Hopp til innhold

Glorija (17) krever lovendring etter barnevernssvikt: – Det gjelder livene våre

I dag kan barnevernet henlegge bekymringsmeldinger uten å snakke med andre enn melderen. Glorija (17) krever endring.

Glorija, Forandringsfabrikken

MÅTTE VENTE: Glorija har selv opplevd hva som skjer når bekymringsmeldinger blir henlagt.

Foto: Peder Ottosen / NRK

– Det er viktig fordi dette gjelder livene våre. Det er farlig at barnevernet henlegger saker i så stor grad uten begrunnelse og uten at de har snakket med barna, sier Glorija (17) til NRK.

Glorija har selv opplevd hvor vondt det er når barnevernet ikke følger opp bekymringsmeldinger.

I dag jobber hun fulltid som «proff» på Forandringsfabrikken der hun rådgir ministere, stortingspolitikere, fagfolk, forskere og studenter i barnevernsspørsmål.

Jeg gikk rundt og trodde at ingen brydde seg om meg

Glorija, Forandringsfabrikken

– Barn fikk ikke hjelp

På forandringsfabrikken blar hun nå i Helsetilsynets knusende dom over barnevernets håndtering av bekymringsmeldinger, som NRK fortalte om tirsdag.

I rapporten kommer det fram at barnevernstjenestene ikke oppfylte lovens krav til hvordan meldingene skal tas imot og vurderes:

«Meldinger som fylkesmennene vurderte at åpenbart skulle vært undersøkt, var henlagt. Noen barn fikk ikke nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.»

Landsstyremøte i SV.

KREVER BEDRING: SV-leder Audun Lysbakken møtte Barne- og likestillingsdepartementet til debatt tirsdag.

Henla saken

Glorija har lest mange slike rapporter, og blir trist av å høre om alle barna som befinner seg i samme situasjon som hun var i for noen år siden.

– Jeg vet i dag at det ble sendt bekymringsmeldinger om meg. Men i meldingene sto kun det man kunne se på overflaten, så saken ble ikke undersøkt grundig nok.

– Hvordan var det for deg?

– Jeg gikk rundt og trodde at ingen brydde seg om meg. Nå vet jeg at veldig mange har prøvd å hjelpe, men så skjedde det ikke noe fordi saken ble henlagt.

Glorija, Forandringsfabrikken

KREVER ENDRING: Glorija ber Solveig Horne endre regelverket.

Foto: Peder Ottosen / NRK

Kan ikke snakke med barna

Basert på sin personlige erfaring og sitt grundige arbeid med regelverket i barnevernet, har Glorija én klar beskjed til barne- og likestillingsminister Solveig Horne:

– Barnevernet må få lov til å snakke med hvem som helst, og spesielt barnet, på hvilket som helst tidspunkt i prosessen. Loven må endres for å gi barna trygghet.

Når barnevernet i dag vurderer en bekymringsmelding, har de nemlig ikke lov til å snakke med barnet selv.

De skal kun snakke med melderen. Og i det de tar kontakt med barnet det gjelder, eller foreldrene, så åpnes det automatisk en formell undersøkelse.

Barn som skulle hatt hjelp får det ikke. Bekymringen blir «lagt i skuffen»

Helsetilsynet konkluderer i sin rapport med at «meldinger som fylkesmennene vurderte at åpenbart skulle vært undersøkt, var henlagt.». Dette skremmer Glorija.

– Barn må få slippe å leve i ting de ikke burde leve i. De må få hjelp, og barnevernet må kunne få snakke med barna helt fra starten av.

– Barn må bli hørt

Solveig Horne er nå i innspurten av arbeidet med den nye barnevernsloven som skal legges fram før sommeren.

– Barn skal oppleve å bli hørt, og foreldrene skal oppleve å bli møtt med respekt. Det er viktig hvis vi skal lykkes i dette arbeidet. Rapporten viser at vi fremdeles har en vei å gå, og det viktigste arbeidet foregår i kommunene. De må ta dette på alvor og ingen avvik vil bli lukket før kommunene har fulgt det opp.

– Du henviser til kommunene, men dette er vel til sjuende og sist ditt ansvar?

– Alle kommuner har en lovpålagt plikt til å ha et forsvarlig barnevern. Og så skal vi bidra med et lovverk og økt lederkompetanse, noe vi er i gang med.

– Kommer dere til å gjøre noen endringer i lovverket når det gjelder inkludering av barn tidlig i prosessen?

– Barnas medvirkning er blitt styrket de siste årene. Nå går vi gjennom høringsuttalelsen i arbeidet med ny barnevernslov, og da blir det helt naturlig å se om dette arbeidet skal styrkes ytterligere, sier Horne.

AKTUELT NÅ