Hopp til innhold

Her er Erna Solbergs gjenåpningsplan

Regjeringens plan for gjenåpning består av fire trinn. Det første trinnet er tiltaksnivået vi hadde før 25. mars. Et såkalt koronasertifikat vurderes fram mot sommeren.

Pressekonnferanse med statsminister Erna Solberg

AV MED MASKEN: Statsminister Erna Solberg på vei til pressekonferansen om gjenåpningsplanen.

Foto: Berit Roald / NTB

Statsministeren la fram gjenåpningsplanen i Stortinget onsdag formiddag.

Erna Solberg innledet med å si at regjeringen vil prioritere barn og unge først. Deretter kommer hensynet til arbeidsplasser og næringsliv.

Hun la ikke fram noen datoer, men en trinnvis plan ut fra tre sentrale kriterier:

 • Smittesituasjon og sykdomsbyrde.
 • Kapasitet i helsetjenesten.
 • Vaksinasjon.

– Vi skal gjøre dette trinnvis og kontrollert. Når vi har åpnet opp ett trinn, vil vi som hovedregel vente i tre uker før vi går videre til neste trinn. Når vi ser at det er trygt, og smitten ikke øker igjen, vil vi gå videre til neste trinn i planen, sier Solberg.

Regjeringens gjenåpningsplan består av fire trinn og inneholder en oversikt over hvilke tiltak som vil kunnes lettes på i hvert trinn.

Lokale restriksjoner kan komme i tillegg til gjenåpningsplanen fra regjeringen.

Trinn 1 – skjenking til 22.00

Regjeringen skal i neste uke vurdere om hele eller deler av den nasjonale innstramningen som kom før påske, kan reverseres.

– Dette er trinn 1 i gjenåpningen, og kan ses på som en forberedende fase, sier Solberg.

I trinn 1 vil regjeringen blant annet vurdere å åpne for:

 • Inntil 5 gjester i private hjem.
 • Skjenking til klokken 22, med krav om matservering.
 • Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.
 • Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.
 • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter (grupper) hvis publikum sitter i faste tilviste plasser.

Trinn 2 – Fysisk undervisning for eldre elever

– Slik det ser ut nå, med dagens utvikling av epidemien og tempoet for vaksinasjonen, vil det tidligst være mulig å starte på det andre trinnet av gjenåpningsplanen i siste halvdel av mai, sier Solberg.

Trinn 2 innebærer at:

 • Det åpnes for økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.
 • Det åpnes for besøk i private hjem. Fra 5 til 10 gjester.
 • Det åpnes for private arrangementer i leide lokaler for inntil 20 personer.
 • Skjenketiden utvides til klokken 24.00, og kravet om matservering fjernes.
 • Arrangementer kan gjennomføres med inntil 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening. innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.
 • For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne, i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.
 • Reiser innenlands kan gjennomføres.
 • Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være strenge krav om karantene og testing for dem som kommer inn i landet.
 • Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Vi vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.
 • Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

– Hvilke rammer som vil gjelde for 17. mai er det for tidlig å ta stilling til nå. Regjeringen vil komme tilbake i siste halvdel av april med nærmere informasjon om råd og anbefalinger for feiring av nasjonaldagen, sier Solberg.

Trinn 3 – Vurderer koronasertifikat

I trinn 3 vil det kunne åpnes for lettelser både i det private og det offentlige rom, blant annet ved å tillate at flere samles.

 • Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.
 • For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat. (Dette er også blitt omtalt som vaksinepass eller vaksinesertifikat).
 • Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registrering og god avstand mellom gjester.
 • Regjeringen ønsker fortsatt at flest mulig jobber på hjemmekontor.
 • I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.
 • Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening på tvers av kommunegrensene.
 • Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.
 • Regjeringen vil også åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra til dag. Også for reiser utenlands vil regjeringen vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes.
 • Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Regjeringen anslår at Norge trolig har gått de tre første trinnene i planen innen utgangen av juni, dersom vi ikke opplever større tilbakeslag. De gjør samtidig oppmerksom på at mye er usikkert

Trinn 4 – Nærmere normalt, må regne med reisekarantene

 • Mye vil kunne være tilnærmet normalt, men fortsatt krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene.
 • Det kan fortsatt være behov for noe bruk av hjemmekontor.
 • Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og bredde- og fritidsaktiviteter.
 • Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra enkelte land med mye smitte.
 • Man må fortsatt regne med at det vil kunne være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder.

