Hopp til innhold

Her er lekkasjer for 5 milliarder

Ingen store endringer sier finansminister Siv Jensen (Frp) bare timer før hun legger frem sitt første reviderte statsbudsjett. Vi har funnet lekkasjer til 5 milliarder kroner.

Finansminister Siv Jensen (Frp)

Finansminister Siv Jensen (Frp) lover kutt i avgifter på båtmotorer.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Revidert statsbudsjett legges egentlig ikke frem før klokken 11 i dag. Likevel har den ene statsråden etter den andre lekket tiltak som deres departement har fått gjennom.

Blant lekkasjene Siv Jensen selv har kommet med, er kutt i avgiften på båtmotorer.

20 000 kroner på båtmotor på 100 hestekrefter

klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) får mer penger til å sikre trehusbebyggelse.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Jensen sier til NRK at båtmotoravgiften er en tulleavgift som betyr mye for den enkelte båteier, men lite for staten.

– Dette handler om å forenkle, og om å kutte en avgift som er unødvendig dyr å kreve inn for staten, sier Jensen.

Avgiften er på 161 kroner og 50 øre for hver hestekraft motoren har. Pluss moms.

Det gjør at en båtmotor på 100 hestekrefter kan bli 20.000 kroner billigere, så lenge hele avgiftskuttet gis videre til båtfolket.

Avgiften fjernes fra 1. juli, og finansministeren sier at det vil bli laget overgangsordninger.

Dette utgjør et kutt på 170 millioner kroner per hele år.

Men Jensen er ikke den eneste som har lekket.

50 millioner til flomvern

For statsrådene har stått i kø. Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) har bekreftet overfor TV2 at regjeringen plusser på budsjettet til flomvern med 50 millioner kroner, og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) har fortalt Aftenposten at det blir gitt 10 millioner kroner ekstra til sikring av trehusbebyggelse etter storbrannen i Lærdal.

Anders Anundsen

Anders Anundsen (Frp) får mer penger til utsendelse av utlendinger som oppholder seg ulovlig i Norge.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

De to lekkasjene som kanskje har det klareste Frp-stempelet, er den nevnte båtmotoravgiften og justisminister Anders Anundsens (Frp) lekkasje om utsendelse av utlendinger som oppholder seg ulovlig i Norge.

Ifølge VG sier Anundsen at regjeringen skal gi 27,5 millioner kroner ekstra til dette formålet.

Pengene skal brukes både til økt frekvens på utsendelser, og på å styrke etterforskningen av kriminelle utlendinger i Norge.

– Det er viktig for oss å sette Oslo-politiet i stand til å kunne foreta raskere utsendelser. Det å få sendt ut flere vil ha stor betydning for kriminalitetsbildet da mange av disse livnærer seg på å begå lovbrudd mens de er her. Det kan vi ikke
akseptere, sier justisministeren til VG.

Her er lekkasjene så langt:

 • 170 millioner kroner i kutt av avgift på båtmotorer med 161,50 kroner per hestekraft pluss moms.
 • 50 millioner kroner til videreutdanning av lærere.
 • 150 millioner kroner i økt støtte til Ukraina.
 • 4,25 milliarder kroner for å styrke klimafondet.
 • 10 millioner kroner for å sikre norsk trehusbebyggelse mot branner som den i Lærdal, skriver Aftenposten.
 • 27,5 millioner kroner ekstra til utsendelse av personer som oppholder seg ulovlig i Norge. I følge VG skal 17,5 millioner kroner brukes til å øke antall utsendelser. Resten skal brukes til å intensivere etterforskning av kriminelle som oppholder seg ulovlig i Norge.
 • Øke tilbakebetaling av moms til idrettslag som selv bygger anlegg med 10 millioner kroner, skriver NTB.
 • 50 millioner kroner til flomvern, ifølge TV2.
 • 30 millioner kroner i økt støtte til norske bedrifter. Ifølge TV2 skal 15 av disse gis som økt etableringsstøtte og 15 millioner kroner til fornybarprogrammet.
 • 2,5 millioner kroner til nye stoler i Håkonshallen, skriver Bergens Tidende.
 • 6,9 millioner i utgifter for å sikre Jens Stoltenberg jobben som generalsekretær i NATO, skriver Dagens Næringsliv.

Dessuten kommer:

 • Forenklinger i plan- og bygningsloven og en økning av tilskuddet til kommuner i vekst.
 • Evaluering av skatteendringene som ble innført da arveavgiften ble fjernet.
 • Fastholdelse av premitteringsreglene regjeringen innførte ved nyttår.
 • Gjeninnføring av ordningen med PC-støtte til elever med lese- og skrivevansker.
 • Ekstra midler til utleieboliger for vanskeligstilte.
 • Ekstra midler til flere fengselsplasser.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