre seg på norske byggeplasser.

NRK har vært i kontakt med jurister i Helsedirektoratet, som forvalter covid-19 forskriften.

  • Det er krav om innreisekarantene i 10 dager, med noen unntak.
  • Du må i karantene i 10 døgn hvis du har vært i nærkontakt med en som har fått påvist covid-19.
  • Om arbeidstakere blir bedt om å gå på jobb selv om de har symptomer på korona, er det i strid med rådet om å holde seg hjemme når man har symptomer.

Bedt om å bryte karanteneregler

Også på polske nettfora i Norge er det arbeidstakere som ber om hjelp. Aleksandra Czech. leser opp fra en Facebook-tråd der en arbeidstaker ber om råd.

– Her sier noen at du kan teste deg ut av karantene etter sju dager hvis du har tatt to koronatester som er negative. Han skriver at han ikke har fått svar på test nr. to, men at arbeidsgiver likevel krever at jeg må komme på jobb, leser Czech opp fra Facebook-tråden.

NRK har selv fått oversatt tråden. Her står det:

«Jeg vet at test nummer 2 skal tas den syvende dagen, og jeg har gitt beskjed til arbeidsgiver at jeg ikke har tatt test nummer to, men arbeidsgiver sier allikevel at jeg skal komme på jobb».

Helsedirektoratet skriver til NRK:

«Én test på grensen etter ankomst gir ikke fritak fra innreisekarantene i arbeidstiden på dag 7. Vi viser til at forkorting av innreisekarantene krever to negative testresultater. Den første testen må være tatt innen tre dager etter ankomst. Den andre testen må være PCR-test som tidligst er tatt syv dager etter ankomst. Det betyr at det ikke er tilstrekkelig å ta én koronatest på grensen».

Fair Play Bygg: Omfattende regelbrudd

Fair Play Bygg Oslo og omegn er en organisasjon finansiert av lokale arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner for å bekjempe kriminalitet i byggebransjen.

Lars Mamen leder prosjektet, og er oppgitt over hvordan den useriøse delen av byggebransjen praktiserer de ulike koronareglene. Hans kilder er ansatte i byggebransjen, men som ikke tør stå fram. Bildet er ganske mørkt, mener han.

– Det som er det tragiske er at disse er jo ikke alene på byggeplassen. De jobber ofte sammen med andre bedrifter som prøver å følge regelverket. Men når en kommer inn og ødelegger så risikerer man jo at byggeplassen er i fare, at du får spredt smitte, sier Mamen.

Han sier flere arbeidsgivere i det han kaller den svarte delen av byggebransjen bryter kravet om innreisekarantene.

– Det mine kilder sier, er at det ikke er noe penger å få når du sitter i karantene. Bedriften taper penger hvis du ikke får formidlet arbeidskraften. Så mange av disse arbeidsgiverne vil ha arbeidskraften i sving med en gang de kommer til Norge. Og så lenge risikoen for å bli tatt er liten så tar man den risikoen, å kjøre arbeidsfolk ut på byggeplasser med en gang de kommer til landet.

Lars Mamen

Lars Mamen leder Fair Play Bygg, og er oppgitt over hvordan den useriøse delen av byggebransjen praktiserer de ulike koronareglene.

Foto: Fri Fagbevegelse

Mamen mener dette er ganske omfattende, men kan ikke dokumentere noe omfang. og han understreker at i all hovedsak så følger den seriøse delen av byggebransjen reglene.

Også smittevernregler i den useriøse delen av bransjen, er av og til en parodi, sier han. Regler for avstand, håndvask og rengjøring er ofte ikke-eksisterende, mener han. Det gjelder både på byggeplassen, og der de bor, understreker mener Mamen.

Han viser bilder av et ganske slitent hus på Østlandet, der det ifølge ham bodde fem polske tømrere, tett på hverandre. Bildene viser køyesenger der de ansatte skal ha sovet.

seng

Her bodde fem polske tømrere i fjor.

Foto: privat

NRK har forsøkt å få tak i mannen som står bak firmaet, uten å lykkes.

Saken er meldt videre til Arbeidstilsynet.

Byggenæringen: – Dette er kriminelt

Arbeidstilsynet har gjennomført flere tlisyn for å se om innkvartering av arbeidsinnvandrere er ifølge smittevernreglene, og om kravene til oppholdssted når du er i karantene er oppfylt. Resultatene av tilsynene er ennå ikke klare, opplyser Arbeidstilsynet til NRK.

Bransjeorganisasjonen Byggenæringens Landsforening, BNL, mener de fleste arbeidsgivere i byggebransjen jobber hardt for å hindre smitte. Samtidig tviler han ikke på opplysningene om den useriøse delen av bransjen.

– Jeg er opprørt. Dette er kriminelt. Jeg håper virkelig at det blir straffeforfulgt, for slike arbeidsgivere setter enkeltpersoner i fare. De kan sette hele arbeidslaget sitt i fare og man kan få smitte også ut til lokalsamfunnet, sier Jon Sandnes. Han er administrerende direktør i BNL.

Han mener samtidig at dette er trist for dem som driver seriøst.

– Jeg er også opprørt over at dette undergraver alt det gode smittevernarbeidet som bedrifter har gjort siden 12. mars, sier Sandnes til NRK.

Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening.

Jon Sandnes i BNL: -Dette er kriminelt.

Foto: Moment Studio

Importsmitte

Det var i fjor høst og fram til jul en økning i antall utbrudd knyttet til utenlandsk arbeidskraft. Det viste data samlet inn av det nasjonale smittesporingsteamet i FHI fra lokale utbrudd.

Fra juni til slutten av november ble det registrert i underkant av 300 utbrudd i Norge totalt, ifølge FHI. Av disse kunne ca. 13 prosent knyttes til importsmitte, mens dette utgjorde ca. 10 prosent av smittetilfellene.

Av utbruddene som kunne knyttes til importsmitte hadde ca. 38 prosent tilknytning til arbeidsinnvandrere, og utgjorde ca. 58 prosent av smittetilfellene, ifølge tall fra FHI.

AKTUELT NÅ