– Regjeringen vil bruke massetesting som virkemiddel for å kunne raskere lette på tiltak og holde tilbud åpent. Målet er å komme i gang med regelmessig testing på skoler etter påske i de kommunene med høyest smittepress blant barn og unge i skolealder. Dette kan bidra til mer fysisk undervisning, sier Solberg.

Erna Solberg informerer Stortinget om planen for gjenåpning av samfunnet

LA FRAM PLAN: Erna Solberg informerer Stortinget om planen for gjenåpning av samfunnet

Hva med utenlandsferie?

På pressekonferansen ble Erna Solberg spurt om man bør glemme utenlandsferie i sommer.

– Jeg er enig med Monica Mæland (justisminister) i at det ikke er lurt å planlegge noe for juni. Planlegger du for noe senere, bør du ha avbestillingsforsikring, svarer Solberg og legger til:

– Det vil helt sikkert være land man kan reise til uten karantene. Det gjelder allerede i dag for Island, Grønland og deler av Finland. Dette er grønne land per i dag. Men anbefalingen om å unngå utenlandsreiser vil nok vare ut juni. Karanteneregler tror jeg vil vare ganske lenge for land der smitten er betydelig høyere enn i Norge, sier hun.

Selv om mange vil være vaksinert i sommer, vil det fortsatt være barn og unge som ikke er det. Og noen av dem kan bli syke, selv om de generelt tåler det bedre enn eldre, advarer Solberg.

På alle trinn legges det opp til at skoler og barnehager følger trafikklysmodellen. Det vil være den enkelte kommune som vurderer behovet for skjerpet nivå etter en vurdering av situasjonen lokalt.

Da Erna Solberg var ferdig med redegjørelsen, var det debatt i Stortinget.

Der kom Høyres parlamentariske leder Trond Helleland med kritikk av helsemyndighetene, som han mener kommer med sprikende signaler. Også Jonas Gahr Støre kritiserte forvirringen.

Unge kan komme fram i vaksinekøen

Statsministeren sier alle over 18 år skal ha fått tilbud om første vaksinedose i løpet av juli dersom leveransene kommer som lovet.

Helseminister Bent Høie sier det kan bli aktuelt å snu på rekkefølgen for dem under 45 år.

– Når vi har vaksinert alle over 45 år, kan det bli aktuelt å hoppe ned til de yngste gruppene blant voksne, sier Høie.

Han begrunner det med at det i hvert fall nå er mye smitte og stor risiko for smittespredning i de yngre aldersgruppene blant de voksne.

– Kundene er redde og sitter hjemme

Folk NRK traff ved Majorstukrysset i Oslo onsdag morgen var realistiske med tanke på hva som skulle komme.

– Jeg regner ikke med noe snarlig gjenåpning, og jeg ønsker heller at det er stengt, slik at vi får smitten under kontroll. For meg er det viktigst at svømmebassengene åpner igjen, sa Liv.

Liliya Hardang (32) mente at de strenge tiltakene burde fortsette.

– Jeg håper egentlig at ting holdes stengt så lenge som det trengs for at det heller kan åpne ordentlig. Jeg jobber i en salong hvor vi pleier negler, hud og lignende, og vi opplever at kundene er redde og sitter hjemme, sa Liliya Hardang (32).

Øyvind Bjerva.

VIL HA ÅPNING: Øyvind Bjerva (59) håper så mye som mulig åpnes snart.

Foto: Kai Run Kvitstein / NRK

Øyvind Bjerva (59) var klar på hva han ønsker skal åpne:

– Så mye som mulig. Jeg håper i alle fall byen åpner. At butikker og spisesteder åpner er viktigst. Jeg ser ikke noen grunn til at de skal være stengt. Det ligger i ryggmargen hos folk nå å holde avstand og bruke munnbind, sa Bjerva.

AKTUELT NÅ