Har sagt opp 3 Nav-ansatte hver dag

Hittil i år har 500 Nav ansatte mistet jobbene sine som følge av budsjett-innsparinger. Nå kan det gå mot nye kutt i hundremillioners-klassen.

Nav direktør Joackim Lystad

Nav-direktør Joakim Lystad diskuterer nå kutt på 260 millioner kroner. Hittil i år er rundt 500 Nav-ansatte avskjediget.

Foto: NRK/Scanpix

Jarle Berge NAV

- Når saksbehandlerne forsvinner, må det gå utover brukerne, sier Jarle Berge, hovedtillitsvalgt for NTL i Nav.

I fjor måtte Arbeids- og velferdsetaten (Nav) gjøre innhogg i budsjettet på 160 millioner kroner (3,7 prosent ).

Knapt halvveis inn i 2011 har de stramme økonomiske rammene satt spor etter seg. Rundt 500 Nav-ansatte har mistet jobbene sine. Gjennomsnittlig regnet betyr det at tre Nav-ansatte har fått oppsigelsesbrev hver dag siden årsskiftet.

– Har gått utover brukerne

Arbeidsbelastningen har blitt større for de gjenværende arbeiderne, forteller Jarle Berge. Han er hovedtillitsvalgt for NTL i Nav, og representerer dermed over 40 prosent av de statlig ansatte i Nav.

– Medarbeidere forteller at de er slitne og at de ikke får gjort den jobben de skal overfor brukerne, sier Berge, som viser til at det hovedsaklig er på fylkeslinja at de rundt 500 årsverkene er kvittet.

Og når saksbehandlere forsvinner, må det nødvendigvis gå ut over brukerne, ifølge Berge.

– Det er store oppgaver som skal gjøres av den enkelte saksbehandler. Blir det færre ansatte, må de gjenværende saksbehandlerne får flere brukere som skal føles opp. Skal dette regnestykket gå opp, må det gå utover servicen til og oppfølgingen av brukerne.

Foreslår millionkutt i 2012

I dag er topplederne i Nav samlet til den siste interne budsjettkonferansen før statsbudsjettet for 2012 legges frem i høst. I en intern rapport som danner grunnlaget for dagens budsjettdiskusjoner, foreslås det nye, dype kutt i etatens budsjett.

Et forslag går ut på å ta opp til 200 millioner fra driftsmidlene til å dekke økte IKT-utgifter. Anslaget er basert på at Nav får de samme budsjettrammene å forholde seg til neste år som i år, og konsekvensen blir at ytterligere 200-400 Nav-ansatte må gå.

Kuttene foreslås til tross for at Nav selv vurderer etatens risikobilde som «omfattende». Mangelfull kvalitet og kompetanse, for lav kapasitet og for høyt sykefravær er de interne problemene som listes opp i rapporten fra budsjettkonferansen.

– Nedbemanningen har gått bra

Yngvar Åsholt

Yngvar Åsholt, assisterende arbeids- og velferdsdirektør i Nav sier nedbemanningen hittil i år har blitt gjennomført uten stor dramatikk.

Foto: nyebilder.no / nyebilder.no

Yngvar Åsholt, assisterende arbeids- og velferdsdirektør i Nav sier nedbemanningen på 500 årsverk hittil i år har blitt gjennomført uten stor dramatikk.

– Det har stort sett gå bra. Det har vært en krevende prosess, men vi har greidd å levere tjenestene på en bedre måte i år enn i fjor, mener Åsholt.

Han tror eventuelle budsjettkutt og nedbemanning i året som kommer vil være enda mer kritisk for både brukere og ansatte.

– Jeg tror at vi begynner å komme til et punkt der det ikke lenger er så enkelt å opprettholde det samme tilbudet dersom det kommer en stor nedbemanning også neste år, sier Åsholt.

– Kommunene reagerer negativt når vi stadig må nedbemanne. Det håper vi å kunne unngå. Vi venter i spenning på statsbudsjettet som blir fremlagt i oktober.

SISTE NYTT

Siste meldinger