Hopp til innhold

Go-Ahead vil redusere togturen Oslo-Kristiansand med 30 minutter

Go-Ahead ønsker å kutte reisetid og ha flere avganger på Sørlandsbanen. Men da må det kuttes stopp underveis. Det går fram av et høringsbrev de har sendt ut til fylkeskommunene langs strekningen.

Sørtoget

Stavanger jernbanestasjon. Åpning 15. desember 2019 av Sørtoget som driftes av Go-Ahead.

Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

I trafikkavtalen mellom Go-Ahead Norge og Jernbanedirektoratet ligger det et krav om at togoperatøren skal videreutvikle togtilbudet på Sørlandsbanen fra desember 2020.

Ønsker å lage «ekspresstog»

I høringsbrevet til berørte fylkeskommuner går det fram at Go-Ahead vil søke Bane Nor om flere endringer i rutetilbudet.

Det vil bety kortere reisetid på toget mellom Oslo-Kristiansand og Kristiansand-Stavanger på morgenen i hverdagene.

Cathrine Elgin

Cathrine Elgin, administrerende direktør Go-Ahead Norge, ser fram til behandling av saken.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Cathrine Elgin, administrerende direktør i Go-Ahead i Norge skriver til NRK at de vil kutte reisetiden mellom Oslo og Kristiansand med 30 minutter.

Strekningen Oslo-Kristiansand tar i dag cirka 4 timer og 22 minutter, opplyser Go-Go-Ahead.

«30 minutter er en betydelig besparelse, og derfor kaller vi det «ekspresstog» i hermetegn», skriver Elgin.

Færre stoppesteder

Men for å spare tid må Go-Ahead ha færre stopp på strekningen. De ønsker å ikke stoppe på Vegårshei, Gjerstad, Neslandsvatn, Drangedal og Lunde mellom Oslo – Kristiansand når de kjører «ekspresstoget»

«Men jeg vil presisere at det kun gjelder disse avgangene, det er fortsatt fire avganger per dag på disse strekningene som beholder alle stopp», skriver Elgin.

Morgentog

Også mellom Kristiansand og Stavanger ønsker Go-Ahead å spare tid med et raskere tog.

De vil spare 17 minutter på strekningen som i dag tar 2 timer og 54 minutter.

Det vil bety at toget ikke stopper på Nodeland, Audnedal, Snartemo og Gyland.

Ifølge høringsbrevet er det to avganger som skal endres til det såkalte ekspresstoget med redusert stoppmønster og reisetid. De skal begge komme fram til henholdsvis Oslo og Stavanger før ni om morgenen.

Flere avganger

Go-Ahead ønsker også å innføre hyppigere togavganger på Jærbanen i helgene, med togavganger hver halvtime halve døgnet lørdag og søndager. De vil også ha en ny avgang på Jærbanen allerede klokken 05.30 mandag til fredag.

De vil også opprette to nye avganger mellom Oslo og Stavanger i ukedagene.

«Målet vårt er hele tiden å lytte til de reisende og forbedre tilbudet slik at flere velger tog fremfor bil eller fly. Go-Ahead mener flere reisende på tog er en forutsetning for at Norge skal nå klimamålene, og da må vi gjøre det attraktivt å velge tog,» skriver Elgin til NRK.

Krav i trafikkpakken til ruteendringer

Brevet er sendt ut på høring til fylkeskommunene og Jernbanedirektoratet denne uken.

For endringer som påvirker stoppmønsteret er det stilt særskilte krav i trafikkavtalen, skriver Svein Horrisland, kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet til NRK.

Svein Horrisland, kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet.

Svein Horrisland, skriver at jernbanedirektoratet vil legge særskilt vekt på fylkeskommunenes uttalelser om justeringer i stoppmønster.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

«Det er en forutsetning at eventuelle endringer i stoppmønster skjer i dialog med fylkeskommunen og at den godkjennes av Jernbanedirektorate», skriver han.

Kommunikasjonssjefen sier at de ha en dialog med berørte fylkeskommuner og se på helheten i endringsforslaget for å vurdere om det er fornuftige tiltak.

Berørte fylkeskommuner: Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark og Agder

En ny ruteplan skal etter planen være klar i slutten av september.

Oppdatert: I en tidligere versjon sto det at det såkalte ekspresstoget ville være fremme i Kristiansand og Stavanger før 09 om morgenen. Det riktige er Oslo og Stavanger. Saken er derfor oppdatert med dette.

AKTUELT NÅ