Hauglie fremmer nytt forslag for å løse AML-floka for avlastningshjem

Arbeidsdepartementet vil at avlastere for funksjonshemmede barn skal kunne jobbe 88 timer uka. – Dette vil løse problemene for oss, sier pappaen til autist med avlastningsbehov.

Nicholas og Amelie

SØSKEN: Amelie (7) og Nicholas (6) er søsken. Men rollene er snudd på hodet. Amelie er autist og trenger konstant oppfølging. Familien Slinning håper det nye forslaget for avlastningsfamilier går igjennom så de får den hjelpen de trenger.

Foto: Ellen Omland / NRK

I månedsvis har Arbeidsdepartementet jobbet for å finne en løsning for de nesten 6000 familiene som i dag får avlastning.

Avlasterne er som oftest noen barna kjenner godt, rekruttert fra barnehage eller skole, som har barnet en helg hjemme hos seg så mor og far kan hente seg inn og få tid til søsken.

Høyesterett slo i fjor slo fast at avlastere som har barna boende hos seg en hel helg, er arbeidstagere, ikke oppdragstagere.

Jan Espen Slinning har to barn, Amelie på 7 år som er autist og Niklas på 6 år. En helg i måneden har han og samboeren avlastning for å sove ut og få ekstra tid til lillebror. Han har vært redd hele ordningen skulle bli borte.

For å løse floka for familier som Slinning foreslår nå arbeidsdepartementet at avlastere kan jobbe lenge, uten at dette komme i konflikt med arbeidsmiljøloven.

Jan Espen titter i bok

MIMRER: Den første avlasteren til Amelie har laget en fotominnebok over alt de har gjort sammen.

Foto: Ellen Omland / NRK

Forslaget løser ikke floka for alle avlastere, men for dem som har to voksne i husstanden.

– Der kan man formalisere at det er to avlastere som kan bytte på hovedansvaret så ivaretar man hviletiden, forteller Slinning. Han mener forslaget langt på vei er godt.

Høringsforslaget innebærer at avlastere kan jobbe 60 timers uke som gjennomsnittsberegnes over 6 uker. Den helgen de er avlastere, blir timeantallet 88 timer.

Høyesterettsdommen i fjor slo fast at avlastere er arbeidstakere og ikke oppdragstakere. Det vil si ansatt i kommunen.

– Når avlastere er arbeidstakere og fra før ansatt i kommunen, kan de ikke jobbe 48 timers vakt ekstra. Den nye forskriften skal gjøre det mulig, sier arbeidsminister Anikken Hauglie.

Haugli mener man med dette forslaget ivaretar både de som trenger avlastning samtidig som man ivaretar de som skal avlaste.

Anniken Haugli

VIKTIG FORSKRIFT: Arbeidsminister Anniken Hagulie jobber for å få ny forskrift for arbeidstid for avlastningshjem på plass.

Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Økonomiske konsekvenser

Høringsforslaget vil ha økonomiske konsekvenser for kommunene.

Det kan bli dyrt frykter Slinning. Det kan for eksempel bli slik at avlastings-timene vurderes som overtid.

– Jeg håper det går an å finne en løsning som gjør at ikke kommunen må bære det hele, i form av øremerkede statlige tilskudd for eksempel, sier han.

Haugli vil ikke blande seg inn i lønns- og tariffspørsmål.

– Dette er det opp til partene å avgjøre. Nå gjenstår det å se hva slags avtale man skal inngå også, man alle har vært opptatt av å finne et rammeverk som gjør det mulig å ha lange vakter. Så er det opp til partene å løse lønnsspørsmålet, sier hun.

Forslaget til forskrift sendes nå ut på høring, så er det opp til partene å svare om de er fornøyd eller ikke.

SISTE NYTT

Siste meldinger