Giske ville Ap skulle si nei til EUs energibyrå Acer

Motstanderne av EUs energibyrå Acer har nå ett døgn på seg til å overtale Arbeiderpartiet dersom det ikke skal bli flertall for at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke. Aps Trond Giske stemte i mot.

Trond Giske

MOTSTANDER: Det var da Arbeiderpartiets stortingsgruppe i skyggen av Listhaugs avgang tirsdag morgen diskuterte Acer-saken på nytt, at Giske tok side med fagbevegelsen, flere fylkeslag og en lang rekke Ap-ordførere, skriver Trønder-Avisa.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Etter mitt syn er energipolitikken et område hvor vi har viktige nasjonale interesser å ivareta, og hvor en energiunion i EU kan passe dårlig for oss. Derfor stemte jeg mot å gå inn i dette, og at vi avventer og ser hvordan energiunionen blir, skriver Giske i en tekstmelding til Trønder-Avisa.

Overfor NRK bekrefter Giske at han mente Ap-ledelsen burde si nei, men ønsket ikke å kommentere saken ytterligere. I en epost senere skriver han:

– Flertallet hadde et annet syn, og saken er ferdigbehandlet i partiet.

Overfor Trønder-Avisa uttaler Giske at han er motstander av tilslutning til Acer og den tredje energimarkedspakka. Den tidligere nestlederen og EU-motstanderen er ikke beroliget av forsikringene som har kommet fram.

– Flertallet har stilt mange betingelser, som er viktige og som jeg støtter, men jeg er urolig for hvordan dette blir i fremtida. Full norsk styring over kraftpolitikken er blant annet svært viktig for en god industripolitikk, framholder Giske overfor avisa.

– Utsett saken

Torsdag kommer trolig et flertall i Stortinget bestående av Høyre, Frp, Venstre og Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne, til å bestemme at Norge skal avstå nasjonal suverenitet til EUs energibyrå. Ap har blitt presset fra flere kanter, blant annet fra store deler av fagbeveglsen, som er skeptiske.

– Arbeiderpartiet må i morgen gjøre som LO sier: avente, og utsette avgjørelsen til vi ser hva som er i den fjerde energimarkedspakken, sier Marit Arnstad (Sp).

Det er tredje energipakke Stortinget nå skal bestemme om Norge skal slutte seg til. Hun mener at Stortinget må avvente og se hva Acer vil innebære i framtiden.

Else-May Botten, medlem i Energi – og miljøkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, avviser Arnstads forslag.

Hun fronter saken for Ap, men sier på Dagsnytt 18 onsdag at hun stemte «nei» i samråd med sitt fylkeslag i Møre - og Romsdal. Hun mener at den interne uenigheten innad i partiet har lagt grunnlag for å ivareta mange interesser i det endelige vedtaket.

– Jeg mener at vi har lyttet veldig godt, og jobbet alt vi kan for å sikre det LO mener. Jeg mener at klima og industri kan gå hånd i hånd, og at suverenigteten består, sier hun.

Indre splittelse

Tross sterk splittelse internt bestemte Arbeiderpartiets stortingsgruppe seg i går for å stemme for energipakka når Acer-saken behandles i Stortinget torsdag.

Dersom de står ved avgjørelsen, sikrer de et flertall for forslaget sammen med regjeringa.

Flere av Arbeiderpartiets egne fylkeslag, ordførere, fagbevegelsen og AUF er kritiske til valget.

– Vi vet ikke hva vi går inn i. Ut fra de framtidsutsiktene og erfaringene som EU har når det gjelder industri, er jeg ikke så optimistisk, sier Andreas Bakken til NRK.

Han er nestleder i Årdal kjemiske fagforening, et område hvor Ap tradisjonelt står veldig sterkt.

Bakken er bekymret for råderetten Norge har over sine energiressurser og arbeidsplasser i industrien.

– Med et prisregime som vi ikke har helt oversikt over, så frykter vi at vi kan få en prisøkning for industrien. Vi er også redde for at industrien mister kontrollen over energitilgangen, utdyper Bakken.

– Ap tar på seg et stort ansvar

Petter Sortland, ordfører for Arbeiderpartiet i kraftkommunen Høyanger i Sogn og Fjordane, sier han har blanda følelser for at moderpartiet vil stemme for Acer.

– Spesielt når man skal representere Ap i en distriktskommune og i en kraftkommune. Jeg synes Ap sentralt tar på seg et stort ansvar når det gjelder å overlate styringa fra et folkevalgt nasjonalt organ til et organ oppnevnt av EU.

Han understreker at det samtidig er positivt at man har fått inn visse reservasjoner som gjør at politikerne mener at Norge fortsatt skal ha kontroll.

Hensikten med Acer er at de ulike lands energimarkeder i EU skal bli likere og bedre. Det kan handle om prissoner, forbrukerrettigheter, konkurranseregler el.l.

Som en del av den tredje «pakka» skal hvert EU/EØS-land opprette en uavhengig reguleringsmyndighet for energi (RME). Disse skal passe på at reglene for energimarkedene følges. At hvert lands RME er uavhengig, betyr at nasjonalstatenes myndigheter ikke kan instruere RME-en i ulike saker.

I stedet skal RME-ene koordineres av et EU-byrået Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Acer).

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger