Hopp til innhold

Aftenposten-redaktør reagerer kraftig på anklager fra Hadia Tajik

Hadia Tajik anklager Aftenposten for å ha forsøkt å «skandalisere» hennes bruk av pendlerbolig. – Helt ellevilt, sier Aftenpostens sjefredaktør om deler av anklagene fra Tajik.

OPPHETET: Aps Hadia Tajik og Aftenposten-redaktør Trine Eilertsen er svært uenige når det gjelder Aftenpostens fremgangsmåte.

– Det Aftenposten har drevet med, det er en presseskandale, sier arbeidsminister HadiaTajik i Politisk kvarter.

De har presset meg inn i en situasjon der jeg må velge mellom å fremstå som jeg har utnyttet systemet for å få pendlerbolig i tre måneder, eller å selv åpent fortelle om min sikkerhetssituasjon. Noe jeg ikke har ønsket å gjøre.

Fredag kveld la hun ut et lengre innlegg på sin egen Facebook-side, der hun kritiserer Aftenposten for måten de har gått frem på for å få et intervju. Den aktuelle saken er foreløpig ikke publisert.

Hadia Tajik i Politisk kvarter

Hadia Tajik reagerer kraftig på arbeidsmetodene til Aftenposten.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Temaet for saken er at Tajik hadde pendlerbolig i tre måneder i 2019. Ap-statsråden skrev blant annet at hun ikke stoler på at avisa vil gjengi svarene hennes i sin helhet. Hun skrev også at Aftenposten mot hennes vilje ville publisere opplysninger rundt trusselvurderinger og sikkerhetstiltak.

I et annet innlegg omtalte Tajik saken som «Aftenpostens presseskandale».

Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen mener på sin side at Tajik har opptrådt «uryddig». Til Medier24 sier Eilertsen at Tajiks fremgangsmåte «undergraver hele troverdigheten til det vi holder på med».

Mandag morgen møttes de to til en tidvis engasjert debatt i Politisk kvarter.

– Ikke en gladsak

Tajik sier at hun fredag fikk et Word-dokument om hva saken skulle inneholde fra Aftenposten. Hun sier også at hun fikk en siste frist for å komme sine sitater, som var fredag klokken 22. Ifølge Tajik fikk hun også en redaksjonell begrunnelse på hvorfor hennes sikkerhet kom til å bli omtalt.

Jeg regnet med at det de jobbet med ikke har vært en gladsak og det har jeg grunn til å tro fordi de allerede har sendt meg et Word-dokument med det de har tenkt å publisere, sier Tajik til NRK.

På spørsmål om hvorfor hun bruker betegnelsen «presseskandale», sammenligner Tajik måten Aftenposten har gått frem på med VG. VG publiserte en annen sak om Tajiks bruk av pendlerbolig. Denne saken handler om at Tajik fikk en skattefri pendlerbolig ved hjelp av en ubrukt leiekontrakt i 2006, da hun var 23 år gammel.

– De viser at jeg ikke godt nok klarer å dokumentere det som var mine reelle utgifter på det tidspunktet. Det er helt ordinær, kritisk journalistikk, sier Tajik, og legger senere til:

– Forskjellen er at Aftenposten ville skandalisere at jeg i tre måneder i 2019 hadde bodd i en pendlerbolig, fordi jeg ikke kunne bo i min egen av sikkerhetshensyn. Det er stor forskjell på dette.

Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen

Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Helt ellevilt

Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen mener det er interessant at Tajik bruker ordet «skandalisere», og med det gir uttrykk for at hun på forhånd vet hvordan saken ville vært vinklet.

Vi har fortalt deg hvilken informasjon vi har for at du skulle få mulighet til å kommentere det. Risikoen med det er selvfølgelig at du gjør det du gjør – at du plukker litt av den og lager det Facebook-innlegget du har laget, sier Eilertsen til Tajik.

– De som leser det – og det er svært, svært mange – vet ikke hvilken sak det er, de får ikke helheten.

Hun svarte først Tajik på Facebook. Hun påpekte da at avisa har forsøkt å få til et intervju med Tajik siden 31. januar, og at hun kun har ønsket å svare skriftlig.

Eilertsen sier avisa ikke har hatt noen intensjoner om å avsløre detaljer rundt Tajiks sikkerhetssituasjon. Hensikten med forespørselen har vært å ettergå begrunnelsene for valgene Tajik har tatt, på samme måte som har gjort med andre politikere som har brukt pendlerboliger, sier Eilertsen.

Hadia Tajik er misfornøyd med Aftenpostens arbeidsmetoder. Redaktør Trine Eilertsen slår hardt tilbake.

Hadia Tajik er misfornøyd med Aftenpostens arbeidsmetoder. Redaktør Trine Eilertsen slår hardt tilbake.

– Helt spesielt

Hun påpeker også at det er vanlig at journalistene ber kilder svare innen en tidsfrist. Eilertsen sier også at det ville vært «helt ellevilt» om avisa hadde intensjoner om å publisere saken umiddelbart, uavhengig av hva som sto i svaret.

I så fall hadde den vært publisert fredag, påpeker Eilertsen.

Men det gjør vi ikke. Vi får svaret og ser at vi må jobbe videre med saken, og det er det som har skjedd. At Hadia Tajik da går ut og kommenterer en sak som ikke har stått på trykk og gir et inntrykk av hvordan hun tror den ville sett ut, det synes jeg faktisk er helt spesielt.

Tajik sier på sin side at informasjonen hun ga fredag var på linje med det hun hadde gitt til avisas journalister tidligere.

– Det mest interessante her nå er akkurat hva du mener var nytt i det sitatet dere fikk fredag kveld, som gjorde at dere måtte gjøre en helt ny vurdering?

– Du vet like godt som meg at vi har informasjon vi ikke har publisert. Du tar et utsnitt av det vi har vist underveis, svarer Eilertsen.

På spørsmål om saken fortsatt kommer til å bli publisert, sier Eilertsen at hun ikke sier noe om hva som skal publiseres, før det er publisert.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger